Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 7. března tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby. Prosím, aby předseda volební komise pan poslanec Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Omlouvám se jménem volební komise, že to takhle časově vyšlo, ale skutečně volební body tradičně jsou zařazeny napevno vždy ve 12.45 hodin.

První bod, který byl avizován, je bod číslo 53 - Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR. Oba dnešní volební body se týkají Ministerstva kultury a přítomného pana ministra Ilji Šmída. Pokud by na něj byly kladeny nějaké otázky, tak je zde připraven.

A já u toho prvního bodu velmi stručně konstatuji, že jsme 7. března v prvním kole této volby zvolili 12 členů Rady Státního fondu kultury ze 13. Zbývá tedy obsadit jedno místo. Kvorum tehdy nebylo dosaženo velmi těsně tím třináctým, takže věřím, nebo myslím si, že dnes můžeme radu doplnit do finálního počtu.

Do druhého kola v souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny postoupili Roman Giebisch se 79 hlasy z prvního kola a pan Jiří Merger s 54 hlasy z prvního kola. Tato dvě jména tedy budete mít na svém lístku a budete z nich vybírat toho případného posledního třináctého člena Rady Státního fondu kultury. A protože se jedná o druhé kolo již rozběhlé tajné volby, není v tuto chvíli rozprava a já prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, je to tak, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji jednání na tajnou volbu.

 

Otevírám bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP