Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

9.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Já to znova zrekapituluji. Máme tady návrh na přikázání dvěma výborům, garančnímu výboru ústavněprávnímu a výboru pro regionální rozvoj, a máme tady návrh na zkrácení lhůty na projednání na 20 dnů. (Z pléna se ozývají výkřiky: Zamítnutí.) A máme tady ještě návrh na zamítnutí. Takže jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu.

Přistoupíme k hlasování. Máme návrh, jestli jsem to dobře slyšel od pana Kubíčka, návrh na zamítnutí bodu 34, mám to tady, je to tisk číslo 34, bod 9. Takže tady budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Vidíme žádost o odhlášení, takže moment, já vás všechny odhlásím. Pardon? Ano, já se ještě zeptám, už jsem se jednou ptal na závěrečná slova, nicméně tady byla ještě jednou otevřena rozprava. Máte zájem o závěrečné slovo? Máte. Tak já tedy ještě udělím závěrečné slovo panu poslanci Výbornému. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Tak já nevím. Asi je potřeba říct, že mně skutečně na prvním místě jde o ty komunální politiky, takže já jsem rád, že pozměňovací návrh, který mám připraven, bude alespoň k čemu načíst a budeme se k němu moci vrátit ve druhém čtení novely příslušného zákona. Já jsem opravdu rád, protože to je to, o co mně od začátku šlo, abychom pomohli komunálním politikům. Takže děkuji, pokud to takto alespoň dopadne. Ale bez toho, že bych si nějak stěžoval, tak je zvláštní, že dohody, které se uzavřou ústně za účasti vysokých ústavních činitelů, po 24 hodinách neplatí. To je k zamyšlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Marku Výbornému. A zeptám se, jestli zpravodaj... Nemáte zájem o závěrečné slovo. Tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, máme tady návrh na zamítnutí tisku 34, bod 9.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 25. Přihlášeno 157 poslanců, pro zamítnutí 106, proti 42, zdržuje se 9. Výsledek: přijato.

 

Takže tím pádem už nebudeme o tomto bodu hlasovat a já tedy přistoupím k hlasování o bodu číslo 8, sněmovní tisk 33.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP