(Jednání pokračovalo ve 14.56 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynul čas vyhrazený na přestávku na poradu klubu KSČM. Budeme pokračovat. Stále se nacházíme u projednávání změn pořadu jednání této schůze. Já jsem se pokoušel nalézt nějakou shodu na dalším postupu. Ta se mi nepodařila. Já si přesto myslím, že stanovisko poslaneckého klubu KSČM je stěžejní pro to další jednání, ať už v těch dalších příspěvcích mělo zaznít, či nemělo cokoli, a chtěl bych dát prostor, aby toto vyjádření zaznělo jako první. Má to prostě svoji logiku. V případě, že namítáte tento postup, samozřejmě můžeme o tom hlasovat.

Máte-li námitku proti tomuto postupu, pane předsedo, máte slovo. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vy se chystáte porušit zákon. Prostě to není možné. Ano, kde není žalobce, není ani soudce. Kdybychom s tím všichni souhlasili, tak máte pravdu. My s tím nesouhlasíme. Nedá se hlasovat o tom, že změníme pořadí přihlášených, pokud není shoda. Nedá se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, nerozuměli mi. Já jsem vyzývat, že nesouhlasíte-li s mým postupem, chápu, že byste namítal proti mému řízení schůze. To jsem měl na mysli, že v případě, že byste namítal proti mému řízení, chápu to a nechal bych o tom hlasovat. Jinak mám opravdu za to, že pro nás pro všechny z hlediska zdravého rozumu bude lepší, když si vyslechneme stanovisko. Od toho se totiž bude odvíjet celá další debata, která se také může ukázat jako nadbytečná poté, co zřejmě může zaznít.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takhle jednoduše se toho nezbavíte, že si prohlasujete většinově, že vy můžete porušit zákon. Tak to prostě není. Já vím, že vy asi víte, co nám chce říct pan předseda Kováčik. To tak v koalicích funguje, že koaliční partneři se nepřekvapují na mikrofon. My to nevíme, tak jak mám vědět, že vystoupení zástupce klubu KSČM usměrní další debatu? Já to prostě nevím. Podle jednacího řádu jsme tady v nějakém pořadí přihlášeni. Pokud se všichni přede mnou odhlásí, tak já tedy vystoupím a po mně pak může vystoupit v pořadí, jak byli přihlášeni, ostatní. To není logika. Že byli přihlášeni jiní, to je v pořádku. Přestávka byla v pořádku, ale je nějaké pořadí přihlášených a nedá se to změnit hlasováním! To se na mě nezlobte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Znovu opakuji, abychom si rozuměli, ani bych nenavrhoval něco takového, že o tom můžeme hlasovat. I když samozřejmě Sněmovna je suverén. Já bych chtěl, já bych chtěl tento postup umožnit a máte-li pocit, že porušuji jednací řád, já naprosto považuji za legitimní vaši námitku proti tomuto postupu a s tím by se musela vypořádat Sněmovna. Rozumíme si, pane předsedo?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Rozumíme. Teď profesně. Vy jste právník, já jsem programátor. Obě dvě profese používají logiku. My jsme na tom stejně. Modelujme si na to příklad. Já vznesu námitku proti vašemu postupu a Sněmovna ji odmítne. Co bude dál?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pak platí postup, který jsem navrhl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, to je porušení zákona. To se na mě nezlobte. Já proto říkám, já jsem se obával, že tohle řeknete, že prostě hlasováním se nedá porušovat zákon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já to považuji za natolik výjimečnou situaci (reakce v sále, smích), která umožní rozumné pokračování této debaty... Kdybych se tady snažil o nějaký útlak většiny nebo menšiny, chápu i ten smích. Ale vzhledem k tomu, že ta debata má nějakou strukturu a že nás to posune dál s největší pravděpodobností -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Vstupuje do řeči předsedajícího.) Pane předsedo, vy máte pracovní komisi pro změnu jednacího řádu. Já vám vřele doporučuji, dejte tam odstavec "budeme postupovat podle zdravého rozumu". Já jsem jenom pro. Teď otázka je, kdo to posoudí. My všichni jsme zvědavi. Já úplně zvědavý nejsem. Já jsem pro to, aby se dodržoval zákon, vznáším námitku proti vašemu postupu, abych to zkrátil. Nicméně pokud ta námitka neprojde a vy budete postupovat, tak říkám, že navrhnu vaše odvolání z vedení schůze Poslanecké sněmovny, protože vědomě porušíte zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, já vám rozumím. A zřejmě v tuto chvíli jsou dvě možnosti. Buď bych přerušil a jako lidé bychom se pokusili, jako předsedové klubu, domluvit, to je ten zdravý rozum, o kterém jste mluvil, pane kolego, anebo se opravdu s tím musíme vypořádat v hlasování a já jsem připraven mu čelit.

Znovu se ptám, zda není možná nějaká dohoda. Na tři minuty přerušuji schůzi. Poprosím, abyste přišli za mnou. Všichni předsedové klubů, ať se tu nepřetlačujeme.

 

(Jednání přerušeno v 15.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP