(15.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan předseda Bělobrádek vystoupil už podruhé a zmiňoval historii. Tak když už, tak ať ta historie je na stole v celku a pravdivá. On řekl, že KDU-ČSL se nikdy nesmířila a nikdy nehlasovala pro uznání Kosova. Tak částečně je to pravda. Například ministr financí za KDU-ČSL Miroslav Kalousek nikdy nehlasoval pro uznání Kosova, ale např. ministr, předseda Legislativní rady vlády, dlouholetý předseda KDU-ČSL, dnešní poradce pana premiéra Babiše Cyril Svoboda hlasoval pro uznání Kosova. My lidovci jsme to svého času měli vždycky tak, že jako abychom to měli dobré na obou stranách.

Zanechme prosím pěkně té minulosti. Pokládám za chybu a dodnes cítím velkou trpkost a dodnes, když hovořím se svými přáteli ze Srbska, tak se stydím za to, že jsme uznali Kosovo. Ale prostě jsme ho uznali. A vzhledem k tomu, že jsme ho uznali, tak se teď chovejme pragmaticky tak, jak je dobré pro hospodářské subjekty v Srbsku, Kosovu i v České republice. A ujišťuji vás, že všichni mí kamarádi ze Srbska, a mám jich tam hodně, když jim řeknu, že jsme schválili tuto smlouvu s Kosovem, tak nikdo z nich se na nás nebude zlobit. Nemá proč. Oni to chápou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lipavského. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Nebudu reagovat na výpady pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího, nicméně bych panu Bělobrádkovi prostřednictvím pana předsedajícího chtěl ujasnit, že termín západní Balkán je termín, který se používá zcela běžně v debatě v Evropské unii, kdy Evropská unie má velký program na pomoc těmto zemím. Není to nic urážlivého, je to prostě geografické označení, které vychází z toho, že dvě země Balkánu, Bulharsko, Rumunsko, jsou členy Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Onderky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího na pana Kalouska. Pane kolego, politika, ta není jenom o financích, podpoře byznysu, podpoře školství, podpoře občanů. Politika je i o symbolech. Nevyčítejte lidem a poslancům, kteří sedí v této Sněmovně, že se stále nedokážou vyrovnat s tím, že ne my, ale že Česká republika prostě Kosovo uznala, a vyjádří svým hlasováním svůj politický názor. Symbol. I když, jak říká paní ministryně, to úplně nebude souviset s předloženým materiálem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Přihlášeni jsou páni předsedové Bělobrádek a Kalousek. Pan předseda Bělobrádek má slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. O hlasování Cyrila Svobody jsem nevěděl, tak to omlouvám. Já jsem říkal, že já jsem se nikdy nesmířil s uznáním.

A co se týká toho západního Balkánu, tak já jsem na vlastní uši slyšel od Vojka Borisova, bulharského premiéra, u jednoho stolu, kdy se poměrně rozhořčoval, co je to západní Balkán, proč se to používá, jestli existuje západní Brusel nebo východní Brusel. To je všechno. Tečka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek a jeho faktická poznámka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane poslanče Onderko, já vám rozumím a chápu to. Chápu to už jenom tím, že jsem se přiznal, že já jsem nikdy pro uznání Kosova nehlasoval a nikdy jsem se s uznáním Kosova nesmířil. Jenom když tady ten princip hájíte tak naprosto jednoznačně, tak se strašně těším na to, jak za ním budete stát, až budete hlasovat pro koaliční smlouvu s estébákem v čele vlády. Možná vzpomeňte si na tuto dnešní diskusi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Jana Volného. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, já jsem sem přiběhl proto, že jsem chtěl podpořit pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, ale on to tou svou poslední větou dost zamotal. Nicméně já to přece jenom udělám, i když ten závěr byl určitě neadekvátní věci.

Myslím si, že má plnou pravdu. Můžeme si myslet o Kosovu, co chceme, můžeme si lámat hlavu, proč jsme ho uznali nebo neuznali, nicméně podnikají tam naši podnikatelé. A hrát si teď na nějaké hrdiny a dělat nějaké trucy tím, že těmto podnikatelům zproblematičtíme a zkomplikujeme jejich podnikání v Kosovu, je přece hloupost. Prostě jednou se to Kosovo uznalo, mysleme si o tom cokoli, ale toto je ryze obchodní věc a tím pouze pomůžeme našim podnikatelům, aby tam mohli podnikat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky v následujícím pořadí. Pan poslanec Roman Onderka, pan předseda Kalousek, pan poslanec Lubomír Volný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedající, dámy a pánové, prostřednictvím vás, pane předsedající, na kolegu Kalouska. Za prvé bych ho požádal, aby dodržoval zákon, tj. jednací řád Sněmovny, a oslovoval mě prostřednictvím pana předsedajícího. To je za prvé. Jestli to nepostřehl, tak stenozáznam je k dispozici, může si to načíst.

Za druhé. Bezesporu, kolego, nemáte křišťálovou kouli, stejně jako mně se nechce hrabat ve vašich kontroverzních rozhodnutích z minulosti. Byl bych rád, kdybychom měli k sobě vzájemný respekt nejenom my dva, ale všichni poslanci v této Poslanecké sněmovně. Děkuji. (Ženský hlas z pravé strany.) Já jsem říkal hned na začátku prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Naposledy, slibuji, protože už to přestává mít smysl. Já ten vzájemný respekt skutečně cítím. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Onderko, pokud jsem se vás něčím dotkl, tak je mi to velmi líto a omlouvám se. Já jsem prostě tady chtěl říct, že bez ohledu na to, co nás v minulosti trápilo, jsme reální politici a musíme přijmout realitu. Je prostě faktem, že česká vláda v minulosti - a tady jsem se přiznal, že přes můj aktivní odpor česká vláda uznala mezinárodní subjektivitu Kosova, a je to platný akt, kterým jsme vázáni. Je prostě faktem, že Ústav paměti národa eviduje předsedu vlády České republiky Andreje Babiše jako agenta Bureše, a to je také prostě realita, se kterou se musíme nějak smířit. To jsou prostě reality, se kterými musíme pracovat. A v rámci tohoto bodu doporučuji bez ohledu na to, kdo byl nebo nebyl estébák, schválit tuto smlouvu, protože je to ve prospěch českých hospodářských subjektů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Lubomír Volný a jeho faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já se to pokusím také vysvětlit úplně naposledy, pokud možno stylem, za který nenafasuji nějaké další trestní oznámení. Nicméně pro mne osobně je Kosovo zločinný útvar, který vznikl krvavými zločiny na srbských obyvatelích Kosova a flagrantním porušením mezinárodního práva. A jestliže jsme tady lidé, kteří se mají řídit vyššími morálními principy, tak se zločinci se neobchoduje. Takže prosím vás nedělejme nic, co by obchod se zločinným útvarem učinilo ještě jednodušším, a tím bychom ho legitimizovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana zpravodaje Lipavského. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já si dovolím zareagovat na jedinou informaci z projevu svého předřečníka, kde zaznělo, že se jedná o útvar vzniklý v rozporu s mezinárodním právem. Tak není to prosím pravda. Bylo to i projednáno Mezinárodním soudem v Haagu, tuším, že v roce 1999, který neshledal vznik samostatného Kosova v rozporu s mezinárodním pořádkem a s mezinárodním právem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek je přihlášen s faktickou poznámkou. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP