(11.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

A druhá poznámka. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy to nikdy nedopovíte. Vy řeknete: ten berňák si vymyslí těch 600 tisíc, přijde za advokátní komorou, té nezbude než to poslat dál. A nedořekl jste, co se tedy stane. Tak stane se to, že ten advokát bude muset poskytnout informace o tom, jestli klient dělal nějaký obchod nebo nedělal nějaký obchod. A já tam fakt nevidím újmu toho klienta. Zatímco se naprosto shodneme, že zajišťovací příkazy, tak jak je dneska Ministerstvo financí používá, jsou problém, tak já tady furt nevidím tu újmu, ke které dojde ten člověk, když advokát řekne: máte smůlu, můj klient tady žádný obchod za čtyři miliony, nebo kolik by to dělalo, aby tam mohl vzniknout vůbec takovýto únik, nedělal, a tím ta celá věc skončí. Já tam furt nevidím poškození toho člověka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek a připraví se pan poslanec a předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byť samozřejmě jsem z jiné politické strany, než je vládní hnutí ANO, tak si vyprošuji, aby na jednání pléna Poslanecké sněmovny zaznívaly věci typu "je třeba zabít ministryni", a to ještě ve vztahu k tomu, že ministryně podpořila nějaký pozměňovací návrh opozice. Vždyť přece máme platný jednací řád, který počítá s tím, že se vláda vyjadřuje prostřednictvím kompetentní osoby, která k tomu byla zmocněna usnesením vlády na jednání pléna Poslanecké sněmovny, a je to věc, kterou předvídá jednací řád, aby se vláda vyjádřila. Pokud by zákonodárce chtěl, aby vláda vždycky byla proti, tak by to tam vůbec nedával. Takže prosím nemanipulujme a neuvádějme tady argumenty, které jsou úplně nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Klaus se omlouvá dnes od 12.45 do 17.00 z důvodu účasti na inauguraci rektora České zemědělské univerzity.

Takže pane poslanče, máte vaše dvě minuty na faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Neřekl jsem ministryni, pane předsedo Michálku, řekl jsem ministra a díval jsem se přitom na Metnara. Vůči vládě bych si to nikdy nedovolil, byla to samozřejmě nadsázka. Pokud se někoho dotkla, tak se hluboce omlouvám. To za prvé.

Za druhé vůči panu poslanci Ferjenčíkovi. Já jsem myslel, že jsem to dopověděl. Jestliže je možné tu informaci vyžádat na základě úvahy a advokátní komora nemá možnost odmítnout poskytnout tyhle informace, tak to samo už je hluboké poškození ústavního práva každého klienta, každého občana. Protože co je komu do toho?! Do toho prostě opravdu té daňové správě nic není! A tady se asi velmi lišíme. Já si opravdu nemyslím, že tyhle informace mají být dostupné pro běžnou správu daní. To bychom se zítra mohli dostat ke zpovědnímu tajemství. Pil jsi chlapče slivovici? A byla zakolkovaná? Byla z ní zaplacena spotřební daň? Tak desetkrát Zdrávas Maria za pokání, a už píše pan farář taky podání na finanční úřad, protože prostě je to sice chráněno tajemstvím, ale berní správa má nárok na všechny informace. Opravdu ne, touhle cestou nechoďme!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. A mám tady už poslední přihlášku do obecné rozpravy v tuto chvíli, takže pan předseda Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ještě dopoledne, dámy a pánové. Myslím, že už v podstatě bylo řečeno všecko, víc už nemůžu dodat. V podstatě všichni víme, nebo všichni bychom měli vědět, že advokátní mlčenlivost je zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta. Je tradičně považována za jeden z hlavních institutů takzvaných profesních tajemství, to znamená, vedle zejména státem uloženého tajemství například lékařského či státem uznaného tajemství duchovního. A zároveň je tato mlčenlivost považována za jednu ze zásadních, za jednu z klíčových povinností advokáta v souvislosti s poskytováním právních služeb. Každý, kdo studoval právnickou fakultu nebo vykonával praxi advokátního koncipienta, tak ví, že advokátní mlčenlivost je zásadní institut právního státu. Lze jej tedy považovat obecně za základní nástroj ochrany osob, a to jak fyzických i právnických, před neoprávněným užitím informací, které se jich týkají. Ústavní základ tohoto institutu můžeme najít například jak v ustanoveních Listiny základních práv a svobod, tak i v mezinárodních dokumentech, které jsou závazné pro ČR.

Já chápu potřebu nového daňového řádu, potřebu vybírat daně a určitým způsobem zlepšit proces vybírání daní, ale tuto povinnost, kterou navrhují kolegové z Pirátů, považuji za útok v podstatě proti právnímu státu, protože advokátní mlčenlivost je jedním ze základních institutů právního státu.

Já bych chtěl jenom říct, co to bude v praxi znamenat pro klienty a pro advokáty. Protože bude-li návrh přijat, a já věřím, že zvítězí zdravý rozum, tak samozřejmě kromě podstatné a zásadní likvidace advokátní mlčenlivosti přinese i další značný, nechtěný doufám, paradox. My na jedné straně, a teď nemyslím jenom vláda, ale obecně my všichni, myslím jako politici, bojujeme, nebo chceme bojovat proti šedé ekonomice, například ta, co se týká poskytování právních služeb, takzvané vinklaření. Zároveň ale část určité politické reprezentace navozuje platformu pro zónu šedých služeb včetně těch právních bez ohledu na to, jestli si stávající klient advokáta nebo daňového poradce či notáře bude myslet, že jím připravovaný nebo realizovaný právní postup je či není v souladu s právem. A on o tom většinou takhle ani neuvažuje, protože právě proto má toho advokáta a u něho se dozví, jak se věci mají, tak již důvodu pouhé právní jistoty. A po prvním případu, po prvním případu, dámy a pánové, kdy bude advokát nucen udat svého klienta, tak se tento klient a ti další raději uchýlí do ilegality, do té šedé zóny. Protože už nebude právě toho advokáta, který je regulován zákonem o advokacii, přísnými stavovskými předpisy, který řekne klientovi: Vážený kliente, to, co chcete po mně, to už je za hranou.

Takže vy tady naháníte lidi do šedé zóny a do ilegality. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a mám zájem ještě o vystoupení paní ministryně, takže s přednostním právem. Tak prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji na pana předsedu Kalouska. Stručně, věcně. Úniky nad půl milionu korun jsou trestným činem, nebo zakládají podezření z trestného činu. Čili nejedná se o běžnou správu daní. A Legislativní rada vlády, když projednávala ten návrh, a já u toho byla, tak ona neměla žádné úzké hrdlo. Neměla, s čím to porovnávat. Měla otevřené, bez omezení vlastně pro veškerá řízení pro tuzemského správce daně. Dneska to pravidlo je jasně nastaveno a mění úplně podmínky hry.

Já na rozdíl od vás, pane předsedo, jsem citovala úpravu francouzskou, úpravu německou, mám tady další úpravy, španělskou, mezitím jsem si zjistila, že ještě implementována nebyla. Takže citovala jsem z těchto pramenů. Takže nevím, z čeho čerpáte vy.

Mluvil jste o možnosti odmítnout informaci. Ano, ta existuje, ale týká se pouze té části mlčenlivosti, která je neprolomitelná, a to tu dnes několikrát padlo i z mých úst. Tedy týká se zásadně právní pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP