Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

8.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

I tento sněmovní tisk v prvém čtení obsahoval návrh, nebo byl zde návrh, aby byl projednáván podle § 90 odst. 2. Také v tomto případě je zde k dispozici veto 65 poslanců, takže nemůžeme tímto způsobem postupovat a budeme ho projednávat řádně. Stanovisko vlády k tomuto návrhu bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/1.

Já nyní prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, projednáváme náš sněmovní tisk číslo 33, což je novela zákona o střetu zájmů. Týká se tzv. majetkových přiznání veřejných funkcionářů, kterých je více než 30 tisíc.

Praxe ukázala, že neuvolnění starostové, místostarostové a radní, kteří ve svém volném čase, někdy bez odměny či za odměnu nízkou, musí do majetkových přiznání uvádět své veškeré příjmy, a to i příjmy, které jsou ve společném jmění manželů či manželek nebo společníků ve firmách. Problém nastává také u těch, kteří jsou podnikateli či zaměstnanci, jimž zaměstnavatel smluvně zakázal zveřejňování příjmů. Důsledky se ukázaly. Několik desítek těchto veřejných funkcionářů již rezignovalo na svoji funkci. Další desítky zvažují, že rezignaci podají.

Sdružení místních samospráv si nechalo udělat průzkum mezi starosty, z nichž 50 procent odpovědělo, že zvažují, že nebudou kandidovat v příštích komunálních volbách, a jako hlavní důvod uvedli zákon o střetu zájmů. Hrozí tak, že komunální politici nebudou tak kvalitní a budou ti kvalitní odcházet a nebudou již dále vykonávat svoji funkci či kandidovat. A dokonce hrozí, že v některých obcích nebudou kandidátky sestaveny žádné.

Další výtkou v rámci průzkumu, který si Sdružení místních samospráv udělalo, bylo, že nahlížení do oněch majetkových přiznání je anonymní.

Na základě těchto skutečností jsme podali návrh novely zákona, který říká, že do těchto majetkových přiznání by bylo možné nahlížet, ale až po podání žádosti, tedy přes přihlašovací údaje. Nicméně Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí navštívilo pana premiéra a vysvětlilo mu důsledky, ke kterým vedla poslední novela zákona o střetu zájmů, a vývoj je jaksi překotný. A proto bych se více, než abych odůvodňovala tento návrh, chtěla spíše vyjádřit k tomu, čeho bylo dosaženo včera na pracovní skupině, kde došlo ke kompromisu.

Starostové a nezávislí vítají vznik kompromisního pozměňovacího návrhu k novele zákona o střetu zájmů, ke kterému včera dospěla právě ona pracovní skupina, kde byli přítomni zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, a připojujeme se k přijetí této novely. STAN považuje za dobrý onen dosažený kompromis a za příznivý signál jak pro současné komunální politiky, tak pro jednotlivce, kteří vstup do komunální politiky před podzimními obecními volbami zvažovali.

Nový kompromisní návrh míří na § 13 zákona o střetu zájmů, když upravuje okruh informací, které budou veřejnosti dostupné k nahlížení, a těch, které zůstanou neveřejné a dostupné pouze pro některé státní orgány, jako je Finanční správa, policie či zpravodajské služby. Toto rozlišování se ale nebude týkat představitelů statutárních měst. Na rozdíl od menších samospráv zde nehrozí obava z nedostatku kandidátů.

Starostové a nezávislí chtějí podtrhnout, že cílem novelizace zákona o střetu zájmů v žádném případě není snížení transparentnosti, ale nezbytné vyvážení práva na informace a práva na soukromí, a oceňují, že se na absurdnosti požadavku na zveřejňování veškerého rodinného majetku v případech, kdy komunální politici mnohdy pobírají odměny v řádu jednotek tisíc korun za náročnou a odpovědnou práci, vykonávanou ve volném čase po večerech a víkendech, poslanecké kluby dokázaly rychle shodnout. A já za tento vstřícný a konstruktivní přístup všem zúčastněným děkuji.

Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci a podporu Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a také Dobrovolnému svazku obcí Severo-Lanškrounsko, který nám poskytl řádné informace z území. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Také v případě tohoto sněmovního tisku je zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský, tedy mu předávám slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Jak zde bylo řečeno, cílem předloženého návrhu je novelizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, do podoby před novelou provedenou zákonem č. 14/2017 Sb., a to v otázce přístupu veřejnosti k vybraným informacím o veřejných funkcionářích a povinně poskytovaným podle zákona. Je navrhováno, aby oznámení uvedená v § 7 zákona byla i v případě osob uvedených v § 2 odst. 1 zpřístupněna veřejnosti za stejných podmínek jako v případě osob uvedených v § 2 odst. 2, tedy pouze na základě individualizované žádosti, a nikoliv prostřednictvím volného přístupu do veřejné datové sítě. Dále se navrhuje sjednocení rozsahu skutečností, které mohou být každému zpřístupněny, tedy zúžením okruhu těchto skutečností pro veřejné funkcionáře podle § 2 odst. 1 zákona.

Já jako neuvolněný místostarosta i přesto, že stanovisko vlády, Ministerstva vnitra i spravedlnosti je nesouhlasné, bych doporučoval, aby tento zákon prošel do dalšího čtení a o tomto problému se jednalo, protože vím, že to je opravdu problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny zahajuji sloučenou rozpravu.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP