(18.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Ještě bych si dovolila zdůraznit jednu věc a to je ta, že v žádném případě, a už to tady zaznělo opakovaně a já prosím, neuvádějte tvrzení typu, že nejsou chráněna data, která má k dispozici Finanční správa. Ta data jsou chráněna nadstandardně a neznám jediný případ, a už jsem prosila na minulé schůzi, když to tu zaznělo, aby případně mi byla osvěžena paměť, neznám jediný případ, kdy by nějaká data unikla z Finanční správy. Čili neznepokojujme prosím poplatníky, že informace a data, a jsou to obrovská data, kterými disponuje Finanční správa, nejsou dostatečně chráněna. Jsou dostatečně chráněna. Budeme-li se bavit - velké debaty byly například o údajích z evidence tržeb, o údajích z kontrolních hlášení. Ty má k dispozici. K těmto datům se dostane dvacet lidí v republice v rámci Finanční správy. A znova tady zdůrazňuji, mají všichni prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň důvěrné.

Zaznělo tu - já se dívám jenom rychle do svých poznámek - zaznělo tu, že pokud ten zákon projde, tak bude dán podnět k Ústavnímu soudu. Samozřejmě to je právo každého, o tom já vůbec nepolemizuji, ale jenom bych si dovolila odkázat na velice zajímavý nález nebo rozhodnutí Ústavního soudu k evidenci tržeb. Bylo o něm také tady několikrát debatováno a asi debatováno ještě bude. Ten například v oblasti platebních karet, když zrušil platební karty jako hotovostní platbu, tak v odůvodnění uvedl, že správce daně má před jednotlivcem upřednostnit právě možnost získávání těchto informací od například finančních institucí. A to mu nakonec ukládá i daňový řád, že vždy může požadovat informace pouze tehdy, pokud si je nemůže zjistit od jiných orgánů veřejné nebo státní správy.

Bylo tady řečeno něco o tom, proč není ještě předložen nový zákon o dani z příjmu, že se o něm hovořilo. My ho samozřejmě připravený máme. Víte, ale já jsem trošku překvapená. Když předložíme novelu zákona, daňový balíček, novelu zákona o dani z příjmu, nerozumím jedné věci. My jsme ji předložit museli, protože velká část této novely je implementační. Implementujeme takzvanou evropskou směrnici ATAD, která souvisí s boji s daňovými úniky. A samozřejmě jdeme nad rámec a nad rámec jsme chtěli zrušit superhrubou mzdu a solidární přirážku, což měla ve volebním programu, nebo ve vládním prohlášení, promiňte za ten výraz, měla už minulá vláda. Když to chceme udělat, tak slyším, že vláda v demisi nemá činit takto zásadní rozhodnutí, a když zase jsme ještě nepředložili nový zákon o dani z příjmu, tak slyším, proč nebyl předložen. Takže teď by asi vláda v demisi takový krok udělat mohla. Tak z toho jsem opravdu velmi, velmi rozpolcená a nevím tedy, co se po nás správně chce.

Ano, předložili jsme, jsme v meziresortu, takže my pořád debatujeme o těch věcech. Já jsem to zdůvodňovala a předpokládám, že o nich debatovat ještě budeme, takže nechci tuto debatu natahovat, protože především bychom měli primárně debatovat o novele daňového řádu. Nicméně to, co tu bylo řečeno, že vláda v roce 2012, teď nevím, jestli 2011, 2012, myslím, že 2012 zrušila superhrubou mzdu a solidární přirážku, ano, to je pravda, takže já věřím, že když to učiní tato vláda, tak se dočká podpory, nicméně udělala to za nějaké dlouhé tři nebo skoro čtyři roky. A ten návrh byl připravený tak, že by stál veřejné rozpočty minimálně 40 miliard. Takže povinností každé vlády, je jedno, že to byla vláda, která tu přišla minulé volební období, ale každé vlády bylo v podstatě tuto právní úpravu zrušit, protože nebyla na to nová vláda, prostě si to nemohla dovolit. Tam byly další pastičky jako jednotné inkasní místo, které... už jenom proto se to muselo zrušit, protože nebyl absolutně ten projekt připraven. Byla připravena legislativa, nebyly připraveny IT systémy, to konstatoval nakonec i Nejvyšší kontrolní úřad, který konstatoval, že v podstatě to jednotné inkasní místo stálo nějaké 3,5 nebo 3,2 miliardy, ale de facto nebylo vybudováno. Tyto prostředky byly použity na budování IT systémů, které ale nesouvisely s jednotným inkasním místem. Čili bylo povinností té minulé vlády prostě tuto právní úpravu zrušit

Co se týče Finanční správy, já mám velkou prosbu. Byla jsem nedávno na odborové schůzi, kam mě pozvali pracovníci Finanční správy, a položili mi tam jeden dotaz: Kdy se nás už zastanete? Kdy prostě budeme cítit oporu? A já bych chtěla říct, že na Finanční správě pracuje 16,5 tisíce lidí a věřte, že absolutní většina dělá svou práci opravdu poctivě, s klientským přístupem k poplatníkům, se slušností a s obrovským nasazením, protože tu práci má rádo. Takže neházejme je prosím do jednoho pytle.

Co se týče zajišťovacích příkazů, hovořila jsem o tom mockrát. Nakonec pan předseda Stanjura ví, že jsme to probírali několikrát na rozpočtovém výboru. Posunuli jsme se, přijal se nový metodický pokyn. Já jsem na základě rozsudků, které jsou z poslední doby, požádala o přesnou analýzu těch prohraných a vyhraných sporů. Čekám na ni. Dala jsem na ni poměrně krátký termín a všechny ty věci se řeší. Samozřejmě je tady možnost uplatnění náhrad škody, zákonná možnost. Zákon o škodě způsobené nesprávným rozhodnutím orgánu veřejné správy tady máme léta, takže se poplatníci mají právo, pokud prohrají tento soudní spor, obrátit na Ministerstvo financí, které to posoudí, a pokud nebudou spokojeni s tímto resumé, tak případně na soud. Takže zákonné problémy, zákonné podmínky jsou jasně dány. Takto je postupováno a já se domnívám, že pro to se dělá hodně i ze strany Ministerstva financí. A věřte, že mi to není lhostejné a že se tím zaobírám velmi často.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Je to vaše.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Slibuji, že naposledy. Ale paní ministryně, vy jste řekla, že samozřejmě i Finanční správa se musí zabývat daňovými podvody. No to já jsem nezpochybňoval. Pochopitelně že ano. Ale míra kompetencí a pravomocí, které má Finanční správa při tom, když se zabývá finančními podvody, je jiná než míra kompetencí a pravomocí orgánů činných v trestním řízení a to není náhoda. To je otázka velmi vyvážené úvahy o dělbě moci a vzájemných pojistkách a kontrole, které podléhají ty výjimečné pravomoci. Takže ty výjimečné pravomoci, které mají orgány činné v trestním řízení, ale nemá je dnes daňová správa, už potom musí podléhat nějaké kontrole ať už státního zástupce, nebo soudce. Ale vy teď chcete, aby tu výjimečnou pravomoc měly i orgány Finanční správy bez té kontroly a to je prostě porušení té rovnováhy, která tady je, a ta rovnováha v té dělbě moci a těch kompetencí, to je něco, co chrání svobodu a soukromí každého občana. A troufnu si říct, že to je něco, co vaše vláda prostě absolutně nerespektuje, tam chce naopak všechno na jednu hromadu. Žádná dělba moci, žádné brzdy a pojistky, nezakecáme se, řídíme to z jednoho místa a makáme. Ale to už není parlamentní demokracie, paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou ještě pana poslance Bendu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, stejně jako na půdě ústavněprávního výboru bylo řečeno, že jiné, jedinečné identifikátory jsou obsaženy v celé řadě dalších předpisů. Byly ty předpisy vyjmenovány. Já jsem rád, že jsou obsaženy v celé řadě dalších předpisů, ale zatím nám ještě nikdo ani nepřiblížil, co to takový jiný jedinečný identifikátor je. Mě by jenom zajímalo, jestli se tak opisuje z předpisu do předpisu, že to tedy někde máme, no tak to přepíšeme všude, anebo jestli nám může být alespoň naznačeno, co se takovým jiným jedinečným identifikátorem myslí. Jinak pak se ke svému vystoupení dostanu, ale tohle mi připadá opravdu vtipné, to stálé odkazování se. Ale v jiných zákonech to také máme, akorát nevíme, co tam máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP