Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Připomínám, že tímto bodem jsme se zabývali dnes, ve středu 21. března dopoledne, a bod jsme přerušili po ukončení obecné rozpravy. Připomínám také, že bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů proti projednávání návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

Prosím nyní, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. (Není přítomen.) Prosím, pana předsedu poslaneckého klubu, aby se pokusil zajistit pana zpravodaje. (Chvilku čeká.) Já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.37 a mezitím se pokusíme změnit zpravodaje, nebo navrhnout změnu zpravodaje.

 

(Jednání přerušeno ve 14.35 do 14.37 hodin.)

 

Je 14.37, pokračujeme v projednávání otevřeného bodu. Mezitím zde zazněl návrh, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla nově paní poslankyně Alena Gajdůšková. Je to změna zpravodaje, je potřeba se s touto změnou vyrovnat hlasováním Poslanecké sněmovny. Takže budeme hlasovat o tom, aby zpravodajkou byla paní poslankyně Gajdůšková.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno 166 poslanců, pro 121, proti 1. Návrh byl přijat. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Gajdůšková.

 

Nyní bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože jsme ukončili obecnou rozpravu. Nicméně s přednostním právem se hlásí paní ministryně Němcová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Děkuji, ještě jednou. Vážené dámy, vážení pánové, jenom dovolte takto velmi rychle vystoupit. Musím říct, že jsem velmi zklamaná, že ten postup, který byl navržen, nebude přijat i v tomto případě, kdy opravdu mohl ze Sněmovny odejít jasný signál lidem, že opravdu tady všichni, co sedí, tak pracují pro lidi. Ale s tím už teď nic nenadělám. Já si dovolím jenom moc poprosit, pokud v tom dalším postupu nebudeme otvírat Pandořiny skříňky, tak jak jsme o tom hovořili už minule, a co nejrychleji by tato, byť dílčí, novela mohla být schválena a projít tím procesem. Protože pro vaši informaci, ještě do konce letošního roku je v legislativním plánu prací komplexní novela zákoníku práce, kterou přineseme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Protože se nejednalo o závěrečné slovo, ale bylo to vystoupení ministra s přednostním právem, v tomto případě paní ministryně, tak je znovu otevřena rozprava. Mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve se přihlásil pan poslanec Foldyna, ale protože ho tady nevidím, tak se zjevně jedná o omyl. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Aulická. (Poslankyně Aulická namítá, že se hlásí do rozpravy.) Ano, můžete se přihlásit do rozpravy, takže opravuji, paní poslankyně se nehlásí s faktickou poznámkou, ale do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych navrhla podle § 91 odst. 2 zkrácení jednání na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, eviduji váš návrh - zkrácení na sedm dní. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Ne. Rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášeno 168 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem v tomto případě bude výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím nějaký návrh na to, aby se tímto bodem zabýval nějaký jiný výbor? Takovýto návrh nevidím.

V obecné rozpravě zazněly dva návrhy na zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3. Jeden návrh, pokud jsem to dobře zaznamenal, přednesla paní poslankyně Babišová, byl to návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů, a druhý návrh byl přednesen paní poslankyní Aulickou před malou chvílí, je to zkrácení na 7 dní.

Nyní se s těmito návrhy vypořádáme hlasováním. Navrhuji, abychom o nich hlasovali v tom pořadí, v jakém byly předneseny. Nebo je nějaký jiný návrh na postup? (Ozývají se hlasy, aby se hlasovalo opačně.) V opačném pořadí. Je námitka proti tomu, abychom hlasovali v opačném pořadí? Není.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Aulické, abychom zkrátili lhůtu na sedm dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášeno 169 poslanců, pro 117, proti 17. Návrh byl přijat. To znamená, že lhůta byla zkrácena na sedm dní.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP