(17.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nárok na tyto údaje do této chvíle, dámy a pánové, mají pouze orgány činné v trestním řízení, a to ještě ve velmi jasně definovaném režimu a pod dohledem státního zástupce v případě přípravného řízení, nebo pod dohledem soudce v případě postupujícího trestního řízení. Orgány daňové správy, pokud teď tohle schválíme, budou na to mít zákonné právo, aniž by nad nimi byla jakákoliv kontrola ať už soudce, nebo státního zástupce. A netýká se to jenom Finanční správy, ve smyslu § 10 daňového řádu se to týká jakéhokoliv správce daně.

Pane poslanče Raisi prostřednictvím pana předsedajícího, máte psa? Pane poslanče Raisi, prostřednictvím pana předsedajícího, máte psa? (Opakovaně.) Pokud máte psa, tak z něj platíte poplatky svému obecnímu úřadu. A bude-li si váš obecní úřad přát, protože ve smyslu § 10 je správcem daně, bude mít nárok na přístup k vašemu účtu, na informace o osobách, které s ním disponují, které na něj přispívají, které z něj čerpají. A protože budou mít i přístup k IP adrese, budou moct, pokud se tak rozhodnou, sledovat váš pohyb, což smí pouze orgány činné v trestním řízení se souhlasem soudce. (V sále je velký hluk a neklid.) Tady prostě vzniká kompetence pro správce daně, pro Finanční správu, kterou dosud nikdo neměl, protože i orgány činné v trestním řízení ji měly pod dohledem nějakého kontrolního orgánu. My ji chceme dát Finanční správě bez jakéhokoliv dohledu. Takhle široce stanovená pravomoc je mimořádně nebezpečná obecně, navíc ve světle toho, že poslední dva roky se potýkáme s neustálými případy, kdy v řadě z nás roste podezření, jak je zneužívána moc správce daně, jak se zaklekává tam či onde, jak teprve může být zneužívána, dostane-li do ruky takovýto nástroj. (V sále je stále velký hluk a neklid.)

Další věc je otázka ochrany dat. Každý z nás ví, že největší nákladová položka u jakékoliv banky je položka ochrany dat. Na to se vykládají skutečně miliardy korun. Teď tato data budou volně přístupná libovolnému správci daně pro účely tuzemské správy daně, nikoliv pro účely, které vyžaduje směrnice DAC 5.

Já už nemůžu, já to nepřeřvu. Pane předsedající, zkuste to vy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych poprosil, vážené dámy a pánové, o klid. Kdo nemluví k tématu, zdali by šel diskutovat do předsálí. Pane poslanče, prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Sice se vynakládají v bankovní sféře miliardy korun ročně na ochranu těchto dat, ale libovolný správce daně k nim bude mít přístup a může s nimi svým způsobem libovolně nakládat. A víme všichni, jak vypadá ochrana dat u Finanční správy i u dalších správců daně, například u krajských nebo obecních úřadů. Není pro to sebemenší důvod. Návrh neobstojí v testu proporcionality. Test proporcionality, který by měl být aplikován na každou normu, která naráží na ochranu lidských práv a svobod, by měl určit, zda na příslušný účel je také stanoven přiměřený nástroj. Je zřejmé, že na něco tak zásadního, na tak zásadní veřejný zájem, jako je boj s terorismem a praní špinavých peněz, je namístě uplatnit naprosto výjimečné nástroje. Ale už není namístě uplatnit tyto výjimečné nástroje pro jiné účely, například pro běžnou správu daní.

Podle článku 4 odst. 4 Listiny práv a svobod platí, že při používání ustanovení, která omezují základní práva a svobody, musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než k jakým byla stanovena. To je přesně tento případ. Tato ustanovení byla stanovena k boji proti praní špinavých peněz a k boji s terorismem, a pokud se tyto nástroje budou zcela libovolně používat pro běžnou správu daní, tak to z mého pohledu v žádném případě testu proporcionality nevyhovuje. Je to za hranou článku 4 Listiny základních práv a svobod a především je to strašně nebezpečné. Je to strašně nebezpečné, když vidíme, jak bobtná zlovůle a s ní i kompetence některých represivních orgánů, v tomto případě Finanční správy. (V sále je stále hluk.)

Opravdu si nemyslím, že bychom měli občany vystavit tomuhle riziku. To za to vážně nestojí. Bude-li to schváleno, jsem připraven iniciovat ústavní žalobu, protože jsem přesvědčen, že to naráží na článek 4 Listiny základních práv a svobod. Ale byl bych velmi rád, kdybychom společně uznali, že to je naprosto nepřiměřený nástroj pro běžnou správu daní a § 57 daňového řádu ponechali v původním znění a neměnili ho podle přání předkladatele už jenom proto, že to vůbec nesouvisí - tady máte napsáno "daňový řád - EU", ale novelizace § 57 daňového řádu nijak nesouvisí se směrnicí DAC 5. O tom tam není ani slovo. To si tam Ministerstvo financí přidalo a bude říkat veřejnosti: to po nás chce Evropská unie. Nechce! To po nás chce vláda, navíc vláda bez důvěry, vláda v demisi. Vláda bez důvěry a vláda v demisi by se snad měla omezit jenom na běžný provoz a všichni bychom bez mrknutí oka schválili prostou implementaci směrnice DAC 5, ale nikdo z nás, kdo dbá práv svobod a soukromí občanů, nemůže zvednout ruku pro to, co předložilo Ministerstvo financí a tváří se při tom, že implementuje směrnici DAC 5.

Já vás velmi prosím, abyste se tomuto problému věnovali, aby si každý z vás uvědomil, co hrozí, pokud Finanční správa dostane do ruky tento nástroj, a abyste jí tento nástroj do ruky nedávali.

V tomto smyslu byly předloženy při jednání na výboru dva totožné pozměňovací návrhy. Já jsem ho předložil na rozpočtovém výboru, pan poslanec Benda, se kterým jsme na tom spolupracovali, ho předložil na ústavněprávním výboru. V obou dvou výborech tyto návrhy nezískaly většinu. Na ústavněprávním výboru byl schválen pozměňovací návrh paní poslankyně Válkové, který zmírňuje tu zvůli vůči advokátům a notářům. Proto je to problematika, o které jsem mluvil málo, soustředil jsem se na ten § 57 týkající se bankovního tajemství. Neřeší samozřejmě nijak otázku bankovního tajemství. S panem kolegou Bendou jsme se domluvili, že to v podrobné rozpravě předloží on, takže já se do podrobné rozpravy nehlásím, protože vím, že pozměňovací návrh, který on předloží, řeší problematiku, před kterou varuji a na kterou upozorňuji. Cítil jsem ale povinnost pokusit se obrátit na to vaši pozornost a pokusit se vás přesvědčit, abyste něco takového nespáchali.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP-09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP