Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 50 ze dne 14. února letošního roku. Pane předsedo Kolovratníku, máte slovo k úvodnímu vyjádření.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Rady České tiskové kanceláře "pokračujeme v příběhu", který trvá již od 20. června 2017, od minulého volebního období. Tento den skončilo funkční období třem členům Rady ČTK - Haně Hykalové, Marcele Mertinové a Janu Wintrovi. Předchozí Sněmovna se snažila dovolit, doplnit ta místa, ale byla úspěšná pouze v jednom případě. 26. dubna 2017 zvolila paní Jaroslavu Wenigerovou, která byla navržena poslaneckým klubem ODS, a po dalších dvou kolech druhé volby zbyla dvě místa neobsazena. Následně v tomto volebním období 19. února 2018 skončilo funkční období dalšímu členovi, panu Tomáši Mrázkovi, takže sečteno a podtrženo, v tuto chvíli jsou v Radě ČTK neobsazena tři místa.

Volební komise vyhlásila lhůtu do úterý 13. února a my jsme obdrželi návrhy poslaneckých klubů, návrhy na nominace, které jsme ve volební komisi přijali v usnesení číslo 50 per rollam, které vám bylo rozdáno, a já ho nyní pro stenozáznam zkráceně přečtu.

Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu, aby vás seznámil s návrhy kandidátů na volbu třech členů Rady ČTK. Pavel Foltán, navržen klubem ANO, Jana Gáborová, navržena SPD, Michal Pehr, navržen KDU-ČSL, Václav Snopek, navržen KSČM, Zdeňka Štěpánková, navržena ODS, Jiří Táborský, navržen Piráty, a Petr Žantovský navržen hnutím ANO

II s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, u tohoto druhu voleb vždy hlasujeme volbou tajnou dvoukolovou,

III zvoleným členům v souladu se zákonem započne jejich pětileté funkční období dnem volby.

Jak jsem řekl, zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. A nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby. Po rozpravě poprosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, že chceme volit tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku k faktické poznámce. Beru to, jako že to bude řádná přihláška pana poslance Tomáše Martínka, který se přihlásil elektronicky, ale protože není možné se fakticky zatím vyjádřit, tak to beru jako přihlášku do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych vás chtěl jenom informovat a případně požádat, samozřejmě všechny jsem vás informoval e-mailem. Poslal jsem životopis na nominanta pana Jiřího Táborského, kterého jsme vybrali otevřeným výběrovým řízením jako klub Pirátů společně se Starosty, a dokonce nezávislou iniciativou podpořenou Syndikátem novinářů, takže se domníváme, že to je vhodný kandidát, ideální kandidát. A samozřejmě budeme rádi, když v rámci toho, že náš klub nemá zatím žádného nominanta prosazeného v dané radě a je jeden z největších klubů tady, takže budete pro něj hlasovat. Předem děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Byla navržena tajná volba, tu musíme odhlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 22. Kdo souhlasí s tajnou volbou, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 171 poslance pro 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přeruším tedy bod číslo 52 do provedení tajné volby a mezitím otevřu bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP