(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Takže já nejsem přesvědčen o tom, že uděláme nějakou fatální chybu, když projednávání té smlouvy přerušíme, řekneme si, kdo bude organizátorem takového semináře, kdo si to vezme na starost, a zároveň řekneme ano, je potřeba se na to podívat tímto způsobem. A myslím si, že to není nic proti těm, kteří dnes ovládají Kosovo. Nemohu říct vládnou, protože to bych asi jaksi neříkal úplně pravdu, ale uděláme i pravděpodobně velmi vstřícný krok vůči Srbsku, i když děkuji panu ministru zahraničních věcí, že jednal o tom. To považuji za velmi potřebné a myslím si, že udělal chytrý krok, že o tom jednal se srbským vedením, s Ministerstvem zahraničních věcí Srbska. To já považuji za potřebné a děkuji mu za to, panu ministrovi.

Ale já opravdu jsem přesvědčen o tom, že pro nás je nejbezpečnější, abychom tady udělali seminář. Navrhuji, aby si ho vzal na starost výbor pro evropské záležitosti. Je to evropská záležitost, není to primárně otázka jenom té smlouvy o zabránění dvojího zdanění a uznávám, že jako jsou v Řecku, řekl bych, velmi citliví na to, když se řekne Makedonie, a proto se to jmenuje Bývalá federativní jugoslávská republika Makedonie a nikoliv Makedonie, tak to by Řekové nikdy neřekli, tak Bulhaři jsou evidentně velmi smutní z toho, když se mluví o západním Balkánu, protože to je také emocionálně úplně nenechává chladnými.

Takže tento návrh podávám: přerušit projednávání této smlouvy a požádat výbor pro evropské záležitosti, aby uspořádal seminář společně s Hospodářskou komorou, s Agrární komorou a se Svazem průmyslu a dopravy, což považuji za silný subjekt, který tam zejména z pohledu dopravní situace, komunikačních systémů, zejména stavby silnic a železnic na tomto území, a ten výsledek semináře potom by byl tím odpichovým místem nebo časem, odkdy bychom začali znovu projednávat tuto věc, anebo bychom řekli, že není potřeba pro nás taková smlouva. Já bych pro tu smlouvu nehlasoval. Mám pro to řadu důvodů a mám také řadu přátel jak v Srbsku, tak i v ostatních okolních státech, ať jde o Chorvatsko nebo Makedonii, případně Černou Horu. Ale považuji za potřebné z důvodů, které jsem tady řekl, udělat tento krok a myslím si, že pokud mě ještě někdo poslouchá, pane předsedající (v sále je velký hluk), tak že vnímáte, že to není nic proti tomu, co by Českou republiku mezinárodněprávně poškozovalo, co by ji vyřazovalo mezi ty státy, které tak neučiní, ať je to Španělsko, které má pro to stejně silné důvody, jako může mít za chvilku Itálie apod. Takže to je věc, která je asi důležitá.

Procedurálně, abych vyhověl zákonu o jednacím řádu, tedy navrhuji přerušení tohoto bodu, a to do skončení jednání na semináři, který by organizoval výbor pro evropské záležitosti, právě o podnikání českých subjektů na území Kosova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, pane předsedo, ještě jednou. My jsme tady nezaslechli tu lhůtu, do které jste navrhoval ten návrh na přerušení. O tom budeme hlasovat bezprostředně. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Protože to je procedurální návrh, hlasuje se o něm bez rozpravy dál. Omlouvám se, jestli jsem někomu vzal slovo. Já jsem čekal dost dlouho a nechtěl jsem žádné přednostní právo jinak, ale čili do skončení semináře, který by uspořádal výbor pro evropské záležitosti spolu s Hospodářskou a Agrární komorou a se Svazem průmyslu a dopravy o podnikání na území Kosova.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tady máme procedurální návrh, takže budeme hlasovat. Takže já v podstatě asi zagonguji, resp. zagonguji, protože ne všichni asi to hlasování očekávali. Žádost o odhlášení máme, takže já vás odhlásím. Zagongoval jsem ještě jednou pro jistotu, aby to i z předsálí... Byla tady žádost. Podíváme se, jestli se nám ustálí kvorum. Já myslím, že je ustáleno.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přerušení, tak jak přednesl pan poslanec předseda Filip.

Kdo je pro návrh na přerušení? Zahajuji hlasování teď. Stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti návrhu na přerušení, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Takže v hlasování číslo 130 přihlášeno 144, pro 51, proti 75, zdržuje se 18. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Takže budeme pokračovat v rozpravě a mám tady celou řadu faktických poznámek. Jako první vyzývám pana poslance Lubomíra Volného a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl požádat svého kolegu pana Kalouska, aby v této Sněmovně nesuploval roli policisty, prokurátora, soudce a kata na základě jedné jediné reportáže v České televizi, která bude mít ještě svou dohru. Fakta uvedená v této reportáži neodpovídají pravdě. A pokud jsem příslušníkem onoho podnikatelského cechu, který jste uvedl, tak si dovolím jen tak poznamenat, že bydlím sám v pronajatém bytě, mám 17 let starý automobil, a pokud už mě takto nazýváte, tak mě prosím vás nazývejte aspoň neúspěšný obchodník s chudobou, protože já se naopak vnímám jako nedobrovolný charitativní pracovník, který vlastními penězi posledních pět let dotoval sociální bydlení našim někdy přizpůsobivým, někdy méně přizpůsobivým spoluobčanům, protože výsledný efekt mého pětiletého podnikání je, jak si můžete zjistit v mém majetkovém přiznání, minus 600 tisíc korun, 17 let starý automobil a vlastní pronajatý malometrážní byt.

Takže tady říkám všem našim kolegům v této Sněmovně, až si zjistíte veškerá fakta, která jsem sám zveřejnil více než před rokem a čtvrt na své facebookové stránce, a přesto jsem uspěl ve volbách v Moravskoslezském kraji, protože jsem to vykomunikoval s občany, a až si zjistíte veškerá fakta o tom, jak vznikala ona reportáž, jsem připraven tady na této půdě přijmout vaši veřejnou omluvu! Děkuji.

A moment ještě. Vzhledem k tomu, že uznávám pravidla seniority, a vzhledem k tomu, že nejsem hádavý typ, dávám vám právo posledního slova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času. Takže nyní pan poslanec Kalousek, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Lipavský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nemusíte dlouho čekat, pane kolego Volný prostřednictvím pana předsedajícího. Já se vám upřímně omluvím hned za to, že jsem vám řekl obchodník s chudobou. Přijměte prosím moji omluvu. Správný termín měl znít podle údajů, které jste uvedl, neschopný obchodník s chudobou. (Smích zprava.)

Nicméně kolegové, vzhledem k té diskuzi, co tady probíhá, mám pocit, že se navzájem neposloucháme. Jsou prostě některé věci, které nemůžeme vrátit, a také odpověď na otázku, kterou si musíme položit. To, že jsme Kosovo uznali jako mezinárodněprávní subjekt, je nevratné. Některým z nás se to nelíbí, někteří z nás se s tím dodnes nemůžou smířit, ale tak to prostě je a je to nevratné. Já se vám přiznám, že někdy občas lituji nad tím, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, ale současně chápu, že to je nevratné, a také nemohu tvrdit, že prostě nebudu akceptovat dohody s Maďarskem nebo s Rakouskem, protože prostě nesouhlasím s rozpadem Rakouska-Uherska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP