(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A pak je tady jenom jedna jednoduchá otázka. Jestliže tahle skutečnost je taková, jaká je, a Kosovo je subjektem mezinárodního práva námi uznaným, stojíme o investiční jistotu našich podnikatelů? Ano, nebo ne? Víte, ona investice se řídí emocemi daleko víc než přesnými výpočty. To znamená, je to jednoduchá otázka. Mají smlouvu o vzájemné ochraně investic? Mají smlouvu proti dvojímu zdanění? Pokud ano, tak mám nějakou jistotu, kterou mi ten stát garantuje, a od toho tady ten stát je, aby dal ty mantinely té vzájemné ochrany. A jdu obchodovat. Pokud ty smlouvy nejsou, no tak to je vošajstlich, do toho radši nejdu. A tady je ta jednoduchá otázka. Chceme, aby do toho ty naši šli, nebo nešli? (Upozornění na čas.) Já si myslím, že byste to mít chtěli, a tu jistotu bychom jim měli umět poskytnout.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další s faktickou poznámkou je v pořadí pan poslanec Lipavský a připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já si velice stručně dovolím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na expozé pana kolegy Filipa. Vy na jednu stranu hodně jaksi zdůrazňujete ten symbol toho uznání, té legitimity. Chápu, nesouhlasíte s tím. Vadí vám to. A na druhou stranu naznačujete, že vlastně to uznání není zas tak potřeba. To je také pravda. Například Česká republika má velice vztahy s Tchaj-wanem. Neuznali jsme Tchaj-wan jako stát. Máme tam úřad, který se nějak jmenuje a de facto vykonává ty zahraniční styky. Ale stejně tak např. Slovensko, které neuznává Kosovo, má úřad v Prištině. A také udržuje ekonomické styky s Kosovem a je tam poměrně aktivní.

To znamená, to uznání je určitá forma. Český stát uznal Kosovo de iure. Uznal ho tím usnesením vlády. Takže to, že tam např. nebyl jmenován velvyslanec, nemá na ten proces vliv. A dovoluji si poznamenat, že organizace seminářů, vyžadování přítomnosti např. ministra zahraničí, ačkoliv je to smlouva předkládaná ministrem financí, různé návrhy na odročení nejsou o tom, že bychom se o tom opravdu potřebovali bavit. Jsou to obstrukce, které už tady v minulé Sněmovně dva roky, dva roky byly provozovány. Tudíž s tím nesouhlasím. Myslím si, že bychom to měli brát velice pragmaticky. Pan Kalousek tady o tom hovoří celkem, celkem přesně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, také za dodržení času. A poslední faktickou pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pardon, omyl. Super. Takže nyní v tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku. Nikoho nemám přihlášeného do obecné rozpravy. Takže se táži, jestli ještě někdo se chce přihlásit. (Nikdo se nehlásil.) Končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se paní ministryně financí, zdali má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Zeptám se zpravodaje pana poslance Lipavského. Nemáte.

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se táži, zdali má někdo jiný návrh. Jiný návrh není. Budeme hlasovat. Já opět, protože sál je opravdu vyprázdněn, zagonguji. (Konzultace mimo mikrofon.)

Aha, tak to se omlouvám, protože to jsem tady nebyl přítomen a nebylo mi to poznamenáno, že padl návrh na zamítnutí. Od pana poslance Pawlase. Dobře. Takže máme tady od pana poslance Pawlase návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Počkáme, až se tedy poslanci dostaví.... Tak, já myslím, že nás tady je již dostatečné množství. Nyní budeme nejprve na úvod... Ano, je tady žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Počkáme, jak se ustálí počet poslanců... Já myslím, že je téměř ustálen.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte prosím tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 131, přihlášeno 136 poslanců, pro 34, proti 81. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Znovu tedy zopakuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Znovu se táži pro formu, jestli je tady nějaký jiný návrh. Ano. Pan předseda Filip má jiný návrh. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhuji, aby to byl ještě výbor rozpočtový a výbor pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže rozpočtový výbor a výbor pro evropské záležitosti. Máme tady jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Začneme od prvního návrhu.

 

Budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 132, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 138, proti nula. Výsledek: bylo přijato. Takže návrh bude postoupen zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu. Máme tady návrh, aby byl přikázán tento návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, zmáčkněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 133, přihlášeno 141 poslanců, pro 92, proti 24, zdrželo se 25. Návrh byl přijat. Takže předložený návrh bude přikázán také rozpočtovému výboru.

 

Teď mi tady sice naskočila faktická poznámka, ale to je zajisté omyl od paní poslankyně Gajdůškové, takže já si vás vymažu.

 

Budeme hlasovat o třetím návrhu, aby byl přikázán výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 134, přihlášeno 141 poslanců, pro 86, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru rozpočtovému a výboru pro evropské záležitosti.

 

Já ukončuji projednávání a otevřeme další bod. Je to

 

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
/sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedními zeměmi. Upravuje tedy spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, a to zejména formou výměny informací. Dále smlouva umožňuje např. spolupráci při pátrání po osobách, věcech, spolupráci v oblasti zcizených či ztracených cestovních dokladů, vysílání expertů jako poradců v konkrétních případech nebo spolupráci při vzdělávání policistů.

Smlouva ve vzájemných vztazích nahradí Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti z 9. dubna 1998, která již plně nevyhovuje potřebám bezpečnostních orgánů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP