(18.40 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom skutečně velmi rychle. Musím říct, že fandím Praze 2, a prostřednictvím pana předsedajícího paní Černochové, že Praha 2 má jesle a staví jesle, protože si dobře pamatuji, že bohužel jesle byly zrušeny z ideologických důvodů vládou Václava Klause (ukazuje do pravé části sálu) jako přežitek s tou ideou, že matky mají být doma, nejlépe tedy až do té školy. Debata o dvouletých dětech dneska v mateřských školách není nic jiného než důsledek řešení této situace, ke které jsme se dopracovali. Byla bych skutečně ráda, abychom na to nezapomněli a abychom zapřemýšleli, jak to řešit možná i trochu jinak. Jinak jsem připravena vystoupit v řádné rozpravě. Děkuji. (Tleská poslankyně Matušovská.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi pohled lékaře. Já jsem trošku zděšena z toho, že my tady o dvouletých dětech hovoříme, jako kdyby ony nebyli drobní človíčci, o jejich rodinách. To dítě samozřejmě je-li vyspělé, tak není problém, je-li tam možnost, umístit ho kamkoli jinam. Jinak samozřejmě jesle a školku nelze zaměňovat. Jesle patří zdravotníkům, jsou tam zdravotní sestry, které znají potřeby dítěte. Ve dvou letech mnoho dětí má plenky. Neumějí úplně všechno. Kdežto školka je skutečně vzdělávací. A jistě je možné potom individuálně přistupovat. Čili myslím si, že ten zákon - dvouleté děti do školky - odporuje vůbec všemu včetně etických kodexů, které máme. (Potlesk několika členů ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Musím se zastat vlády Václava Klause. Jesle nerušila vláda Václava Klause. Byla to víceméně libovůle těch samospráv. Transformovalo se to z Ministerstva zdravotnictví tuším, pod které jesle předtím spadaly. A ten filozofický přístup centralizovat či decentralizovat, tak ten máme každá s kolegyní Gajdůškovou prostřednictvím pana místopředsedy zřejmě jiný, protože já tohle beru, že jesle nejsou povinností, aby se o ně staral stát, aby je zřizoval stát, ale aby je zřizovaly přesně ty samosprávy, případně kraje, které na to budou poskytovat částečně finanční prostředky, částečně se jesle platí, rodiče platí nějaký příspěvek, a samozřejmě ve velké míře se na tom podílí příslušná samospráva. Myslím si, že tak jak je to nastavené, je to naprosto v pořádku, a byla bych proti tomu, aby povinně zřizoval jesle nějakým zákonem stát, protože pak bychom se skutečně dostali do stejné situace, jako tady dneska diskutujeme ty dvouleté děti v mateřských školkách.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je nyní přihlášen Václav Klaus, pan předkladatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Už je vidět, že to dneska nestihneme. Už se tady točíme v kruhu. Tak já to odlehčím. Když se ti ostatní poslanci musejí oslovovat prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych požádal paní poslankyni Gajdůškovou, když mluví o vládě Václava Klause, aby na mě neukazovala. Případně prostřednictvím pana předsedajícího jenom. Děkuju. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Staňka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. I já jsem možná asi špatně slyšel, anebo to paní kolegyně vaším prostřednictvím určitě nemyslela vážně, že by obce a města měly zřizovat jesle a ještě je nějakým způsobem dotovat. Co ještě všechno bychom měli jako obce dělat? Co všechno bychom ještě jako obce měli dotovat? Já si myslím, že je v zájmu státu vytvořit podmínky rodičům, kteří potřebují dát své dítě před třetím rokem do některého zařízení ať už zřizovaného Ministerstvem zdravotnictví, nebo předškolního. Jsem přesvědčen o tom, že skutečně zrušením systému jeslí vznikl problém, který dneska řešíme a který dnes jsme vlastně řešili tím předškolním zákonem. Takže je dobře, že o tom mluvíme. Ale prosím vás, všechno nemůžou dělat obce. My nemáme bezedné kapsy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega předřečník vaším prostřednictvím moje vystoupení evidentně nepochopil. Já jsem reagovala na to, že si myslím, že by bylo špatně, aby jesle zřizoval stát, Česká republika, aby to byla povinná instituce. A jestli prostě některá obec si chce jesle zřídit a chce, aby byly provozovány jako u nás na Praze 2 pod centrem sociálních služeb, které je zdravotnické zařízení, tak proč ne? Žádná povinnost. Ale ať samospráva, která nejlépe zná demografický vývoj ve své obci, ať si toto rozhodne fakultativně. Pokud prostě je to obec, kde naopak populace je staršího, vyššího věku, tak stavím důchoďáky. A taky nečekám, že je bude stavět stát. Pokud je tam generace mladší a já ji chci v obci udržet, tak stavím školky, školy, jesle, dětská hřiště.

Jsem v komunální politice, pane kolego vaším prostřednictvím, dvacátým rokem. A věřte mi, že jsem na Praze 2 vyhrála vlastně troje volby a dvakrát jsem byla místostarostkou, osm let. Takže si myslím, že něco o komunální politice vím. Nevím, jak jste dlouho v komunální politice vy. Ale já něco o komunální politice vím. A Praha 2 je výjimečná právě tím, že se stará o lidi různých generací, že z této obce neodešly mladé rodiny do satelitů, ale že zůstaly žít a bydlet na dvojce, protože mají ty služby zachovány. Stejně tak je mají zachovány senioři, kteří mají vlastně veškeré služby pod naším centrem sociálních služeb. A toto já beru, že je povinností starosty, ne stát s otevřenou náručí, co mi stát dá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní bude následovat vystoupení s přednostním právem pana ministra Plagy. Než přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvami. Od 18.40 do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Špičák a pan ministr kultury Ilja Šmíd se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, byl jsem k tomu vyzván, tak se vyjádřím k tomu návrhu, který tady leží. Každopádně na začátek ano, a já mohu přímo, takže panu poslanci Staňkovi, ano, byl jsem pryč 13 minut, nebylo to pět, jak jste říkal, za což se ještě jednou omlouvám. A teď k tomu faktickému materiálu.

Co se týká dvouletých dětí do školek, jednotliví řečníci říkali, že už dneska 50 tisíc dvouletých dětí chodí do školek. Já bych správně použil termín netříletých, protože jsou to děti, které samozřejmě k 1. 9. nemají tři roky, ale těmi tříleťáky se většinou stávají v průběhu toho roku. To znamená, potvrzuji to, že je rozdíl, a myslím, že to všichni vnímáme, jestli bude nárok pro dvouleté každé, anebo jestli tam zůstane zachována možnost, aby to dítě, které je zralé, a to posoudí ředitel dané školy, resp. mateřské školky, jestli tu mateřskou školu navštěvovat může. Ano, 45 tisíc netříletých dětí i v tomto ročníku nastoupilo a navštěvuje mateřské školy.

Každopádně pokud tady byl dotaz na to, co by způsobila ta plošná povinnost roku 2020, tak když dopočteme populační ročník cca na 100 tisíc dětí, tak pokud budeme vytvářet kapacity pro dalších 40 tisíc dětí nebo pro všechny, jako že ta povinnost je plošná, tak mohu pouze na tvrdých datech říct, z výzev, které jsme dali na vybudování míst do mateřských škol, vyšla průměrná cena, někdo rekonstruoval, někdo stavěl, vyšla průměrná cena na jedno místo 283 tisíc korun. Pronásobíte-li 40 až 60 tisíc vytvořených míst částkou 283 tisíc korun, máte spodní odhad investiční náročnosti v tom daném regionu. Ano, jsou to vysoké miliardy korun. Pokud budete počítat 40 tisíc krát 283, tak jsme nad deseti miliardami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP