Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

8.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tady si tedy dovolím zrekapitulovat, co tady máme za návrhy. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů a návrh na přikázání jinému výboru než garančnímu nemáme. (Z pléna znějí námitky, že máme.) Tak to bylo u tisku 34, bod 9. Tady jsme měli ÚPV a regionální rozvoj. A garanční výbor tady máme ústavněprávní, ale to už tady zaznělo. Já se ptám, jestli nějakému jinému než garančnímu výboru. To tady nepadlo. U obou to bylo, aha, já jsem si tady poznamenal, takže u obou tisků, i u toho druhého máme ještě návrh na výbor pro regionální rozvoj. Tak dobře.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený tisk k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Hlasování zahajuji teď. Kdo souhlasí, prosím zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 26. Přihlášeno 157 poslanců, pro 152, proti 1, zdržel se 4. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Jako další návrh tady mám, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj? Zahajuji hlasování, teď prosím. Zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 27. Přihlášeno 157 poslanců, pro 155, proti nula, zdrželi se 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj.

 

Žádný další návrh na přikázání dalším výborům tady nemáme, takže nyní budeme hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě na zkrácení lhůty. Mám tady tedy návrh, aby byla zkrácena lhůta na projednání na 20 dnů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Zahajuji hlasování, teď prosím. Stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 28. Přihlášeno 157 poslanců, pro 123, proti 1, zdržuje se 33. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy končím projednávání tohoto bodu, nicméně mám tady žádosti o dvě faktické poznámky - ale rušíte je, dobře. Takže vás odmažu a budeme pokračovat k dalšímu bodu. Jako další bod tady máme vládní návrh zákona - prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátkou glosu na závěr. Poslanecká sněmovna rozhodla, já to respektuji. Chtěl bych poděkovat Marku Výbornému za přípravu tohoto zákona, protože na tom odvedl opravdu obrovský kus práce. A protože nám jde skutečně o komunální politiky, abychom jim pomohli v jejich složité situaci, tak jsme připraveni podat pozměňovací návrhy, které máme připraveny, a budeme v tom pokračovat.

A ještě jednu krátkou poznámku. V životě máme smlouvy dvojího druhu. Jedny, které jsou písemné a vymahatelné, a druhé, které jsou ústní a o to cennější. Včera se udělala dohoda, která se dnes nedodržela ze strany hnutí ANO, SPD a Pirátů. Je mi to líto jako člověku. Jestliže neexistují ústní dohody, na čem chcete stavět vzájemnou důvěru? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP