(9.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Současně si dovolím ještě uvést, že ten zákon AML, zákon o praní špinavých peněz, který tu máme tak strašně dávno, a byl schválen za úplně jiných ministrů a jinou Poslaneckou sněmovnou a roky tu platí, tak ten striktně zakazuje požadovat informace nebo uvádět informace, které by se dotkly nedotknutelného advokátního tajemství, to znamená, které se týkají právního zastoupení, trestního řízení, a naopak tam říká, které informace se uvádět mohou, třeba o zprostředkování. To znamená, když advokát bude vědět o tom, že se zprostředkoval obchod kvůli praní špinavých peněz, tak by ty informace uvést měl.

Já jsem se rozhodla, udělám tak za chvíli, že podpořím návrh pana poslance Michálka, a to z prostého důvodu. Ministerstvo financí to takto vždycky chtělo. Já to vím, protože jsem se toho účastnila jako náměstkyně ministra. Byli jsme dvakrát na Legislativní radě vlády, nepochodili jsme a ustoupili jsme tedy, že jsme řekli, že pro profesní komory budeme tedy souhlasit s mezinárodní spoluprací při správě daní, protože bychom se prostě nepohnuli dál.

Ale jenom pro vaši informaci, než se rozhodnete. Zatím netransponovaly následující země, nestihly to, přestože transpoziční lhůta skončila v prosinci 2017: Belgie, Bulharsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Rumunsko, Polsko. Všechny ostatní, nebudu je vyjmenovávat, abych vás nezdržovala, všechny ostatní mají transponováno stejným způsobem. To znamená, že to umožňují nejen tomu evropskému správci daně, ale umožňují to i správci daně tuzemskému. A to prosím vás bez toho úzkého hrdla, které navrhuje pan poslanec Michálek ve výši 500 tisíc korun. A já s tím úzkým hrdlem souhlasím. Tyto země všechny, ty ostatní, mají transponováno bez úzkého hrdla, to znamená na jakékoliv transakce. Ale já říkám, nemám problém podpořit poslanecký návrh s částkou 500 tisíc korun, protože na jiné necílíme. Podpořím i návrh ústavněprávního výboru, aby si tyto informace mezi sebou vyměňovala centra. To znamená nikoliv běžný správce daně s běžným advokátem, ale vyloženě centra, Generální finanční ředitelství versus například advokátní komora. Toto všechno podpořím, ale na druhé straně vás žádám, podpořte prostě tuto úpravu a nevysílejme signál do Evropy, že nechceme bojovat s praním špinavých peněz a s daňovými úniky v tuzemsku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a budeme pokračovat v rozpravě, kde je nyní přihlášen pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno, dámy a pánové. Úvodem musím říci, že asi podruhé v životě budu muset souhlasit s poslancem Kalouskem, byť ne zcela. Odmítám tu novelu jako celek, nejenom část toho pozměňovacího návrhu, protože tato novela prolamuje mlčenlivost v profesi advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři.

Primární povinností státu není jen vybírání daní, povinností státu je zajistit lidem svobodný život. To bychom měli mít na paměti. Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci. Bez toho to nemá sebemenší smysl. Řeknu něco nepopulistického vůči vám. Tady probíhají obrovské hysterie, když se jedná o nějakou komisi, která se zase za půl roku změní. Ale včera schválíme evropský zatykač a dneska tady schválíme prolomení mlčenlivosti advokátů? To je víceméně příprava diktatury, dá se říct. Já si nemyslím, na rozdíl od některých tady, že obhajoba je součástí obžaloby. Doufám, že nás takových bude více.

Pan poslanec Michálek prostřednictvím pana předsedajícího tady neustále hovoří o výběru daní a o těch únicích a podobně a zavede kvůli tomu prolomení mlčenlivosti advokáta? Tak vám poradím: třeba ještě zavedení znovu mučení také výrazně zvýší daňovou výtěžnost a můžete to obhajovat naprosto stejnými konstrukcemi. Tohle je prostě něco úplně neuvěřitelného!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se ve svém vystoupení chci vyjádřit ke dvěma věcem. V druhé části se vyjádřím k návrhu pana poslance Michálka, ale v té první části bych si rád dovolil obhájit pozměňovací návrh, který máte ve svých materiálech a který bohužel pro mě nedostal podporu v rozpočtovém výboru. A ono to možná bude souviset i s tím, jak o tom budu mluvit k tomu pozměňovacímu návrhu pana Michálka.

Můj návrh se týká takzvané dělené nebo nedělené správy daně. V daňovém řádu je ustanovení, které hovoří o tom, že pokud správce daně konal neoprávněně nebo nezákonně, tak v případě dělené správy, respektive nedělené správy, daňový subjekt má právo na kompenzační úrok. V rámci nedělené správy, a to se tam dostalo novelou od 1. 7 2017, takže v rámci dělené správy, to je například, když vám dá pokutu Česká obchodní inspekce, ale vymáhá to jiný subjekt, například Celní správa, tak na tento úrok ten podnikatel právo nemá.

Proč se to tam v roce 2017 dostalo? Proto, že stát nechtěl dávat tuto kompenzaci, tento úrok i v rámci dělené správy daně. Nejvyšší soud se k tomu několikrát vyjadřoval a rozhodl, že takový podnikatel právo na tento úrok má. Nicméně díky novele 1. 7. se tam dostala věta, která říká, že na úrok nemá právo subjekt v rámci dělené správy daně. A mně se to nelíbí, protože tady máme na jedné straně podnikatele, který díky nezákonnosti postupu správce daně má právo na úrok, a pak tu máme podnikatele, který nemá nárok na tento úrok. A rozdíl je pouze v tom, jestli kompetenčně nebo procesně je dělená správa daně. Myslím si, že tady vznikla velká nerovnost před zákonem a měli bychom ji zhojit, a proto předkládám tento svůj pozměňovací návrh.

Tak to by bylo jenom stručně vyhodnocení, já už jsem k tomu vystupoval a podrobné zdůvodnění najdete ve svých materiálech.

Ale chci se vyjádřit ještě k tomu návrhu pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího a dovolil bych si mu přečíst jednu větu, pokud mi bude naslouchat: "Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti a) zneužívání zákonů k omezování svobody." To je váš program do voleb.

My jsme tady byli svědky i toho, že se mnohdy zákony zneužívají v neprospěch daňových subjektů. Nejzářnějším příkladem je zneužívání zajišťovacích příkazů. A vy tady přicházíte s velmi vágní formulací. Vy říkáte, že je to velice přesné. Ale dovolte mi, abych vám zase ocitoval - ten váš návrh typu "skutečnosti nasvědčující tomu", to není přesně vymezená formulace, to je skutečně velmi vágní. Nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Není tam ani jeden kontrolní mechanismus v tom vašem návrhu. Není tam nic řečeno, jak ten úředník má postupovat. Je to na vůli, mnohdy na zlovůli toho úředníka. A my všichni víme, že se to nebude vykládat podle toho, jak chcete vy, aby se to vykládalo. Vždycky se ve státní správě najde někdo, kdo si to bude vykládat nejhůře pro ten daňový subjekt. A to se stane. A bude to vaše přímá odpovědnost, vás a vaší politické strany, a jdete tím proti svému vlastnímu programu. A to proto, že základní hodnoty - ústavně garantované právo na ochranu soukromí je jedno právo, které je nám všem ústavně garantované, a druhé právo je na právní pomoc.

Stává se to záminkou pro přijetí novely daňového řádu, která absolutně nekoresponduje s původními cíli předmětné směrnice. A podle mě to odporuje ústavnímu pořádku ČR. Když jsem mluvil o právu na právní pomoc, tak v hlavě páté Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo na právní pomoc jakožto jedno ze základních práv spadajícího do širšího rámce takzvaného práva na spravedlivý proces. Ústavně garantované je i právo na ochranu soukromí, jež v sobě zahrnuje právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, zákaz zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě. K naplnění smyslu právní pomoci a ochrany soukromí je třeba zajistit, aby komunikace mezi advokátem a klientem probíhala bez zábran. Pokud existuje riziko, že to nebude důvěrné, nelze předpokládat, že takováto komunikace bude upřímná a otevřená, což zcela odporuje účelu ústavně zaručeného práva na právní pomoc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP