(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Stanislavu Juránkovi. A mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Vojtěch Munzar, Antonín Staněk a Roman Onderka. Poté tedy máme řádně přihlášené. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já mám faktickou poznámku k panu předsedovi Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Snad mě nebudete podezřívat z toho, že já bych podporoval paní primátorku Krnáčovou z Prahy. Ale skutečně proto, že nesouhlasíte v konkrétním městě, i když by to bylo hlavní město, s kroky konkrétního člověka, tak přece tady nebudeme měnit systém pro celou Českou republiku. To prostě nejde. Já jsem také v Kladně v opozici. Také nesouhlasím třeba s některými kroky naší radnice a nechci to sem tahat, protože tady se bavíme o systému. A ten systém musí být připraven. Takže prosím, je to skutečně nezodpovědné tady měnit celý systém v České republice jenom proto, že nesouhlasíme v konkrétním místě s některými kroky radnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Munzarovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Antonína Staňka a poté pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Antonín Staněk: Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Stejně tak jako můj předřečník, i já bych chtěl ve své faktické poznámce vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Michálka. Já se poměrně děsím faktu, že zde budeme předkládat ústavní zákony jenom proto, že se nám nelíbí jedna situace v jednom městě. Lex Krnáčová nemůže být ústavním zákonem. Prokristapána, Ústava je něco, co bývá tvořeno po určitou dobu, má to určitý systém a nelze to takovýmto způsobem realizovat. Pomíjím už ty poznámky o trestních věcech, které by spíše měly být dány asi jiným způsobem, pakliže pan kolega má, vaším prostřednictvím, představu, že zde byl někdo uplácen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Roman Onderka také s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já se musím přiznat, že Pirátům rozumím, ale vnímám to, že to bylo řečeno v určité nadsázce. Protože samozřejmě stejně tak jako já i oni vědí, že i v tom systému, který je dnes a který by byl i poté, co by byla přímá volba, by byla určitá možnost v uvozovkách korumpovatelnosti a vycházení si vstříc v rámci zastupitelstva jakékoliv obce, Prahy jakožto hlavního města nevyjímaje.

K tomu zákonu, co říkal tady kolega Juránek, bych chtěl jenom podotknout jednu věc. My se tady budeme zabývat dneska pokračováním diskuse bodu 29 o dopravní infrastruktuře. Bavíme se o zákonu, který je velice důležitý pro Českou republiku. A přesto už během té první zkoušky diskuse, kterou jsme absolvovali v pátek, jsme zjistili, že zde budou problémy. Ten zákon přitom diskutujeme dávno dopředu. Diskutujeme ho v rámci i Ministerstva dopravy. Je zde nějaká relativní shoda v rámci jednotlivých poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny. A přesto si nejsme nikdo jistí, jestli tento zákon projde a v jaké formě projde. A dneska se tady bavíme o ústavním zákonu, který musí získat samozřejmě daleko větší podporu nejen v Poslanecké sněmovně i v Senátu, a začínáme způsobem "pojďme to otevřít a potom to tady na koleně budeme skládat".

Já se připojuji jednoznačně k těm, kteří tady dali návrh pro zamítnutí, za sociální demokracii. Myslím si, že takovéto politikum do Sněmovny prostě nepatří. Jestli něco takového chceme, pojďme napřed diskutovat a potom to předložme třeba i jako poslanecký návrh do Poslanecké sněmovny do pléna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Romanu Onderkovi. Než budeme pokračovat ve vystoupení faktické poznámky Ivana Bartoše, dvě konstatování omluv. Paní poslankyně Květa Matušovská od 17 hodin z osobních důvodů a paní poslankyně Markéta Adamová od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, já bych chtěl jenom požádat kolegy poslance, když reagují na nějaké vystoupení faktickou poznámkou - my nejsme v debatách na Facebooku, kde lidé vidí titulek. Můj kolega Michálek reagoval na pana Nacherta, který se ptal, jakou má např. přidanou hodnotu. A Jakub Michálek řekl například přidanou hodnotu. Takže reakce, že to nějaký účelový zákon, lex Krnáčová - prosím, když reagujete na někoho, kdo mluví před vámi, poslouchejte, na co reagujete, abyste potom nemuseli obracet to, co on řekl. Takže Jakub Michálek dával příklad panu Nachertovi. (Připomínky ze sálu.) Obracel se i na něj. Tak nevytvářejte nějaký dojem, že to je nějaká účelová změna Ústavy kvůli paní Krnáčové, která, já věřím, že neobhájí, ať už je legislativa, jaká bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Staněk se hlásí ještě jednou k faktické poznámce. Pan kolega Krejza bude jistě trpělivý. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Já se velmi omlouvám, nemám rád faktickou poznámku k faktické poznámce, ale vašim prostřednictvím k panu Bartošovi. Já se přiznám, že jsem pana kolegu Michálka poslouchal velmi dobře. A odpovídal, jaká je přidaná hodnota. A odpovídal, že například přidanou hodnotou je, že nebude zvolena paní Krnáčová. Na to jsem reagoval. Jestliže někdo je schopen uvést například jeden konkrétní takovýto příklad, tak je to ubohé u ústavního zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, bohužel, pana Krejzu požádám ještě o strpení, protože tady mám faktickou poznámku pana poslance Patrika Nachera, Jakuba Michálka a z místa se hlásí ještě Pavel Blažek, pokud ho někdo nepředběhne elektronickou přihláškou. Tak to bude takhle pořadí. Nyní pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já už jsem si zvykl - Nacher, Nachr, Machr, to je teď úplně jedno. Beru to. Já budu reagovat na to... No, ten můj dotaz, aby to bylo úplně správně vyrozuměno, navázal na to, co tady zaznělo minule. To jest přidaná hodnota oproti tomu, že v Praze stejně jako v jakémkoliv jiném městě prostě byla nějaká koaliční krize. Šest sedm měsíců. A tady zazněl minule názor, a proto padl ten můj dotaz, že kdyby byla přímá volba starostů, primátorů, tak by to nenastalo. A já jsem chtěl hledat tu přidanou hodnotu, protože zatímco teď to zastupitelstvo může na každém zastupitelstvu - v Praze je to vždycky poslední čtvrtek v každém měsíci, můžete se tam přijít podívat. Každý poslední čtvrtek může zastupitelstvo odvolat celou radu včetně primátora, nebo primátorky. Tak jaká je přidaná hodnota toho návrhu v momentě, kdy zastupitelstvo odvolá radu, ale nemůže odvolat tu primátorku nebo primátora? Na to já jsem reagoval. Protože tady se to říkalo jako důvod, že přímo volený starosta, primátor, právě přinese tu přidanou hodnotu, aby se nekonaly takové krize, jako byla v Praze těch šest měsíců. Tak jenom aby to bylo úplně jasné, celý ten řetězec těch dotazů. A na to já jsem reagoval. Mě ta odpověď neuspokojila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Patriku Nacherovi za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo panu poslanci Jakubovi Michálkovi také k faktické poznámce, konstatuji došlou omluvu mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů pana poslance Dominika Feriho. Nyní pan poslanec Jakub Michálek k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že to je právě tím problémem, to, že dochází k neustálému odvolávání na každém jednání zastupitelstva každý měsíc. A pak to skončí tak, že se ve dvě hodiny ráno někdo pohádá a ve dvě hodiny ráno se odvolává Rada hlavního města Prahy.

A není to samozřejmě pouze o Praze. Já mám pocit, že se nám tady vytratila schopnost abstrakce. To, co jsem říkal o primátorce Krnáčové, se samozřejmě týká všech starostů. A pokud někdo má být starostou obce, tak má mít důvěru občanů. To je ten základní princip, který stojí za přímou volbu starostů. A to je ta přidaná hodnota. Ten, kdo stojí v čele obce, má mít důvěru občanů. Jsou starostové, kteří jsou nepřímo voleni, kteří mají důvěru občanů. Ale bohužel ten systém generuje i takové osobnosti, které tu důvěru nemají a které mají velice nízkou procentuální důvěru, třeba kolem 10 nebo 15 %. To znamená, že 80 nebo 90 % tam ty lidi nechce a nedá se s nimi nic dělat, protože je tam drží ta politická reprezentace.

Ta klíčová přidaná hodnota je právě v tom, že se utváří jasný vztah mezi tím, kdo volí, a tím, že jeho důvěru má ten, kdo je volen. Tohle je bohužel v té zastupitelské demokracii, resp. v tom nepřímém systému, abych byl úplně přesný, tam je ta vazba pouze nepřímá a v řadě případů to vyvolává deformace. Hlavní město Praha je nejviditelnější ze všech příkladů. Pokud to někteří kolegové vzali osobně, tak mě prosím omluvte. Byl to samozřejmě příklad, který měl vést k té abstrakci.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP