Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvém čtení, ale vláda navrhuje, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy že je navržen postup, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Paní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová je připravena, ale požádám paní poslankyni Gajdůškovou - která se ovšem omluvila. Mám tady písemnou omluvu od paní poslankyně Gajdůškové, takže budeme měnit zpravodaje. Paní kolegyně Radka Maxová je připravena na zpravodajskou zprávu. Takže požádám sněmovnu o to, abychom vyslovili souhlas se změnou zpravodaje... (K řečnickému pultu přichází poslankyně Maxová.)

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom chtěla avizovat, že zpravodajem by byl pan poslanec Bohuslav Sobotka po domluvě s paní Gajdůškovou, jestli bychom mohli odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže pan poslanec Bohuslav Sobotka bude navržen jako zpravodaj pro tisk číslo 91.

Rozhodneme v hlasování číslo 120, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Aby místo paní Aleny Gajdůškové byl pan poslanec Bohuslav Sobotka zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 166, pro 126. Návrh byl přijat.

 

Požádám tedy pana poslance Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy požádám paní ministryni práce a sociálních věcí paní Jaroslavu Němcovou, aby předložený návrh uvedla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona byl vypracován jako dopřesnění a reakce na návrh poslanců pana Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, který zpřesňuje výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnancům, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, kterým v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikla škoda, to znamená ztráta na výdělku podle zákoníku práce. Tento poslanecký návrh projednaný jako sněmovní tisk číslo 22 však není komplexní a vykazuje některé dílčí nedostatky, neboť neupravuje předmětný výpočet obdobné náhrady, která přísluší vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů. Proto k němu vláda zaujala negativní stanovisko.

Vládní návrh zákona uvedené nedostatky odstraňuje s tím, že po jeho přijetí již nebude docházet u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení pracovního nebo služebního poměru vedeni jako uchazeči o zaměstnání, to znamená že v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přišli o zaměstnání, k tomu, aby se jim při každém zvýšení minimální mzdy snížila poskytovaná náhradu za ztrátu na výdělku nebo na služebním příjmu, neboť se za dosahovaný výdělek u takových lidí bude považovat minimální mzda platná v den jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nikoliv minimální mzda platná po každém jejím navýšení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda navrhuje projednání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou v jediném čtení, neboť je žádoucí, aby úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Máme tedy návrh, který má za cíl napravit nespravedlnost, která spočívá zejména v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven. Toto nerovné postavení má reálný dopad právě nyní, a to mimo jiné například na početnou skupinu horníků, a je tak klíčové tuto parametrickou změnu schválit ideálně co nejdříve. Věřím, že půjde politikaření stranou v tomto případě a společně přijmeme rozumné řešení pro lidi, kteří se do této situace dostali ne vlastní vinou. Proto mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Sobotka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku, jak zde již bylo uvedeno ze strany paní ministryně, by započítávání aktuální výše zvyšující se minimální mzdy znamenalo snížení poskytované náhrady. Navrhovaná úprava je pro lidi, kteří jsou poškození pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jednoznačně výhodnější. Jak zde již také zaznělo, obdobný návrh byl již podán jako poslanecký návrh z iniciativy Národní rady zdravotně postižených poslanci Kaňkovským a Nacherem.

Vládní návrh z tohoto poslaneckého návrhu vychází, rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které ten původní poslanecký návrh neobsahoval. Vzhledem k problematice, kterou návrh řeší, mohu jako zpravodaj doporučit projednání ve zrychleném režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předložené vládní novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jak už tady zaznělo, problematiku stanovení náhrady za ztráty na výdělku v souvislosti s navyšováním minimální mzdy u osob poškozených pracovním úrazem nebo chorobou z povolání řešil náš poslanecký návrh, který jsem předložil do Sněmovny 1. 12. 2017 společně s kolegou panem Patrikem Nacherem. Jde o sněmovní tisk 22. Také zde zaznělo, že tento tisk je již ve výboru. Paní ministryně Němcová tady slíbila při projednávání sněmovního tisku 22, že předloží urychleně vládní návrh zákona. Oceňuji, že tak paní ministryně učinila. Je třeba říci, že ten vládní návrh vychází z našeho návrhu zákona, že vláda vlastně použila obdobné řešení, jaké jsme užili my, a rozšířila náš návrh o ozbrojené složky a příslušníky bezpečnostních sborů.

My cítíme potřebu jako klub KDU-ČSL, aby problematika, kterou tento návrh zákona řeší, byla urychleně vyřešena. Proto dnes tento zákon podpoříme. Je potřeba říci, že u osob poškozených pracovním úrazem nebo chorobou z povolání, skutečně u řady z nich dochází při každém navýšení minimální mzdy ke snížení jim vyplácené renty. A vzhledem k tomu, že se minimální mzda v posledních letech navyšuje opakovaně, a já sám to vítám, tak pro tyto lidi je to velmi demotivující.

Závěrem bych chtěl ještě apelovat na paní ministryni. Při rozhovorech s těmi poškozenými osobami, což byli zejména horníci, ale jsou to i další profesní skupiny, vyvstaly ještě některé další problémy, které tato novela neřeší. A já chci poprosit paní ministryni, aby zmonitorovala ty problémy, které v této oblasti ještě jsou, a připravila v urychlené době nebo v co nejkratším čase jejich legislativní řešení.

A na úplný závěr si dovolím jednu takovou osobní poznámku. Často jsou poslanecké novely brány jako zdržování a jako něco, co je nepatřičné. Tak já jsem rád, že touto poslaneckou novelou jsme s kolegou Nacherem dokázali vládu v dobrém slova smyslu vyburcovat k tomu, aby předložila vládní novelu, kterou zde můžeme dneska projednávat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi jenom uvést některé věci na pravou míru. Vláda v demisi dlouho nekonala, až muselo dojít na opozičně koaliční práci pana poslance Kaňkovského a kolegy Nachera, aby připravili poslaneckou iniciativu, kterou jsme probírali na sociálním výboru. Teď dokonce slyšíme z úst pana poslance Kaňkovského, že ani ta vládní novela, řekněme si na rovinu, která je doslovně opsaná od pánů Kaňkovského a Nachera, není úplně ideální.

Proto mi dovolte, abych tady zopakoval to, co jsem řekl před malou chvílí. Poslanecká sněmovna není hlasovací mašina pro žádnou vládu. Poslanecká sněmovna není hlasovací mašina pro žádnou vládu, natož tu, která je v demisi. To je prostě nemyslitelná věc. Vy nemáte žádnou důvěru. A já si myslím, že i mimo jiné z toho důvodu, že ten váš vládní návrh také není dokonalý, stejně jako není dokonalá ta poslanecká novela, kterou připravili moji dva kolegové, tak si myslím a jsem přesvědčen, že by bylo dobré, aby tento problém byl řádně prodiskutován v celém poslaneckém procesu minimálně na sociálním výboru. Z tohoto důvodu mi dovolte, abych prostřednictvím poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vznesl veto.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, eviduji veto, které znamená, že nebudeme projednávat podle § 90 tento návrh zákona.

V tuto chvíli mám jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Hájek, a z místa se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Babišová. Prosím pana poslance Hájka o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan Bauer zvedl tlak nejenom mně, ale i čtyřem tisícům horníků. My jsme tady, když jsme probírali ten poslanecký návrh, tak tady pan Stanjura říkal, že pokud bude připravena ministerstvem taková úprava, která bude jednoduchá, tak ji nebudou blokovat. A říkal: nedělejme to, neotevírejme tenhle bod, protože pokud otevíráme zákoník práce, otevíráme Pandořinu skříňku. A já si myslím, že ministerstvo připravilo velmi, velmi jednoduchou, je tam jeden odstavec. Takže tady neříkejme, že něco ministerstvo udělalo tak, že je tam něco v zákulisí. Je to jednoduché, jsou tam tři věci, jsou tam horníci, jsou tam vojáci a jsou tam policajti. Takže já si myslím, že jste skutečně podrazili nohy čtyřem tisícům horníků, postižených horníků, podrazili jste nohy vojákům, kteří měli výsluhu a jsou na úřadu práce, a podrazili jste nohy i policajtům, kteří jsou na úřadu práce. Mě to mrzí. A jestli neprojde ta novela kvůli tomu, že začnou ve výborech být dávány pozměňovací návrhy, tak jste to zavinili vy, kteří sedíte tady napravo. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Nacher, pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem původně myslel, že k tomu nebudu hovořit, že to projde jako nůž máslem, protože všechny vlastně všechny procedury byly dodrženy. My jsme tady předložili poslanecký návrh a bylo přislíbeno ze strany vlády, že nás bude následovat, že to rozšíří o ty věci, které řekla dopředu, že to rozšíří, to není žádné překvapení, o ty policajty, horníky apod. A my dokonce, když jsme jednali s těmi horníky, tak oni měli dalších deset, dvacet připomínek, které s tím souvisí. A já jsem je uklidňoval s tím, že má-li projít aspoň toto, a vy jste mě tady všichni poučovali jako nového poslance, že když se otvírá tak velká norma, jako je zákoník práce, kvůli jedné větě o osmi slovíčkách, tak je to velmi nebezpečné, a proto by se měla použít ta devadesátka, aby se z toho nestala lidová tvořivost. Tím jsem uklidňoval ty horníky a myslel jsem skutečně, že tu devadesátku tady dneska dáme a že to projde, protože to je kompromisní návrh. Je to to minimum, co můžeme udělat, co můžeme udělat hned. Já jsem skutečně tím vývojem zklamán, nezlobte se na mě. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte, abych v souladu s jednacím řádem reagoval na vystoupení pana poslance Hájka, nejdřív obecně. Já myslím, že tím § 90 odst. 2 bychom měli skutečně šetřit. Kolik myslíte, že na této schůzi je vládních návrhů navržených v devadesátce, vlády bez důvěry? Čtyři. Čtyři na jedné schůzi. Za prvé.

Za druhé. Hlásím se k tomu - a my nebudeme podávat pozměňovací návrhy k jiným oblastem zákoníku práce, to platí. Já jsem upozorňoval na to, abychom v tomto návrhu zákona neřešili pružnou pracovní dobu, délku výpovědní lhůty, zpružnění pracovní doby, zpružnění pracovního práva, skutečně k tomu ta novela neslouží. Myslím, že ta argumentace není fér. Mohli jsme dávno pozměňovací návrh k tomu, co už je ve výborech, načíst a mohli jsme schvalovat už ve třetím čtení poslanecký návrh pana poslance Kaňkovského a pana poslance Nachera. Podívejte se na tu poměrně, řekl bych až komickou věc. Porovnejte důvodovou zprávu, text důvodové zprávy poslaneckého návrhu a vládního návrhu a zkuste tam najít pět rozdílů. Nenajdete. Takže vláda to opíše a pak říká dělejte, rychle to schvalte napoprvé. To za prvé.

Za druhé, jak jsme se do toho stavu dostali. Čí to byla vláda, která schvalovala navýšení minimální mzdy, aniž by myslela na ty dotčené skupiny? My napravujeme chybu minulé vlády. Protože zapomněli, a je to nařízení vlády, ne rozhodnutí Sněmovny, když navyšuji minimální mzdu, že na to jsou navázány nějaké další finanční záležitosti. To je přece pravda, myslím, že paní ministryně mi to potvrdí. Ona na tom ministerstvu nebyla, ale její hnutí ve vládě bylo. Takže neříkejme, kdo komu hází klacky pod nohy a kdo komu zvedá tlak. Kdyby to vláda udělala správně, když navyšovala minimální mzdu (upozornění na čas.), tak to (nesrozumitelné) dávno!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Hájka. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vy jste se, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, dopustil nepřesnosti. Ano, bývalá vláda zvedala minimální mzdu. Ten problém, který je dneska, tady byl na stole, tak byl přece řešen v novele zákoníku práce, tuším v § 273 písmeno b), která došla až do druhého čtení, a díky ODS a TOP 09 se nedokončilo projednávání té novely zákoníku práce. To přece dobře víte, vím to já, víte to dobře vy. Takže si myslím, že opravdu nemluvíte pravdu. To je za prvé.

A za druhé, tenhle problém řeší jednak návrh, který tady dávala paní ministryně, ale byl i ten poslanecký návrh. A pokud jste chtěli řešit nějakou připomínku nebo pozměňovací návrh, dávali jste nějaký pozměňovací návrh do toho poslaneckého návrhu? Já si myslím, že ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem rád, že tak oceňujete výkon 16 poslanců ODS v minulém volebním období, který proti stojedenáctičlenné vládní koalici zabránil přijetí nějakého zákona. Sám dobře víte, že to není prostě pravda. Pokud by byla koaliční shoda, tak přestože by opozice měla jiné návrhy, protestovala, hlasovala proti, tak by to normální fungující koalice prostě zvládla. Ten problém byl širší, nebyl jenom koalice versus opozice. Ten návrh byl velmi problematický a nebyla na tom shoda ani mezi koaličními stranami. To je prostě fakt. S 16 poslanci se nedá rok bránit přijetí některé novely. To za prvé.

Za druhé ty pozměňovací návrhy. Ještě neproběhlo druhé čtení, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy. Pro podávání pozměňovacích návrhů pro nás, kteří nejsme členy sociálního výboru, přece slouží druhé čtení. Takže ta výtka by byla pravdivá a oprávněná, pokud bychom měli ukončené druhé čtení a nikdo z poslanců ODS by žádný pozměňující návrh nepodal. Ale já myslím, že to je skoro zbytečné, stačí se vrátit k tomu poslaneckému návrhu, zapracovat to, zapracovat případně i ty připomínky, které vznesl pan poslanec Kaňkovský, a na příští schůzi to můžeme úplně v pohodě schválit. Můžete zastírat to, že vláda v tom zaspala. A je to prostě fakt a z tohohle faktu se prostě nevykroutíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsme v obecné rozpravě. Je přihlášena z místa paní poslankyně Babišová. Jenom připomínám, že ve 12.45 hodin přerušíme projednávání tohoto bodu z důvodu pevného zařazení volebních bodů, které jsou před námi. Prosím, paní poslankyně, můžete alespoň zahájit svoje vystoupení.

 

Poslankyně Andrea Babišová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetla návrh. Z důvodů časové naléhavosti přijetí předloženého vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku číslo 91 navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím, zaznamenal jsem tento návrh. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Ještě jednou konstatuji, že zazněla námitka dvou poslaneckých klubů, takže tento návrh nebude projednáván podle § 90 odst. 2, ale podle § 90 odst. 7.

Protože je 12.44 hodin, tak v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a přejdeme za zhruba 40 sekund k projednávání pevně zařazených bodů, které se týkají voleb. (Několik poslanců z pléna navrhuje dokončit hlasování.) Nestihli bychom projednat hlasování, je 12.45 minut, postupujeme v souladu s tím, jak rozhodla Poslanecká sněmovna.

 

Otevírám bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP