Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Volili jsme tři členy Rady České tiskové kanceláře. Bylo vydáno i odevzdáno 155 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78. Bohužel, kolegyně, kolegové, opět jsme evidovali poměrně velké množství lístků, já jsem je nepočítal, ale bylo to necelých 30 lístků, které opět byly neplatné zbytečnými chybami, že nebyla označena jména všech kandidátů. Takže znovu já budu trpělivý a budu to opakovat znovu a znovu a prosím a budu prosit, označujte ty volební lístky, pokud je to možné, pečlivěji.

Tak a nyní k výsledkům. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78. Pavel Foltán získal 74 hlasů, Jana Gáborová 73 hlasů, Michal Pehr 39 hlasů, Václav Snopek 18 hlasů, Zdeňka Štěpánková 35 hlasů, Jiří Táborský 39 a Petr Žantovský 86 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole byl zvolen jeden kandidát, je to pan Petr Žantovský s 86 hlasy a dnem volby se tedy stává členem Rady České tiskové kanceláře.

V souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobný počet neobsazených míst, tedy čtyři kandidáti, a to s nejvyšším počtem dosažených hlasů. Takže do druhého kola postupují Pavel Foltán se 74 hlasy, Jana Gáborová se 73 hlasy a dále Michal Pehr a Jiří Táborský, kteří získali shodně 39 hlasů. To druhé kolo budeme opakovat za týden, příští středu, v tom tradičním bloku volebních bodů, tedy ve 12.30 hodin.

Děkuji za prostor a předávám slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Než budeme pokračovat, tak konstatuji, že pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura hlasuje s náhradní kartou číslo 4.

 

Nyní přistoupíme k zařazenému bodu, kterým je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP