Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Monika Jarošová)

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Počet odevzdaných hlasovacích lístků 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků jeden. Pan Roman Giebisch - odevzdáno 77 platných hlasů a pan Jiří Merger - odevzdáno 45 hlasů. Tímto v druhém kole byl zvolen pan Roman Giebisch a tímto volba končí.

Ještě si vám dovoluji vyhlásit dvě lhůty, a to volební komise Poslanecké sněmovny vyhlašuje lhůtu k doručení návrhů na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS, a to do pondělí 9. dubna 2018 do 12 hodin. A druhou lhůtou je lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na volbu člena Rady České tiskové kanceláře. Taktéž do pondělí 9. dubna 2018 do 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. A my budeme pokračovat v projednávání bodu podle pořadí schůze. Vracíme se k bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP