(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Faktická poznámka pana poslance Lipavského. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Já si dovolím zareagovat na tu otázku, komu to prospěje. Tak samozřejmě prospěje to našim českým firmám, které tam dnes např. vyvážejí autobusy nebo které tam dělají projekty v oblasti energetiky. To znamená, prospěje to nám jako České republice, ale prospěje to i tomu regionu, Kosovu, prospěje to těm lidem, protože ty rozvojové projekty samozřejmě zvyšují kvalitu jejich života, kvalitu toho ekonomického prostředí. Ale samozřejmě máte pravdu. A nebudeme si nalhávat, že stabilita a vládnutí v Kosovu nejsou velmi problematické. Ale pokud se budeme chovat tak, že nebudeme přijímat smlouvy, protože - a ty argumenty vy jste vyjmenoval, jsou to vaše argumenty - tak potom se ta situace nikdy nezlepší, samozřejmě. Takže naopak musíme být aktivní, musíme ukázat vlídnou tvář a toto je konkrétní příklad toho, jak můžeme v daném regionu s daným státem rozvíjet dobré vztahy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsou zde dvě přihlášky k faktickým poznámkám - pan předseda Bělobrádek a pan poslanec Lubomír Volný. Pan předseda Bělobrádek má slovo s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, zahraniční politiku dělá vláda. Nicméně já mohu říct za KDU-ČSL, že my jsme pro uznání Kosova nikdy nehlasovali, stejně tak jako jsme nikdy nepodporovali vstup Turecka do Evropské unie. To znamená, pro mě je to otázka principiální a já jsem se nikdy s uznáním Kosova nesmířil. A z tohohle hlediska já budu hlasovat proti této dohodě jako symbolické vyjádření svého konzistentního názoru i názoru KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já nedokážu nikdy v životě zvednout ruku pro nic, co by jakýmkoli způsobem legitimizovalo více existenci takového patvaru, jako je Kosovo. Za mě osobně jednou provždy - Kosovo je Srbsko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy jsou s přednostním právem v následujícím pořadí přihlášení pan poslanec Kalousek, pan místopředseda Poslanecké sněmovny Filip. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já cítím jistou povinnost přihlásit se do diskuse jako člen Topolánkovy vlády, která několikrát hlasovala o uznání Kosova. Jsme v téhle Sněmovně, tuším, pouze dva a zajímavé je, že ten druhý je Karel Schwarzenberg a ten měl dramaticky odlišné stanovisko než já.

Ano, já jsem byl člen Topolánkovy vlády, který zcela zásadně odmítal uznání Kosova, nehlasoval pro něj, nemohl se smířit s tím, že země po staletí prolévaná krví křesťanských rytířů má být nyní té druhé kultuře předána bez boje. Nedokázal jsem tenhle akt pochopit a nedokázal jsem se smířit s tím, že země, jako je Česká republika, po více než sto let vázaná blízkými přátelskými vztahy k Srbsku, je připravena to Srbsko tímto diplomatickým aktem zradit. To byly dva zásadní důvody, proč jsem nikdy nehlasoval pro uznání Kosova, a dodnes pokládám za chybné, že česká diplomacie, Česká republika, uznala Kosovo jako suverénní samostatný stát. Ale uznala. A my jsme tady od toho, abychom přebírali kontinuitu - dobré skutky předků a hříchy předků.

A v okamžiku, kdy Česká republika zcela oficiálně uznává Kosovo jako samostatný stát, tak se logicky ptám, komu prospěje a komu ublíží schválení nebo neschválení této smlouvy. Ten život poběží dál, bez toho, jaké tady zaujmeme gesto. V Kosovu se nějakým způsobem podniká, čeští podnikatelé navázali nějaké vztahy. A schválíme-li tuto smlouvu, tak jim usnadníme tuto vzájemnou spolupráci. Je to ve prospěch našich subjektů. Když to neschválíme, tak v Kosovu budou mít přednost jiné subjekty mezinárodní, kde to uznali. To je strašně jednoduché.

Takže mi dovolte, abych řekl: Nikdy jsem se nesmířil a nikdy jsem nehlasoval pro uznání Kosova. Neschválení této smlouvy by byla jenom hloupost, na jejímž konci jsou pouze poražení a žádný vítěz. Já jsem připravený jít do zápasu, kde je aspoň pár vítězů a třeba hodně poražených. Ale když tam není žádný vítěz, jsou tam jenom poražení a jsou z naší vlastní země, tak je to prostě, kolegové, blbost. Já doporučuji, abychom hlasovali pro schválení této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Lipavský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já si dovolím jenom takovou krátkou glosu. Jsme v roce 2018, bavíme se o ekonomické smlouvě a pomaličku už sklouzáváme do roku 2008, kdy byla vyhlášena nezávislost, a samozřejmě takhle můžeme pokračovat v těch dějinách zpátky, jak to zde na plénu Poslanecké sněmovny občas děláváme. Nicméně já bych byl rád, kdybychom se dívali na tu dnešní situaci, na tu ekonomickou situaci, kdybychom se dívali dopředu s vizí toho, že západní Balkán by měl vidět nějakou perspektivu svého rozvoje. Proto bych tu smlouvu podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedo. Prostřednictvím pana předsedajícího ke svému předřečníkovi. Jestli je nějaká situace, ve které jsou vždycky jenom poražení, tak jsou to sankce. My jsme na některé země sankce uvalili. Je to situace, která nemá vítězů a má vždy jen a pouze poražených. Těmito sankcemi např. vůči Rusku jsme ublížili spoustě českých firem, spoustě lidí jsme sebrali práci. Takže já si myslím, že pokud neschválíme tuto smlouvu, bude to určitá forma sankce, kterou dáváme zřetelně najevo, že nehodláme žádným dalším způsobem jakkoli legitimizovat existenci takového patvaru, jako je Kosovo. Takže já doporučuji a žádám - nebo spíš doporučuji tedy, abychom tento návrh zamítli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan předseda Bělobrádek a paní ministryně Schillerová. Pan předseda Bělobrádek je na řadě. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já jenom chci upozornit, že někteří zástupci balkánských států jsou alergičtí na to, co tady zaznělo opakovaně - na označení západní Balkán. Nemají to příliš rádi. To jen taková faktická.

A druhá věc. Já si myslím, že to srovnání pokulhává, protože jsou země, se kterými se neobchoduje z nějakých důvodů, a také je tam nějaká ztráta finanční. Nejsou to jenom sankce. To potom ani nevyvěšujte, někteří tedy, tibetské vlajky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně Schillerová a její faktická poznámka. Máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, dámy a pánové, jenom velice ve stručnosti. Já si myslím, že tady se nejedná o to, zda uznáme, nebo neuznáme legitimitu Kosova. To není přece předmětem tohoto jednání. Ale bavíme se o tom, jestli české firmy budou zdaňovat dvakrát, nebo jednou. A ony mi ty firmy píší, proč musí zdaňovat dvakrát. A za rok 2016 byl objem obchodu 14,5 mil. eur a 95 % činil vývoz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska, po něm pan zpravodaj Lipavský také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP