(18.00 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já rychle navážu na svou předcházející řeč. Takže my jsme v podstatě de facto připravili právní úpravu, kterou jsme chtěli nad rámec implementovat stejná oprávnění pro české správce daně. Jenom pro vaši informaci. Dnes má implementováno asi 13 zemí Evropské unie a z toho země jako Velká Británie, Francie, Švédsko, Slovensko, Chorvatsko, ale celá řada dalších šly v té implementaci, resp. v té právní úpravě, abych mluvila přesně, stejnou cestou jako Česká republika, protože to prostě dává logiku. Narazili jsme v rámci legislativního procesu na velice tvrdý odpor ze strany profesních komor - advokátní komory, Komory daňových poradců, Exekutorské komory, Notářské komory. Takže v rámci kompromisu, abychom prostě prosadili právní úpravu, jsme ustoupili na vůbec možnou mez, která byla únosná, a pro tyto profesní komory jsme úpravu zavedli skutečně ryze implementačně. To znamená, že budou sdělovat informace, které slouží pouze k mezinárodní spolupráci při správě daní.

V rámci projednávání ve výborech, zejména tedy v ústavněprávním výboru včera, jsem podpořila pozměňovací návrh, který dokonce ještě omezuje dál předávání informací na centrální úroveň, to znamená, budou si spolu vlastně vyměňovat tyto informace po posouzení na jedné straně Generální finanční ředitelství, na druhé straně příslušný orgán komory, to znamená komora jako nejvyšší orgán těchto advokátů, poradců, těchto profesních skupin, protože chceme v podstatě dát jasně najevo, že se jedná pouze o to, aby se získaly informace, a my prostě nechceme žádné další kompetence. Kde implementujeme nad rámec, se týká oblasti informací získávaných (upozornění na čas) od finančních institucí, bankovních institucí a těchto. A tam v podstatě se snažíme rozšířit § 57 odst. 3.

Ráda bych reagovala ještě na poznámky pana předsedy, ale už nemohu, takže končím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl všechny řečníky upozornit, že ve faktických poznámkách máte reagovat na předchozí řečníky, nikoliv navazovat na své předchozí projevy.

A nyní tedy prosím pana poslance Bláhu s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já budu teď opravdu krátký. Nechci hodnotit to, co bylo. Já jsem tady nebyl a nechci se vracet do minulosti. Jestli se budeme pořád vracet do minulosti, tak nic neuděláme. Takže vás vyzývám tady všechny prostřednictvím pana předsedajícího, jestli chcete opravdu něco začít dělat pro ten daný stav a změnit ho, tak si pojďme sednout k jednomu stolu a pojďme se o tom bavit. To, co tady vzniká, že všichni podávají třicet padesát návrhů na změnu, a přitom ani nevíme, jak funguje současný stav, nemáme o tom ani ponětí, tak nic nezměníme, nic neuděláme, nic nejsme schopni posunout. Takže já vás prosím, vyzývám, pojďme do toho. Já jsem na to připraven. Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě vás vyzývám, pojďme do toho, pojďme to měnit. Jsem ochoten se bavit s každým o daních, o tom, jak to funguje. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ve vší úctě bych chtěl odpovědět panu poslanci Bláhovi, že tu byl. On zvedl ruku pro rozpočet, který výrazným způsobem zvedl mandatorní výdaje státu, ne že je nezvedl. A zvedl ruku pro rozpočet, který určil nejnižší hranici investic z národních zdrojů za posledních 15 let, ne že nezvedl! Upřímně řečeno, pane poslanče, jako člověk jste mi sympatický, ale výzvy "víme o tom sice houby, ale pojďme makat" mně příliš neoslovují.

Já jsem chtěl jenom odpovědět paní ministryni, že to na první pohled samozřejmě vypadá nelogicky, že německá správa má nárok na tu informaci, domácí nikoliv, ale oba dva jsme tu směrnici četli, takže německá správa má nárok na informaci, že z důvodu mlčenlivosti takováhle informace poskytnuta nebude. Prostě tenhle mantinel ta směrnice dává a vy to nepřipouštíte. To je zase to, co má, nebo nemá být implementováno. Ale prosím, ústavněprávní výbor přijal aspoň nějaký kompromisní návrh a já ve vztahu k advokátním a notářským komorám bych se s ním spokojil. To, před čím varuji, a to, co pokládám za nemožné, je ona novelizace § 57 daňového řádu, která s tou směrnicí nemá vůbec nic společného a která učiní z Finanční správy represivně nejmocnější orgán v ČR. A já znovu zdůrazňuji, že daňové orgány tady nemáme od toho, aby nám suplovaly orgány činné v trestním řízení, navíc bez dohledu státního zástupce a soudce!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a teď se chci zeptat paní ministryně, jestli se mi tedy hlásí do rozpravy s přednostním právem. Ano, tak prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já bych to vzala postupně, tak jak tady zaznívala jednotlivá argumentace. Nebudu už opakovat to, co jsem řekla.

Bylo tu hovořeno, tedy jak jsem zavnímala, tak je spokojenost s tím kompromisem, který jsme zaujali k profesním komorám. Já jsem podpořila včera už na ústavněprávním výboru vlastně ústně určité pozměňovací návrhy, tak jak jsem je tady před chvílí uváděla. Jsem připravena podpořit další pozměňovací návrhy, které v podstatě v tomto směru byly podány.

Řeč je o § 57. Je to paragraf, kde skutečně jdeme nad rámec implementace, nikdy jsme to netajili. Má to samozřejmě svoje důvody. Já bych chtěla ještě říct jednu věc. Ta oprávnění správci daní mají už dnes. V podstatě když se podíváte, je tady hovořeno o poplatcích ze psa, o tom, že správcem daně jsou i obce. Ano, jsou, 25 let. Už v zákoně o správě daní a poplatků toto oprávnění měly. A já nemám žádné signály i podle různých analýz, které mám k dispozici, že by bylo toto právo nějakým způsobem využíváno, protože oni v podstatě z povahy věci takové informace nepotřebují. A ty informace se nedávají ústně nebo mailem, ty informace musí být vyžádány výzvou podle daňového řádu. Ta výzva má charakter rozhodnutí, musí být řádně odůvodněna taková výzva a musí mít samozřejmě stopu ve spise, který se v konkrétní věci vede. Takže to není nic svévolného a musí to samozřejmě mít oporu a musí to souviset s konkrétním daňovým řízením. Proto vlastně bylo přistoupeno k tomu, že se navrhuje rozšíření § 57.

Co se týče jedinečného identifikátoru, který tu byl zmíněn, který umožní bezpečně rozpoznat účet, tak tato úprava byla zpracována gestorem nového zákona o platebním styku, kde je tento pojem zakotven, a odpovídá prosím standardnímu použití v jiných právních předpisech - např. § 33 exekučního řádu, § 19 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, § 17 o pojistném na zdravotní pojištění, § 17a zákona o sdružování v politických stranách, § 78 zákona o hazardních hrách, § 260 občanského soudního řádu. Tam je tento pojem zakotven. Takže my nejdeme žádnou nestandardní cestou.

Informace, které se týkají využívání služeb elektronického bankovnictví, tak ty mohou být klíčovým důkazním prostředkem při odhalování sofistikovaných daňových úniků. Souvisí to vlastně s určitým vědomostním testem a případně také při vyčíslení škody v adhezním řízení trestním, které bývá jeho součástí.

Argument, který tu zazněl v odůvodnění, že daňové podvody má řešit policie a ne správce daně, nejsou přesné prosím. Správce daně primárně řeší daňové úniky, to znamená, to je jeho výlučný úkol, který mu dává daňový řád. Sekundárně potom vlastně tvoří nezbytné informační zázemí pro stíhání daňových podvodů, které jsou vyšetřovány orgány policie.

Znova bych chtěla upozornit, i když jsem to tu před chvílí řekla, tak to jenom doplním, že nemůže o tyto informace žádat každý správce daně. Je nutno vždy dodržet test proporcionality. Jenom ty z vás, kteří pochybují o tom, že byl proveden dostatečný test proporcionality, dovolím si odkázat na důvodovou zprávu, kde je velmi podrobně popsán. Takže nebudu to tu číst, abych vás nezdržovala, ale tam je to velmi podrobně popsáno. Takže on musí vždy být dodržen test proporcionality a to povede potom k tomu, že tyto informace vlastně budou požadovány úzkou skupinou profesionálů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP