(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom pro upřesnění, v podstatě totožný název... Pan předseda Stanjura navrhuje odvolání z funkce předsedy. Vy navrhujete člena. Děkuji. Nový bod, pevné zařazení jako první.

Nyní pan předseda Farský, připraví se pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem tady mluvit znovu o tom, jak je špatně, že takovou funkci dostává mlátička Ondráček. Že je to trochu výsměch těm 70 letům od Února 48, který tady pro Českou republiku a její občany znamenal skutečně 40 let hnusu a destrukce, ze které se sbíráme doteď. Jsem ale zároveň čtenářem rychlých zpráv a tak vidím podle všeho, co probíhá v médiích, že pan Ondráček odstupuje z této pozice a že předsedou GIBSu nebude.

Chtěl bych z tohoto místa předně poděkovat všem těm, kteří se vrhli do ulic a kteří připomněli to, že jim není jedno, co se tady v Poslanecké sněmovně děje. Kteří zaplnili Václavák, kteří se v Liberci zúčastnili na náměstí, kteří vyrazili v dalších, protože je vidět, že jsou věci, kterých se populisté jako Andrej Babiš bojí víc než OLAFu. A to je veřejné mínění. Díky vám a doufám, že tam nebudeme muset chodit často. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s přednostní právem pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já sdílím úctu pana kolegy Farského k těm, kteří nelitovali času, energie ani odvahy a projevili svůj občanský postoj. Na druhou stranu se nedomnívám, že jim bude dáno za pravdu, protože my, kdo jsme na těch demonstracích byli, tak víme, že byly především namířeny proti estébákovi v čele české vlády. A možná že dnešek přinese rezignaci pana kolegy Ondráčka, ale nedomnívám se, že by mohl přinést rezignaci pana předsedy vlády Babiše. Takže zřejmě na ty ulice bude ještě mnoho, mnoho dalších příležitostí.

Já jsem chtěl reagovat na pana předsedu Faltýnka, který tady hovořil o tom, že někdo má pravděpodobně krátkou politickou paměť. Pamatuji si řadu politických amnézií, ale fakt je, že jsem nikdy nezažil tak rychlou a častou, jako má váš předseda strany, pane předsedo klubu prostřednictvím pana předsedajícího. Ten je schopen večer zapomenout na to, co říkal ráno. A je schopen v neděli zapomenout na to, co před několika dny sliboval komunistům rukoudáním, že toho Ondráčka zvolíte. To prostě tak je a je to pravda. A nelžete lidem, že snad kdokoliv z hnutí ANO mohl hlasovat jinak, než si přál váš pan předseda strany. (Nesouhlas poslanců ANO, bušení do lavic.) Na to všichni, kteří tady sledujeme vaše postoje a vaše hlasování, prostě nemůžeme věřit, ať jsme vaši kolegové, ať jsme novináři, nebo ať jsme veřejnost.

Co však pokládám za vrchol hnusu, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, bylo tady vaše obecné tvrzení, že jste v kuloárech slyšel několik poslanců z řad ODS - jste myslím říkal - kteří říkali: "My to tam teda tomu Ondráčkovi hodíme." Promiňte, to je odporné, pokud nejmenujete! To je typická metoda popsaná podle praktik StB, je popsaná dokonce v metodických příručkách. Nevím, zda jste čerpal z nich nebo ze zkušeností svého šéfa, ale chci vás opravdu požádat, abyste vystoupil a ta jména řekl. Protože jinak to byla naprosto sprostá pomluva, proti které se ohrazuji a která by neměla být jedno jakémukoli poslanci v této Sněmovně. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Filip. Pan předseda Stanjura se vzdává svého přednostního práva, tak tedy s přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný, ale rozdělím své vystoupení do dvou částí.

Někdo si říká, že je demokrat, protože se tak pojmenoval, ale je mu lhostejné, co je napsáno v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod. A dovolte mi, abych ocitoval článek 3 Listiny základních práv a svobod: "Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení."

Takže když tady někdo veřejně vyhlašuje, že prostě někdo, kdo má jiný politický názor, prostě to nesmí dělat, tak postupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Tak si to řekněme na rovinu! Někteří se pojmenovali demokraty, ale pro ně je demokracie, jenom když jim někdo kýve. To, co oni mají jako pravdu, tak to je demokratické, ostatní nemají to právo na svoje vyjádření. A to je podle mého soudu nedemokratické. Ale s tím já nic nenadělám, protože ti lidé jsou tací.

Takže mi dovolte, abych navrhl rozšíření programu schůze Poslanecké sněmovny o další bod, který by se jmenoval zločiny privatizace a korupce ODS v České republice. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Byla nějaká předběžná dohoda, že už nebudou další přednostní práva? Pan předseda Bělobrádek tedy ruší a já bych poprosil, aby se stanoviskem klubu KSČM, tak jak bylo avizováno, vystoupil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Upozorňuji, že potom jsou ještě další přihlášky k programu a budeme hlasovat program. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP