(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem se nechtěl do této debaty nijak zapojovat, ale přece jen k těm symbolům trochu musím. Víte, každá rodina má nějaký osud a já mám také v ruce rehabilitační rozsudek svého děda, který byl v politickém procesu odsouzen v roce 1950 a seděl v Leopoldově, a moje maminka se musela starat o celou rodinu. A nebudu radši říkat, kdo za jeho odsouzením stál, abych nenarušil své vztahy k některým věřícím lidem, kterých si vážím.

K těm symbolům bych připomněl jednu věc. V České republice platí, že promlčení přestupku je za rok, trestných činů za pět, za deset, za dvacet let. I u těch nejtěžších zločinů z privatizace se promlčí za dvacet let. I trestný čin vraždy nelze po dvaceti letech stíhat. Takže bych připomněl tu dvacetiletou lhůtu, kterou krásně pro křesťany sehrál v nádherném filmu Jean Gabin ve Svatém roku. Děkuju vám. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Jurečky. Potom bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Němcové. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, zaznělo tady hodněkrát dneska, že některé věci jsou otázkou principu, hodnot a symbolů. A já se nyní obracím především k poslankyním a poslancům hnutí ANO, protože vaše hlasy především rozhodnou o tom, jak tato volba dopadne. A vzal jsem si tady článek z tohoto týdne. Nevzal jsem si žádný článek z České televize a podobně, vzal jsem si záměrně Parlamentní listy. A tady je krásný článek o vaší ministryni obrany. Ten nadpis začíná: "Žádná totalita nezlomí celý národ. Jste svědomím doby," ocenila Šlechtová odbojáře a jasné slovo přidal i kardinál Duka.

V tom článku je popis události, která se tento týden odehrála, kdy paní ministryně oceňovala hrdiny třetího odboje. A krásně tam popisuje, že minulost není uzavřenou záležitostí. To je trošku takový vzkaz prostřednictvím pana předsedajícího pro pana poslance Bláhu. Prosím, přečtěte si, co říká vaše ministryně. A pokud stojíte za tím, co ona říká, já vás pěkně prosím, abyste se dnes při té volbě podívali na symbol toho, že na jedné straně oceňujete lidi, kteří bojovali s komunismem, a na druhé straně chcete do čela komise pro kontrolu GIBS volit člověka - věřím, že ne všichni - který naopak tento režim na jeho konci hájil proti tomu, aby se ta doba změnila. Díky které té změně tady mnozí sedíme v těchto lavicích, jinak bychom tady určitě neseděli.

Takže chtěl bych vás poprosit, podívejte se na to, co říká vaše paní ministryně. A jestli z ní nechcete dělat nevěrohodnou ministryni, která těmto hrdinům toto říká při slavnostním ceremoniálu, tak dnes nevolte pana předsedu Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Němcová a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Budu reagovat na slova pana místopředsedy Filipa. Chci se dotknout toho, co je a co není promlčitelné a nepromlčitelné. Československo postihla mezi lety 1939 a 1945 totalita. Totalita, která přišla z Německa, totalita nacistická, fašistická. Mezi lety 1948 a rokem 1989 ji postihla totalita pod vládou komunistické strany. A jestliže dnes Němci stíhají i toho posledního, koho se jim podaří dopadnout, jako toho válečného zločince, který je zodpovědný za zločiny totality ve své zemi, a Česká republika jako nástupník Československa bude těm, kteří se podíleli na zločinech totality v naší zemi, dávat vysoké ústavní nebo parlamentní funkce - vám se to nezdá opravdu divné? (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, zaznělo tady hodně slov o symbolech. Vlastně se to zvrhlo na symboly. A já bych tady rád řekl, že tady zazněla i slova o tom, že bychom si měli přečíst historii. Já bych tady doporučil své předřečnici vaším prostřednictvím, aby si tu historii stíhání válečných zločinců v Německu přečetla. Aby zjistila, jak to doopravdy v tom Německu bylo.

A když jsme u těch symbolů, je tady 28 let a jsou tu nové symboly. A nebudu jmenovat ta jména, která jsou těmi symboly 28 let této historie. Já si myslím, že každého ta jména napadnou, kdo je tu novým symbolem. A tito lidé tady sedí, reprezentují a hájí, a přitom jsou symbolem, na kterém mimo tento sál lidé zvenku říkají: To je špatný symbol, neměli by tady být! A my je nevyháníme, protože byli zvoleni do tohoto sboru a mají plnit úkoly svých voličů. Dopřejte tedy i nám, abychom mohli plnit úkoly, které nám naši voliči dali, a dopřejte nám, abychom se mohli také podílet na budování této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Kupky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, je obecně známo, že nejlepší způsob, jak zabít jakoukoli diskusi, je smíchat dohromady všechny argumenty, relativizovat je, za chvíli z toho není jasné, kde je hlava a kde je pata.

Výzva doby, jak slyšíme opakovaně, je: Pojďme makat! Je ale jasné, že makání za každých okolností prostě nemusí být pozitivní. To nemusí být nutně cesta dopředu. To může být také docela dobře cesta v kruhu, anebo dokonce cesta zpět. V okamžiku, kdy se začnou zaměňovat pojmy, kdy se začne zaměňovat oběť a agresor, kdy se tak jednoduše smíchá zákaz kouření se zákazy z doby totality, tak jsme na nejlepší cestě k tomu začít se motat v kruhu anebo svým makáním směřovat zpět.

Nás za chvíli nepochybně v jistém slova smyslu symbolicky také čeká, že budeme makat, budeme volit. Myslím, že důležité je si uvědomit, že aby to opravdu byla cesta zpět do budoucnosti, jak tady zaznělo z úst pana poslance Bláhy, tak je potřeba se dívat do historie a nedopustit, abychom zaměňovali pojmy obětí a agresorů, abychom zaměňovali v našem uvažování a v našich krocích třeba také to, jaký je rozdíl mezi zákazy v demokratické době a v době totality.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se dostáváme zpět k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Jenom zrekapituluji, že písemně je přihlášen pan poslanec Ondráček. Z místa se přihlásil pan poslanec Žáček. Takže pan poslanec Ondráček má nyní slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych částečně reagoval na některá vaše vystoupení, ale zároveň abych vrátil diskusi tam, kde má být, a to je činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů a její kontrola. Protože od té jste poměrně rychle utekli k ideologii. Já samozřejmě chápu Demokratický blok a strany v něm zastoupené, snažím se pochopit kolegy a kolegyně z Pirátů, někdy se mi to nedaří, řekněme, víc než někdy skoro nikdy. Ale to se tak někdy stává. Já totiž jsem vždycky myslel, že informace je potřeba přijímat, nikoli je pouze vygooglit, ale dneska už je jiná doba.

Chtěl bych připomenout, že není to tak dávno, co zde za mnou seděl v premiérském křesle premiér, který v období tzv. totality vystudoval vojenské gymnázium. Už od 15 nebo od 14 let se připravoval na službu v Československé lidové armádě. Takových lidí je tady ale více, působili a působí dodnes v některých funkcích a třeba i (jako) předsedové některých vyšetřovacích komisí, výborů atd. Všichni tito lidé se připravovali na své budoucí povolání, tak jako jste se připravovali vy na lékařských fakultách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP