(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - ano, mám tady množné číslo, vážení členové vlády, máme tady dva členy vlády -, zahajuji třetí jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V této souvislosti mi dovolte oznámit, že pan poslanec Pražák má náhradní kartu číslo 1. Žádnou jinou žádost tady v tuto chvíli nemám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Je to pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční služební cesty, dále pan poslanec Vondráček Radek - zahraniční cesta, ale to je z odpoledního jednání, paní poslankyně Balaštíková Margita - zdravotní důvody, pan poslanec Bartoš Ivan do 14.30 pracovní důvody.

Ano, tak ještě pan poslanec Volný - náhradní karta číslo 2.

Takže já budu pokračovat v omluvách. Pan poslanec Bauer Jan - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek Jiří - zahraniční cesta, pan poslanec Blaha Stanislav - zdravotní důvody, pan poslanec Bláha Jiří - pracovní důvody, pan poslanec Černohorský Lukáš - pracovní důvody od 13.00 do 17 hodin, pan poslanec Černý Alexander - zdravotní důvody, paní poslankyně Dražilová Lenka - pracovní důvody, pan poslanec Farský Jan od 15.00 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Petr Gazdík - osobní důvody, pan poslanec Hamáček Jan - zdravotní důvody, pan poslanec Hrnčíř Jan - zahraniční cesta, pan poslanec Chovanec Milan - zdravotní důvody, pan poslanec Chvojka bez udání důvodu, pan poslanec Janulík Miloslav - pracovní důvody, pan poslanec Juchelka Aleš do 10.30 - pracovní důvody, pan poslanec Juránek Stanislav - pracovní důvody, pan poslanec Kobza Jiří od 13.30 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník Martin do 11.30 - zdravotní důvody, pan poslanec Koníček Vladimír od 10 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Kopřiva František - zahraniční cesta, paní poslankyně Levová Jana - pracovní důvody, paní poslankyně Malá Taťána - pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská Květa - bez udání důvodu, pan poslanec Mihola Jiří - rodinné důvody, pan poslanec Pávek Petr - pracovní důvody, pan poslanec Pikal Vojtěch od 14.30 - pracovní důvody, pan poslanec Plzák Pavel - zahraniční cesta, pan poslanec Podal Zdeněk - zdravotní důvody, pan poslanec Pojezný Ivo - osobní důvody, pan poslanec Polanský Ondřej od 12.00 do 20 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Rakušan Vít - osobní důvody, pan poslanec Řehounek Jan od 13.00 do 19.00 - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg Karel - zdravotní důvody, pan poslanec Španěl Lubomír - zdravotní důvody, pan poslanec Špičák Julius do 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Třešňák Petr - rodinné důvody, pan poslanec Válek Vlastimil - pracovní důvody, paní poslankyně Válková Helena - zdravotní důvody, pan poslanec Veselý Ondřej - rodinné důvody, paní poslankyně Vildumetzová Jana - pracovní důvody, pan poslanec Vymazal Tomáš - zdravotní důvody, pan poslanec Vyzula Rostislav - rodinné důvody, pan poslanec Zaorálek Lubomír - zdravotní důvody a pan poslanec Zlesák Radek od 14 hodin - pracovní důvody.

Dále se z jednání Poslanecké sněmovny omlouvají členové vlády. Milek Jiří - pracovní důvody, Němcová Jaroslava dopolední jednání - pracovní důvody, Pelikán Robert do 11 hodin - pracovní důvody, Plaga Robert od 17.30 - pracovní důvody, Stropnický Martin do 11 hodin - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

 

62.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

V případě projednání tohoto bodu dříve než v 11 hodin bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Je to na základě platného usnesení Poslanecké sněmovny č. 1342, které bylo schváleno ve čtvrtém volebním období, s tím, že by byl dán prostor k vystoupení poslankyň a poslanců na změnu schváleného pořadu 7. schůze.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Mám tady ještě jednu omluvu. Omlouvá se z dnešního jednání v době od 9 do 10.30 pan poslanec Vít Kaňkovský. Tak. Pan poslanec Kubíček se hlásil... Můžu mu dát slovo? Ne. Ale my nemáme otevřenou... (Rozhovor s poslancem mimo mikrofon.) A v jaké roli jenom? Ale teď jsou interpelace.

Na pořad jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k odpovědi na písemné interpelace. Ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci interpelace k výměře daní z nabytí nemovitosti. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 55. Nyní otvírám rozpravu. Ano, pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, Já jsem požádal o zařazení této interpelace na pořad schůze, protože jsem považoval odpověď paní ministryně, resp. Ministerstva financí za velice nedostatečnou.

Nejdřív vás seznámím s tím, o co se vlastně jedná. Jedná se o to, že stát, resp. finanční úřady, Finanční správa, Ministerstvo financí vybíralo daň z nabytí nemovitosti nejenom z prosté ceny nemovitostí, ale i z DPH. Bylo vedeno několik soudních sporů. Já jsem se inspiroval rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ve sporu Střelské Hoštice a odvolací finanční ředitelství, kde Nejvyšší správní soud de facto rozhodl, že dosavadní praxe Ministerstva financí a Finanční správy není správná, že by se neměly vybírat daně z nabytí nemovitostí i z DPH, ale pouze z prostých cen.

Přijde mi neuvěřitelné, že v odpovědi paní ministryně se objevuje následující věta: "To, že v konkrétně projednávané věci Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch žalobce, poplatníka, ale ještě automaticky neznamená důvod pro závěr o plošné z nezákonnosti do té doby vydaných rozhodnutí ve věci stanovení daně z nabytí nemovitosti způsobem zastávaným Finanční správou." Já jsem si tuto větu přeložil tak, že Nejvyšší správní soud rozhodl, že Ministerstvo financí to nedělá správně, ale paní ministryně mi odpověděla, že to správně dělají, ale přesto mění svou praxi a občané si mohou požádat zpětně o... resp. podat dodatečné daňové přiznání a požádat o vrácení daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP