Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 51 ze 14. února tohoto roku. Pane předsedo, máte slovo k úvodnímu vyjádření.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U Rady státního fondu kultury České republiky mohu konstatovat, že Sněmovna volí z nominací, z návrhů, které nám zasílá ministr kultury. Teď aktuální návrh od současného pana ministra Ilji Šmída jsme obdrželi 24. ledna 2018. Ta rada v současné době, nebo ještě donedávna měla 12 členů, ze zákona může být maximálně třináctičlenná. 16. prosince 2017 skončily mandáty dvěma členům, takže v tuto chvíli je desetičlenná. Dalším dvěma členům skončí mandát za krátkou dobu, 11. března 2018, a dalším osmi na začátku dubna, 1. dubna 2018. Takže od 1. dubna by tento orgán byl bez jediného člena. Proto jsme se i na volební komisi dohodli, že volbu připravíme už na tuto schůzi Poslanecké sněmovny a s tím, že i do usnesení číslo 51, které bylo zmíněno, volební komise navrhuje, konstatuje, že zvoleným členům, pokud tedy budou v těchto dnech zvoleni, započne jejich tříleté funkční období dnem 2. dubna 2018.

V usnesení per rollam číslo 51 volební komise ze 14. února 2018 je připraveno pro Sněmovnu 24 návrhů tak, jak nám je předložil ministr kultury. Moc se omlouvám, vím, že za to od vás občas sklidím kritiku, ale musím pro stenozáznam rychle ta jména přečíst, aby pro případnou kontrolu byla zaznamenána. Jsou to návrhy v abecedním pořadí: Stanislav Barek, Luděk Beneš, Ondřej Cihlář, Jiří Dědeček, Stanislav Doubrava, Roman Giebisch, Markéta Hejkalová, Břetislav Holásek, Miloš Horanský, Irena Chovančíková, Dana Kalinová, Karel Král, Jiří Králík, Aleš Krejčů, Radek Křižanovský, René Levínský, Jiří Merger, Jana Mertinová, Roman Michálek, Jan Muchow, Terezie Nekvindová, Marta Smolíková, Marcela Stránská a Jan Vičar.

Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, i tady volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Jak jsem řekl, funkční období případně zvoleným členům začne 2. dubna 2018.

A pro vás, kolegyně, kolegové, na volebním lístku budete mít těch 24 zmíněných jmen. Měli bychom vybrat nebo označit maximálně 13 z nich. A snad pro formu tedy připomenu: Ta ostatní jména, je to trochu nepříjemné, je to možná důvod k diskusi o elektronické volbě, ale aby ty lístky byly platné, ta zbývající jména na lístku musíte označit křížkem. To znamená, mělo by být maximálně 13 kroužků a zbylá jména označená křížkem, jinak bychom museli na volební komisi ty lístky považovat za neplatné.

Nyní tedy, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy ke kandidátům i k návrhu na způsob volby a poté opět prosím, abychom hlasováním rozhodli o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, vidím přihlášku předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Se způsobem volby samozřejmě souhlasím, nicméně ať se dívám jak se dívám, ani nevím přesně, která lavice je jeho, že tady snad ještě nebyl, nebo možná jednou - kde je ministr kultury, který navrhuje? V předchozích volebních bodech navrhovaly poslanecké kluby, rozumím, že tady člen vlády na to nemá (nesrozumitelné). Tady navrhuje ministru kultury, aby nám to zjednodušil, tak na 13 pozic nám dá 24 jmen. A já jsem se ho chtěl ptát třeba na jeho doporučení. Nebo je mu to úplně jedno? Jak je vysoce pravděpodobné, že se shodneme v prvním kole volby, když máme 24 poměrně úctyhodných jmen a máme vybrat 13? Bez preference ministra kultury. Kde je? Je mu to úplně jedno. No je mu to jedno, když tady není. Je to o prioritách. Omluven, já tomu rozumím.

Tak já tedy navrhuji, abychom volili, až tady bude. Do 2. dubna 2018 máme ještě nějaký čas. Je 28. února. Já to považuji za pohrdání Sněmovnou. Ten, který nominuje všechny kandidáty, z kterých máme vybírat, se ani neobtěžuje přijít a případně nám říct: Tady mám 24 jmen, já jako ministr vás žádám, podpořte těchto 13 nebo z těchto 15. Je to složitá volba, mám zájem... Takhle nezvolíme nikoho, pravděpodobně, a kdo za to bude moct? No zase Sněmovna nezvolila, máme tam neobsazené funkce. Já tedy říkám za nás, že my si to tedy nechceme nechat líbit, navrhuji, abychom ten bod odročili o týden. Pokud příští týden se pan ministr uráčí přijít do Poslanecké sněmovny, můžeme volit příští středu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A děkuji za upřesnění. Podle § 63 odst. 1 bod 1a) je takový návrh hlasovatelný bez rozpravy. To znamená, že tento bod bychom odročili na příští týden, středu 7. března 2018, jestli se nepletu. A podmínkou by byla přítomnost pana ministra. Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ještě zagonguji, aby se ti, kteří byli případně v předsálí, mohli dostavit. Počkám, až se ustálí počet přihlášených poslanců.

 

Návrh na odročení rozhodneme v hlasování číslo 23, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro odročení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 156 pro 93, proti 59. Návrh byl přijat. To znamená, že dnes nebudeme dokončovat jednání bodu číslo 53 a tento bod přijde na řadu ve středu 7. března 2018. Tím také bod 53 pro tuto chvíli končím.

 

Zbývá nám přerušený bod číslo k provedení tajné volby. Je tomu tak, pane předsedo volební komise?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Potvrzuji, je tomu tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Vyhlaste termíny, dokdy se bude hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vyhlásím ten termín. Omlouvám se. Teď budu asi trochu mimo jednací řád, ale rychle zareaguji. Volební komise, nebo aparát je připraven. Znamená to, že ten jeden lístek nebudeme v tuto chvíli vydávat, abychom si rozuměli. Bude tedy ta volba připravena na příští týden. Ale přece jenom doplním s informací, kterou mám. Ministr tedy byl omluven. To nemusí být argument, rozumím tomu. Ale mám informaci, že na poslanecké kluby byla zaslána písemně i jeho preference, že těch třináct jmen písemně klubům doručil na sekretariáty. Nevím tedy, jestli na klubu ODS ta informace proběhla, nebo ne. Ale nechci vyvolávat žádný spor. Technicky potvrzuji to, že ta volba tedy proběhne za týden. Tímto budeme mít i rychlejší vydávání lístků.

V tuto chvíli na vydávání lístků, na provedení volby, prosím o deset minut času, do 13 hodin s tím, že výsledky voleb bych tradičně oznámil ve 14.30 hodin na začátku odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili přerušuji jednání do 14.30 s tím, že odpolední jednání začínáme podle schváleného pořadu schůze, kdy mu bude předcházet vyhlášení výsledku volby. Organizační výbor svolávám na 12.55.

 

(Jednání přerušeno ve 12.51.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30 hodin, zahajuji odpolední jednání dnešního jednacího dne. Na úvod vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Z dnešního jednání se od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Richter. Dále zde máme omluvy členů vlády - od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá ministr dopravy Dan Ťok a z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Jaroslava Němcová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby. Připomínám, že se jedná o volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vám, kolegyním a kolegům, přeji dobré odpoledne. Jak bylo avizováno, seznámím vás s výsledkem volby. Předtím než ten výsledek oznámím, si dovolím ještě jedno upřesnění k těm informacím, které tady byly řečeny.

Když jsme ty volební body chystali, pan předseda poslaneckého klubu Stanjura žádal, aby Státní fond kultury byl odložen o týden, což jsme respektovali. Já jsem si ještě ověřoval tu informaci na sekretariátu a rád bych tady pro stenozáznam připomenul, že tajemnice volební komise posílala právě návrh těch preferencí, těch 13 jmen pana ministra kultury, 21. 2. ve 12.59. A tu zprávu obdrželi tedy jak předsedové klubů, tak jejich tajemníci. Takže doporučuji na sekretariát nebo panu předsedovi Stanjurovi - teď tu tedy není přítomen - lepší kontrolu v komunikaci s tajemníkem. Ale tím nijak nezpochybňuji právo na to, pokud je vůle a chuť, ty nominace prodiskutovat například s nominujícím panem ministrem, tak to samozřejmě nebudu žádným způsobem zpochybňovat. Ale za volební komisi jsem chtěl pouze zopakovat tuto informaci, že ta informace na všechny kluby byla odeslána už 21. února.

 

A nyní k tomu avizovanému výsledku tajné volby.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP