(17.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže to jsou mnohem podstatnější věci než návrhy na další a další zvyšování kompetence Finanční správy. Už mi k tomu chybí, že by to měli i celníci. O tom byste taky mohli přemýšlet. I celníci by to mohli být, to je taky vaše oblíbená složka, u které chcete dlouhodobě posilovat pravomoci. Ale kam to vede? Všichni jsme sprostí podezřelí, nad námi je Finanční správa, která ty sprosté podezřelé, některé online, velmi často prověřuje. Daně snižovat nemůžeme, protože ty peníze potřebujeme. A pokud se spleteme a soud řekne, že to je špatně, tak se vlastně nic nedělo, my jsme to dělali dobře, jenom ten soud špatně rozhodl, necháváme všechny, kteří jsou za to zodpovědní, v jejich funkcích, protože se drží toho základního - všetci kradnú nebo všichni podnikatelé jsou podezřelí. A to je základ té debaty, proč bychom neměli nad rámec povinné implementace rozšiřovat a zvyšovat kompetence Finanční správy. Já to zopakuji ještě jednou - protože Finanční správa zneužívá stávající kompetence. A není to názor opozice, jsou to pravomocná rozhodnutí nezávislých soudů. A pokud někdo zneužívá a není schopen zákonně využívat stávající kompetence, tak je mimořádně nebezpečné přidávat kompetence další. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu předsedovi. Ještě než přejdeme k faktickým poznámkám, tak bych se chtěl omluvit, že jsem vás všechny nepozdravil, když jsem převzal předsedání, takže dobrý večer. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bláhu. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, vážení kolegové, dobrý den, pane předsedo. Já celou dobu nechci reagovat, ale už jsem to nevydržel po tom, co tady teď zaznělo. Protože já tu milionářskou daň, které říkám milionářská, platím celou dobu, co jste ji zavedli. Celou dobu poukazuji na to, že ze všech investic, které já jako podnikatel udělám, jako živnostník, tak zaplatím tu milionářskou daň.

Ale já jsem jenom chtěl říct to důležité. Vy jste zapomněli tady podotknout, že vy jste ji sice zavedli, všechny ostatní vlády ji mohly zrušit, určitě, ale vy jste všichni na ni nastavili výdaje, a hlavně ty mandatorní neboli stálé výdaje. Takže ono neustále přibývá toho, co chcete propít, projíst, co chcete stále někomu dát, ono to přibývá od každé vlády, já to sleduju ty roky, co podnikám, jak to všichni hrnete před sebou. A mě nebaví, že už si tady hrajeme čtyři měsíce na - co bylo před 70 lety. Dneska to byl vrchol. Už mě to přestalo bavit, že tady sedíme a mluvíme o tom, co bylo, místo toho, abychom řešili to, co nás nejvíc trápí - zdravotnictví, silnice, podnikatele, rodinné firmy, zaměstnance. V celé České republice nejsou zaměstnanci na práci. Nikdo už nechce pracovat. Pánové, uvědomte si, že už jsme se dostali zpátky do komunistické doby, kdy já jsem byl mladý a dostal jsem byt jenom proto, že jsem byl ochoten pracovat do sedmi hodin do večera. Dneska už to zase nikdo není ochoten. Lidi nechtějí ráno vstávat do práce. A pokud nebudeme řešit jejich problémy (předsedající upozorňuje na čas), tak vlastně jsme tady zbyteční. Všichni nás zvolili proto, abychom ty jejich problémy řešili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas! Tak. Nyní mě požádala s faktickou poznámkou paní ministryně. Prosím. (Ministryně chtěla přednostní právo.) Pokud by to bylo s přednostním právem, tak musím upřednostnit faktické poznámky a teprve potom. Takže s faktickou.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Tak to mám tedy velmi krátký čas. Pardon, omlouvám se. Bylo toho tady řečeno mnoho. Já jsem chtěla reagovat až nakonec, ale když to nestihnu, tak se určitě přihlásím ještě potom.

Předkládáme novelu daňového řádu. Ta novela implementuje evropskou směrnici DAC 5 a nad rámec novelizuje určitá ustanovení, která jsme nikdy nepopírali. Jenom malou technickou poznámku k paní poslankyni Langšádlové. My jsme si to už řekly tady mezi čtyřma očima, samozřejmě legislativní pravidla vlády na to pamatují a implementovaný text je vždy podtržen v tom textu. A to, co podtrženo není, tak je nad rámec. Nikdy jsme nezastírali, že ta novela jde nad rámec. Nicméně my jsme ji projednávali rok, protože jsme skutečně byli pod tlakem té implementační lhůty, a ustoupili jsme na úplně možnou mez. Dnes existuje tzv. AML směrnice o praní špinavých peněz a směrnice DAC 5 má především pomáhat v boji proti praní špinavých peněz, která jasně říká, kdo je povinnými osobami a že určitý okruh údajů musí sdělovat Finančnímu analytickému úřadu. Nově směrnice DAC 5 říká, že se tyto povinné osoby budou sdělovat správcům daně. Čili nejde o to, že by chtělo Ministerstvo financí jako předkladatel nebo tato vláda v podstatě rozšiřovat kompetence správcům daně. Ony už jsou rozšířeny na základě DAC 5. A nad rámec té novely jdeme proto, protože v podstatě DAC 5 říká, že tyto informace se budou sdělovat, pokud jsou z mezinárodní spolupráce při správě daní. Čili jinými slovy německý správce daně má právo tyto informace dostat, ale český správce daně ne. To mi nedává rozum. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže to byl ten důvod, proč jsme šli implementovat.

Takže já se přihlásím ještě později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji. Nyní tu mám s faktickou poznámkou opět pana poslance Stanjuru. Dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, není to opět, je to poprvé. Říkáte, že mám opět faktickou poznámku. Je to poprvé, to jen pro pořádek.

Pro pana poslance Bláhu vaším prostřednictvím. Kdo sestavoval rozpočty poslední čtyři nebo pět let? Nebylo to vaše hnutí?

Není pravda, že mandatorní výdaje byly nastaveny na ty daně. To je úplně jinak. Podívejte se, kdo přijal 30 tisíc státních zaměstnanců, o kolik meziročně za poslední čtyři roky stouply např. výdaje, mzdové výdaje pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Podívejte se, kdo tak rád přidává, jak jste říkal, já bych to nikdy takhle neformuloval - ti, kteří to chtějí propít a projíst, to jsou vaše slova. Tak s tím začněte doma ve svém hnutí. Když to prosadíte, tak se pak určitě shodneme. Já jsem to tak pochopil jako těžkou kritiku rozpočtů, které tam byly. A nechci teď jmenovat všechna opatření legislativní, která zvyšovala mandatorní výdaje, které podpořilo, prosadilo vaše hnutí. Ale pokud si na žádné nevzpomenete, já vám je klidně příště - to už bude mít pan místopředseda pravdu, že opět - ve faktické připomínce řeknu. Kdo tak rád tady říká "my jsme zvýšili platy zaměstnancům"? To jsou mandatorní výdaje. Já teď neposuzuji, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Ale stěžujete si sami na sebe a přitom útočíte na opozici. Tak se dívejte do zrcadla, kdo zvyšoval mandatorní výdaje. Podívejte se na rozpočty roku 2015, 2016, 2017, 2018. 2014 připravovala Rusnokova vláda, tomu naprosto rozumím. A podívejte se na mandatorní výdaje a podívejte se, kdo ty zákony schvaloval. A až mě přesvědčíte, že vy a vaše hnutí jste snižovali mandatorní výdaje, tak vám dám za pravdu. Takže začněte doma a neukazujte doprava, ale ukazujte ke svým kolegům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Já se tedy omlouvám, nebylo to opět s faktickou poznámkou, bylo to pouze opět. Nyní tedy opět s faktickou poznámkou paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP