Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

9.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Návrh byl na to, abychom ho projednávali podle § 90 odst. 2, mám zde ale námitku, tedy veto 65 poslanců na postup jednání podle § 90 odst. 2. To znamená, že takto postupovat nemůžeme. Budeme tedy postupovat standardním způsobem, nikoliv podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 34/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím uvést návrh příslušné novely a podrobné zdůvodnění bych si dovolil přednést následně v obecné rozpravě. Jedná se o návrh novely zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely se zákon mění takto: V odst. 2 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní: "Povinnost podávat oznámení podle § 10 a § 11 se nevztahuje na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. q). Článek 2 - Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, s návrhem nás seznámil kolega Výborný a já bych k tomu chtěl jenom dodat, že je navrhováno do zákona doplnit výjimku, na jejímž základě by se vlastně povinnost činit oznámení o majetku, příjmech neměla vztahovat právě na veřejné funkcionáře, jak bylo uvedeno v § 2 odst. 1 písm. q). Ale předmětný poslanecký návrh má obdobný cíl jako paralelně předložená iniciativa poslanců Kovářové, Rakušana a dalších, sněmovní tisk číslo 33, který bude následovat. Proto bych navrhoval na základě vzájemné dohody sloučení rozpravy sněmovního tisku 33 a 34. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem tento návrh. Je to návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Tedy návrh na to, abychom sloučili rozpravu o sněmovním tisku 34 a sněmovním tisku 33. Přistoupím tedy k tomu, že budeme o tomto návrhu hlasovat, a zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 162 poslanců, pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, bude tedy následovat sloučená rozprava.

 

V této chvíli přerušuji projednávání sněmovního tisku 34 a přistoupíme k projednání sněmovního tisku číslo 33, což je bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP