(9.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Myslím si, že vzhledem k tomu, že ten návrh doporučil jak rozpočtový výbor, tak Ministerstvo financí, tak tady v Poslanecké sněmovně je snaha bojovat s daňovými úniky zejména těch velkých ryb, nikoli pouze těch malých, chtěl jsem vás poprosit, abyste ten návrh podpořili a nenechali ostatní daňové poplatníky doplácet na tyhle velké ryby. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Máme dvě faktické poznámky, jedna poslance Miroslava Kalouska, pak paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ve vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Michálku, to přece není - to prolomení z roku 2008 se týká praní špinavých peněz a boje s terorismem a není koncipováno tak, že by mohl daňový úředník na základě úvahy, že možná někdy v budoucnu nebude odvedena daň, prostě tu mlčenlivost prolomit. Ta vaše konstrukce je úplně jiná a je bezprecedentní. Nemá smysl se odvolávat na to, co je v zákoně v roce 2008. To je prostě úplně jiná konstrukce.

A znovu opakuji onu větu, která je pravdivá, ne že není pravdivá. Tady je teď tímto pozměňovacím návrhem konstruován zásah do ústavních práv na základě úvahy, že někdy v budoucnu by nemusela být odvedena daň, a tento zásah do ústavních práv nebude mít žádnou smysluplnou kontrolu, zatímco v případě orgánů činných v trestním řízení tu smysluplnou kontrolu má. Argumentujete-li tím, že se jedná zejména o veliké korporace, tak si vám z vlastní zkušenosti ministra financí a předsedy rozpočtového výboru troufnu říct, že to míří vedle. Velké korporace se neschovávají za advokátní kanceláře, ty mají své Alexeje Bílky na full-time job a dělají to samy vlastními silami. Možná to myslíte dobře, ale prostě míří to jiným směrem. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, ale mám tady ještě dvě faktické poznámky, paní ministryně. Čili paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou, pan kolega Michálek také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jen velmi stručně. Tady bohužel celý zákon, novela daňového řádu, je v pořádku s výjimkou toho pozměňovacího návrhu právě z těch důvodů, o kterých tady bylo hovořeno. Já tedy rozhodně nejsem stoupencem bezbřehého extenzivního výkladu mlčenlivosti advokáta, daňového poradce, auditora, insolvenčního správce. Naopak. A když si přečtete to navrhované znění, tak už jenom ta jeho vágnost: "v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši vyšší 500 000 Kč", to samo o sobě ve mně vzbuzuje hlubokou nedůvěru, jak se to bude ze strany správce daně vykládat a jak potom bude preparovat - a to vyvracím tedy to tvrzení, které tady před chvilkou můj předřečník, vaším prostřednictvím pan poslanec Michálek, řekl, že to všechny ostatní země implementovaly vlastně v tomto pojetí. To není vůbec pravda. Takže jsem zvědavá, jak potom to bude ten advokát nebo daňový poradce preparovat z toho spisu a oddělovat. To prostě nejde!

Vy jste, milý pane kolego, vaším prostřednictvím, nikdy advokátní praxi pořádně nedělal. Nejde to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou a poté přednostní právo paní ministryně financí. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já jsem jenom chtěl věcně odpovědět na to, že v té současné úpravy jsou ty mechanismy v případě FAÚ daleko vágnější, tam nejsou žádné limity. Tam je prostě FAÚ, když provádí šetření a potřebuje informace, tak si je vyžádá a nejsou tam žádné limity. Takže není pravda, že bychom tady zaváděli něco, co je prostě vágnější nebo méně přísné. Naopak, my jsme tam ten limit dali tak, aby to nikdy nemohlo dopadnout na drobné normální lidi, kteří mají příjem, který odpovídá průměrnému příjmu. Takže FAÚ dneska, když potřebuje informace, tak podle § 24 si je vyžádá a pro ty účely praní špinavých peněz, financování terorismu - samozřejmě praní špinavých peněz taky může souviset s daňovými zločiny, protože tam se ty peníze získané daňovými zločiny legalizují, potřebuje se zajistit jakoby jejich ochrana, čistota.

Když se podíváme na to, jak to funguje třeba ve Velké Británii, tak tam ve Velké Británii mají jeden úřad, je to prostě Her Majesty's Revenue, a tahle služba má velmi široké pravomoci a vyžaduje si informace jak jako FAÚ v České republice, tak si je vyžaduje jako Generální finanční ředitelství, což je ta část, o které my se bavíme, a pro všechny účely. Takže ve Velké Británii to mají daleko širším způsobem implementováno, tam musí ti advokáti dokonce proaktivně hlásit ty skutečnosti, které se třeba týkají zakládání trustů.

Takže prosím nemluvme o tom, že to je protiústavní. Já jsem přesvědčen o tom, že Ústavní soud to smete, tuhle stížnost, jako smetl celou řadu dalších stížností. Ostatně když se podíváte na rozpravy, které se vedly v minulosti, tak v roce 2003 Tomáš Sokol prohlásil, že vlastně ten zákon, návrhy na novelizaci zákona proti praní špinavých peněz jsou protiústavní a že to tady nebylo od dob komunismu. A víte, kdo to tehdy předkládal, tu úpravu proti praní špinavých peněz v roce 2003 a koho obviňovali, že se vrací do... (Předsedající mu vstupuje do řeči s upozorněním na uplynutí času k faktické poznámce.) Byl to Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Takže jestli... (Předsedající mluví současně s řečníkem, řečníkovi není rozumět.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím dodržujte jednací řád, pane předsedo! Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Válkové, potom s přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já asi nevyužiji ani ten čas. Doporučuji vaším prostřednictvím panu kolegovi Michálkovi, aby se ještě seznámil přesně, co bylo upraveno tím prolomením mlčenlivosti ve vztahu k FAÚ v souvislosti s legalizací, resp. bojem s legalizací výnosů z trestné činnosti. Tam je to sevřené zase určitými skutkovými podstatami, jednáním, které je popsané. Takže to nemůžeme srovnávat. A samozřejmě že to vyvolalo určité znepokojení, ale právě proto, že je to omezené na určité typy přesně konkrétně vymezeného trestného jednání, tak lze s tím žít. Tady, jak jsem četla citaci vašeho pozměňovacího návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, tak je to příliš vágní a směřuje to do budoucnosti. A už v teorii práva jsme se učili, že jednání, která by měla být trestná do budoucna, trpí právě v porovnání s tím testem proporcionality tím nedostatkem ústavnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě, paní ministryně, posečkejte. Tak kolega Benda ruší svou faktickou poznámku, je řádně přihlášen. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Dívám se, bohužel není tady pan předseda Kalousek. To je škoda, protože já jsem chtěla vyložit, že to tak není, jak on uvádí. Takže stručně, budu se snažit být naprosto věcná a jasná.

Jak je to teď. Máme zákon o praní špinavých peněz, který tady máme asi od roku 2008 nebo 2009, pokud se nemýlím, a v něm je uveden okruh povinných osob. Současně je tam uveden okruh údajů, které tyto povinné osoby musí sdělovat Finančnímu analytickému úřadu. Čili v tomto směru jsou karty dávno rozdány. Směrnice DAC pouze říká, že do budoucna tyto osoby a tyto informace - nic nového, žádné nové osoby, žádné nové informace - budou poskytovat správcům daně pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní. My jsme se rozhodli implementovat do daňového řádu proto, že jsme chtěli - a takto byl vlastně náš původní návrh z dílny Ministerstva financí předložen do legislativního procesu - že jsme chtěli rovné podmínky, a netajili jsme to. To je skutečně pravda, my jsme od začátku otevřeně říkali, že jdeme nad rámec implementace a že to má svoji logiku, protože když tu informaci má dostat německý, rakouský, italský správce daně, proč ji nemá dostat český správce daně. Takto jsme k tomu přistupovali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP