(17.10 hodin)
(pokračuje Adamec)

Já říkám znovu, ta důvodová zpráva vlády vůbec není jednoznačná, není neutrální, myslím si, že to je opravdu dost složité téma, a otevírat Ústavu s tím, že tam dáme jenom tyto dvě věty, které jakoby na první pohled nikomu nevadí, podle mě není ta správná cesta. Takže chtěl bych říct, že opravdu nějaké dohody v tuto chvíli mě můžou přesvědčit o tom, že tady nějaká nepsaná koalice funguje, aspoň částečně, ale nemůže mě to přesvědčit o tom, že je to návrh, o kterém bychom byli připraveni tady v tomto prvním čtení hlasovat s tím (předsedající upozorňuje na čas), že ho pošleme do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Juránek ještě posečká, je tady faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, pěkné odpoledne. Já navážu na to, co jsem říkal minule, a stále mi na to nebylo odpovězeno, tj. jaká je přidaná hodnota. Jaká je přidaná hodnota přímo voleného starosty, kdyby to bylo v Praze, přímo voleného primátora. Například na tu krizi, která tam byla těch sedm měsíců.

Můj kolega Pour mluvil o politikaření a o tom, aby to šlo rychleji, takže opět bych se chtěl zeptat, jaká by byla přidaná hodnota. Protože si dovedu představit, že v momentě, kdy v zastupitelstvu, a rada bude v nějaké krizi, zastupitelstvo odvolá radu, ale nikoliv už přímo voleného starostu, navolí se nová rada, ta nová rada ale bude úplně z jiné strany, než je ten starosta, tak mě pak zajímá, jakým způsobem se bude dělat tedy ta reálná politika a nebude se dál politikařit. Protože to je faktická, tak tady nebudu rozvíjet nějaké teorie o tom, jestli v menších obcích má šanci uspět přímo volený starosta, ten, který je skutečně ten nejlepší, jak se říká, neprošel těmi politickými sekretariáty, anebo prostě jenom ten, kdo je nejznámější. To může být třeba nějaký sportovec, co už dávno nehraje hokej a přijde a kandiduje a vyhraje. To znamená, chtěl bych vyzvat ty kolegy, aby mi - protože jsem řekl, že mám k tomu takové neutrální stanovisko - tak aby mi řekli tu přidanou hodnotu přímo voleného starosty, aniž bychom věděli, že se významně zvyšují jeho pravomoci a jaké to bude mít další konsekvence. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Jakuba Michálka. Pan kolega Juránek je stejně trpělivý jako já. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Moje faktická poznámka, reakce na pana kolegu Nachera. Přidaná hodnota toho zákona je, že v Praze paní primátorka Krnáčová už nebude zvolena, a za druhé ten, kdo bude zvolen na její místo, nebude muset uplácet většinu zastupitelů funkcemi s částkami nad sto tisíc korun měsíčně, aby se udržel ve funkci. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Karel Krejza. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já si stále ještě nemůžu zvyknout na ty faktické poznámky, protože člověk se vlastně dostane ke slovu už po poměrně dlouhé době a na některé věci už nebudu zpětně reagovat. Chtěl bych přesto říct tři věci, nebo ve třech postupech bych chtěl tři věci sdělit.

Ta první je, že jsem zastáncem přímé demokracie a jsem zastáncem od roku 1998. Mohu říci, že jsem v té věci vyzkoušel velmi mnoho postupů, tady v Poslanecké sněmovně jsem stál jako zástupce Jihomoravského kraje, který dva roky připravoval a potom tady přednesl zákon o celostátním referendu. Tento zákon jsem po projednání ve druhém čtení této Poslanecké sněmovny byl zastupitelstvem pověřen stáhnout, protože to, co se z něho stalo, znamenalo, že padly veškeré dohody, které jsme v rámci politických stran v rámci Jihomoravského kraje měli. Chci tady tuhle věc docela zdůraznit, protože jsem přesvědčen o tom, že nejde tento problém řešit samostatně, a já k tomu přiznávám, že jsem se pokoušel i o řadu dalších věcí později, ale že nikdy nebyl dostatek času a nenašel se dostatek času, aby se tyto věci řádně projednaly.

Proto jsem přesvědčen, že musí přijít systémový přístup, a tam jsem poznal, že musí být zároveň projednávány tyto tři věci. Že musí být zároveň projednáván volební systém, celý, kompletní, tak jak tady už na něj padly některé narážky, současně s referendem a současně s přímou volbou jako takovou. Pokud nebudeme tyto tři věci projednávat současně, nedostaneme se potom k tomu, abychom tuto věc vyřešili. Takže to je ten systémový přístup.

Další věc je postup. Ten postup z toho vyplývá pro mě, že je zapotřebí začít seminářem, tedy obráceně, než jak se tady mluví, tzn. začít tím seminářem, po semináři teprve se podívat na ty prováděcí předpisy, na změny zákonů, a teprve po tom to předložit, po závěru tohoto postupu, na ten ústavní zákon, a teprve potom komplexně, když tyto věci budeme mít, teprve potom je schvalovat. Ten důvod je prostý a jednoduchý, protože potom pozměňovací návrh obyčejného zákona může tak změnit ten ústavní zákon, resp. tu praktickou část ústavního zákona, že se k nějakému rozumnému fungování nedobereme, a potom je lepší zůstat u zastupitelské demokracie.

Mohu říci, že co se týká Jihomoravského kraje, tak jsem právě debatu o přímé a zastupitelské demokracii vedl i s klubem ODS, se kterým jsme v tu dobu byli v koalici, a že jsme tady tuto debatu si vyříkávali, a právě proto byl potom ten důvod, že jsem jako hejtman Jihomoravského kraje ten zákon musel stáhnout z toho prostého důvodu, že tady doznal nepřiměřených změn. Já tedy teď nechci mluvit o konkrétních případech, protože konkrétní případy, a jsem rád, že tady zaznělo i od kolegy Ferenčáka, že volby se opakují u nás, chci říct, že i... (hlasy z levé strany sálu). Prosím? Strašně se omlouvám, nenaučil jsem se pořádně jméno, teď ho snad řeknu dobře - Ferenčik. Řekl jsem to dobře. Ještě jednou se omlouvám, sám jsem velmi nerad, když někdo mění moje jméno, zvláště v tom prvním písmenu. Takže velice se omlouvám a už to víckrát neudělám, pokud se nespletu. (Hlasy z pléna.)

Ta záležitost je tedy v této pozici -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Myslím, že by bylo dobře, aby to bylo v důstojném prostředí, kolegové. Vím, že jste i kolegové z bývalého zastupitelstva, byl bych rád, aby bylo slyšet pana poslance. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Ano, děkuji. Já tedy právě proto bych byl rád, kdyby ta diskuse nějakým způsobem pokračovala, a proto bych rád využil ještě jednoho institutu, který je tady možný, a to vrátit tento zákon k přepracování. Ten důvod není o tom, abychom se tímto nezabývali, ale právě naopak, aby mohl být zvolen ten obrácený postup, tzn. postup začít tím seminářem a končit ústavním zákonem. Já se za to přimlouvám z toho důvodu, že si přeji, aby ke změně došlo, protože mám praktické zkušenosti, kdy by to mohlo pomoci, ale o těch nechci dnes mluvit. O těch chci začít mluvit na tom semináři a teprve potom tady v Poslanecké sněmovně, abychom si skutečně zvážili, že jsou situace, kdy je lepší a kdy je ve výhodnější pozici župan ze Slovenska, ze slovenského státu, proti hejtmanovi z České republiky, a právě, abychom tady tyto věci porovnali i na úrovni těch starostů, abychom zvážili, která metoda je lepší.

Já se tedy přimlouvám za to, co jsem řekl, a znovu opakuji, navrhuji vrátit tento zákon k přepracování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP