Středa 7. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

16.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka,
Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 42/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Dovolte mi, abych vás informoval, že jsem obdržel veto a je to veto 65 poslanců, jejichž podpisové archy mám zde k dispozici. Budeme pokračovat ve standardním projednávání.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 42/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, o tom, jak funguje na Hradě pan kancléř Mynář, už v minulosti mluvilo kriticky hodně z nás. A zřejmě se to bude opakovat, protože kolem pana kancléře vznikají nové a nové aféry. Přestože se pan Mynář snaží vzbudit dojem přičinlivého, leč jinak nezajímavého úředníka, jehož nejzávažnějším úkolem je zajistit, aby bylo na Pražském hradě pěkně uklizeno a květiny řádně zality, skutečnost je jiná. Tu Mynář vytváří nátlak na ministra Pelikána ve věci vydání ruského hackera Nikulina, tu dohlíží nad rozdělováním veřejných zakázek sponzorům pana prezidenta v organizacích podřízených Kanceláři prezidenta republiky, onde píše poněkud podivné doporučující dopisy firmě Liglass, aby získala veřejnou zakázku v Kyrgyzstánu. A to jsou jen kauzy z poslední doby.

Bohužel jak se v uplynulých letech jasně ukázalo, kritika nestačí. Je vůči ní odolný pan Mynář i pan prezident. (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon. Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o klid, aby se paní poslankyně Kovářová mohla v klidu vyjádřit. Prosím, paní poslankyně.

Tak ještě jednou prosím o klid, prosím vás. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Má proto parlament mlčet? Rozhodně nemá. Je ale zřejmé, že jen upozorňovat na kancléřovy přešlapy je málo. A parlament má i jiné možnosti. Může třeba zřídit vyšetřovací komisi anebo změnit zákon, který chod Kanceláře prezidenta republiky upravuje. A přesně o to se snaží naše předloha.

Navrhujeme, aby kancléř prezidenta republiky musel být držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. Odpovídá to významu funkce a srovnání s jinými kancléři je při vší úctě absolutně mimoběžné. Odpovídá to také starším výrokům prezidenta Zemana i pana Mynáře. Ten si o tento stupeň prověrky dokonce zažádal.

Pojistkou našeho návrhu je ustanovení, které říká, že pokud kancléř do roku prověrku nezíská, jako kancléř končí. Jednoduché, prosté. A navíc zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Dovolím si předpokládat, že kancléř disponující vyšším stupněm bezpečnostní prověrky by na Hradě nestrpěl člověka, jako je pan Nejedlý. Takže pokud má někdo potřebu pojmenovávat tento zákon jako lex Mynář, měl by název rozšířit na lex Mynář a Nejedlý. Tito pánové nedělají prezidentu republiky dobrou službu. Ví to i pan premiér Babiš, který se před časem nechal slyšet, že - cituji: "Zeman má kolem sebe, slušně řečeno, pány Nejedlého a Mynáře, kteří dělají byznys na jeho hlavu, Kellner, Čína a tohle." Konec citace. Je očividné, že ta podezření, která navíc zazněla i z úst pana premiéra, jsou velmi vážná a že se situací na Hradě je potřeba něco dělat. Náš návrh se o to pokouší a já vás žádám o jeho podporu. (Hluk v sále trvá.)

Za předkladatele chci na tomto místě ještě dodat, že některé technické připomínky, které se objevily ve vládním stanovisku, považuji za relevantní a budu ráda, pokud jsem tedy zaznamenala, že devadesátka, tedy přijetí schválení tohoto návrhu v prvním čtení, byla vetována. Význam tohoto problému je takový, že musí být diskutován ve výborech Poslanecké sněmovny a já vás prosím, abyste náš návrh do těchto výborů poslali. Jedině tak zabráníme tomu, řečeno slovy pana premiéra, aby pánové Mynář a Nejedlý i nadále dělali byznys na prezidentovu hlavu. Je to prostě ostuda, se kterou se musí něco dělat, se kterou musíme dělat něco my jako zákonodárci a já vám předem děkuji za spolupráci na jejím zmírnění a také za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji navrhovatelce paní poslankyni Věře Kovářová a já vás znovu prosím o klid. Buďme gentlemani vůči dámám. Skutečně tady nahoře skoro neslyším, co paní navrhovatelka říkala.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Jana Levová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, krátce připomenu, že skupina poslanců Kovářová, Farský, Rakušan, Gazdík, Pávek a Krutáková předložila tento návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb, o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 12. 2017. Návrh byl rozeslán poslancům jako tisk 42 dne 27. 12. 2017. Dne 29. 12. 2017 byl návrh odeslán vládě, která dne 25. 1. 2018 vyslovila s návrhem nesouhlas.

Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona podle § 90 odst. 2 zák. č. 90/1992 Sb.

Cílem návrhu zákona je doplnit právní úpravu pro jmenování vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, který by musel být plně svéprávným a bezúhonným občanem České republiky a současně by musel za účelem přístupu k utajovaným informacím disponovat osvědčením fyzické osoby na stupeň přísně tajné. Dle přílohy 13 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. pracuje Kancelář prezidenta republiky pouze s informacemi podléhajícími stupni tajný vyhrazené nebo důvěrné. Není proto nutné, aby vedoucí Kanceláře prezidenta republiky disponoval osvědčením na stupeň přísně tajné.

Návrh dále stanovuje lhůtu na získání osvědčení jeden rok - § 4 odst. 3 čl. 2 návrhu. Ale § 117 odst. 1c a § 118 odst. 3 a 4 zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti umožňují, aby řízení o vydání osvědčení trvalo i delší dobu než jeden rok.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce Janě Levové a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám - mám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Navrhuji zamítnout tento zákon v první čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže pan poslanec Sadovský navrhuje zamítnout zákon v prvním čtení, poznamenám si. Jinak žádnou přihlášku nemám. Pardon, mám. Ano, takže se hlásí z místa pan Ferjenčík do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že padl návrh na zamítnutí, tak já za klub Pirátů sděluji, že my ten návrh naopak podporujeme a byli bychom rádi, aby se projednal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče, za vaše stanovisko a rozhlédnu se po sále, zdali je zájem... není zájem o další vystoupení. Takže skončím obecnou rozpravu. Zeptám se zástupce navrhovatelů, potažmo paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečná slova. (Nemám.) Nemáte zájem o závěrečná slova.

Takže přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu. Mám tady návrh od pana poslance Sadovského na zamítnutí. Sál je trošku prázdný, zagonguji tedy. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Ještě chvíli počkáme, protože poslanci ještě docházejí do sálu, tak ať máme to hlasování skutečně podle přítomnosti poslanců. Myslím, že se nám plus minus počet poslanců ustálil, takže já nebudu otálet.

Takže kdo je pro... Pan poslanec Kopeček - tady mi naskočila faktická poznámka, ale teď není pro to prostor. Takže já si vás odmažu.

 

Kdo je tedy pro zamítnutí zákona, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti zamítnutí zákona, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Je to hlasování číslo 64. Přihlášeno je 149 poslanců, pro 71, proti 62, zdržuje se 16. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Prosím stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti? Stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Je to hlasování číslo 65. Přihlášeno je 149 poslanců, pro 145, proti nula, zdrželi se 4. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu a návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končí.

 

Otevřeme si další bod, a to bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP