(10.10 hodin)
(pokračuje Schiller)

A v druhé věci to, co říkal pan Staněk, pan poslanec Staněk, promiňte. Není pravdou, že není potřeba tento pozměňovací návrh. Ten je právě potřeba proto, že ti, co produkují tyto odpady, tak za ně musí nést odpovědnost a taky musí nést finanční náklady pro jeho likvidaci. Když třeba stavební firma vyprodukuje odpady, tak je likviduje podle zákona o odpadech a taky za ně musí platit. Musí platit za normální odpady, musí platit za nebezpečné odpady. Proč by toho měli být tihle průmyslníci, kteří vypouštějí do vod tyto nebezpečné látky, zproštěni a my budeme trpět to, že si budeme zaneřáďovat vodu? Jak povrchovou, spodní, tak vodoteče a všechno? To přece nemůžeme. Tak ať se podílejí na tom, že skutečně ty čistírny se připraví i technologicky a jinak na to, že ty jejich vody budou normálně likvidovat tak, jak se má, a budeme je evidovat a budeme skutečně mít přehled o tom, kde a jak vznikají látky a jaké látky vůbec do té přírody dáváme zpátky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem tady byl několikrát citován se svým pozměňovacím návrhem. Já vás chci upozornit, že samozřejmě panu ministrovi naprosto rozumím, ale za ty dva roky se neudělalo vůbec nic pro to, abychom tu vodu čistili. Já vás upozorňuji, že už dnes máme situaci kritickou tak, asi jako kdybychom byli v období července. Já nevím, co budeme mít za vodu, co budeme pít a jakým způsobem s tím budeme nakládat. A pro Vysočinu je to zcela zásadní věc. A pokud se ty peníze na čistírny a na další věci nenajdou, tak to byl smysl toho pozměňovacího návrhu, abychom ten prostor dali. Příslibů už jsem zaslechl velké množství, bohužel realita je špatná. Vzpomeňte si na mě za nějaký čas, až nebude co pít.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím máme vyčerpány přihlášky do rozpravy i faktické poznámky. Pan zpravodaj, prosím, máte slovo ještě v rozpravě.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl upozornit ještě na několik záležitostí. Jednak bych chtěl načíst legislativně technickou poznámku, kdy došlo k chybě, a to tak, že v bodě č. 32 je uveden zákon č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci. Správně má být zákon č. 76/2002. Takže to bych pak navrhl hlasovat jako legislativně technickou úpravu.

Ještě jsem se chtěl vyjádřit k hlasování o pozměňovacích návrzích, které byly v projednání ve výboru pro životní prostředí, protože tady zaznělo několik návrhů, některé jsou samozřejmě provázány.

Já registruji návrh pana poslance Kotta, kdy požaduje hlasovat jedním hlasováním své pozměňovací návrhy A1, A3, A6, A8.

Pak tady jsou připomínky k pozměňovacím návrhům kolegy Schillera. Tam chci zdůraznit, že jsou to tři témata. A já vesměs tady registruji připomínky k problematice vod dovážených na čistírny odpadních vod. Tak já chci jenom upřesnit, že pozměňovací návrh kolegy Schillera A2, A7 spolu věcně souvisí, a navrhl bych, abychom neudělali žádnou chybu, abychom to hlasovali společně. Pak A4, A9, A10 spolu souvisí, to je právě kritizovaná problematika dovážených vod. A pak je ještě pozměňovací návrh A5, emisní limity, tj. článek 1, bod 33. Takže tyhle tři okruhy. A abychom neudělali žádnou chybu, že bychom třeba A2 schválili, A7 neschválili, tak bych si dovolil pak navrhnout upravenou hlasovací proceduru, de facto že usnesení výboru pro životní prostředí, aby to dávalo smysl, je možné rozdělit do čtyř hlasování.

Ještě bych se možná chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu G3 kolegy Zahradníka, kde navrhuje odložení účinnosti § 30 odst. 3, srážková voda, od 1. 1. 2009 (2021?). Tady já bych skutečně chtěl apelovat na kolegy, protože ona se ta problematika neprojednávala ve výboru pro životní prostředí, nicméně problematiku vůbec odlehčovacích komor § 38, řekl bych, řešil spíše výbor zemědělský. A my jsme došli k takovému kompromisu, že jsme k této problematice přijali doprovodné usnesení zemědělského výboru, kde jsme požádali ministra zemědělství, aby tuhle problematiku upravil prostřednictvím vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích a upravil potřebnou technickou normu. Myslíme si, že tohleto bude schůdnější řešení, a i v odborné veřejnosti s tímto řešením byl vysloven souhlas.

Takže jsem chtěl upozornit na tyhle tři problematiky. Jinak další pozměňovací návrhy se vesměs tady nediskutovaly, takže tam to bude odpovídat hlasování ve smyslu návrhu garančního výboru pro životní prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Jestli tomu tak není, končím rozpravu a ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak já si myslím, že především pan kolega Schiller jasně ukázal, že to není nějaký nasazený agent Ministerstva životního prostředí, protože takhle dobře bychom ho to určitě nenaučili. On se tím opravdu zabývá dlouhou dobu. A pokud jste tam někde našli i pana kolegu Zavadila, tak z jednoduchého důvodu - protože samozřejmě pan Schiller přišel s tou myšlenkou a pan Zavadil stejně jako naši legislativci to prostě dávali pak do paragrafového znění. To já si myslím, že je docela normální, a je to nabídka samozřejmě, kterou má kdokoli z vás, protože je zřejmé, že pozměňovací návrhy je dobré diskutovat s Ministerstvem životního prostředí. Já si myslím znovu, že pan kolega Schiller v té argumentaci a v odpovědích jasně ukázal, že se ve věci vyzná a zabývá se tím dlouho.

Já věřím, že se těžko můžete divit Ministerstvu životního prostředí, že má překvapivě zájem o to, aby naše podzemní i povrchové vody byly v co nejlepším stavu. Já se nedivím kolegům z ODS. Jsem již na to zvyklý - a to říkám bez ironie, protože si myslím, že je dobře, když se takhle někde střetneme - že oni hájí zájmy podnikatelů. A právě ten návoz průmyslových odpadních vod na čistírny odpadních vod, na komunální čistírny, samozřejmě těm podnikatelům šetří spoustu peněz. A to, že by se to najednou podle té novely dalo lépe kontrolovat, tak to někomu určitě vadí. Já se nedivím, že jim to vadí. Ale mně zase, dámy a pánové, dost vadí, že nám tečou těžké kovy, a to v docela velkých množstvích, do potoků a do řek přes komunální čistírny, které prostě nejsou schopny je vyčistit. A je to bohužel dneska zcela legální. To mi tedy vadí. A vadí mi to opravdu víc, než některým vadí, že řekněme Svaz průmyslu proti tomu má námitky. A Svaz měst a obcí, no s tím my jsme to diskutovali velmi dlouho. A ono to souvisí ještě s jednou věcí z minulosti a to je to, že původně tam měly být výrazně zvýšené poplatky za tento návoz, ale ty poplatky z toho potom vypadly, a my samozřejmě máme logicky zájem, aby ta kontrola byla lepší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP