(16.50 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil u tohoto bodu a u dalších bodů, u kterých považuji přítomnost pana ministra spravedlnosti za nutnou, (požádat) o přerušení jednání do jeho možné přítomnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ano, protože pan ministr není přítomen, takže... U tohoto bodu tedy také navrhujete přerušení? (Poslanec Luzar: Ano.) O tom bychom tedy rozhodli. Jestli souhlasíte s tím, zdali máme přerušit bod do přítomnosti pana ministra. (O slovo se hlásí znovu poslanec Luzar.) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych chtěl jenom upřesnit, aby pro záznam bylo zřejmé. Navrhuji přerušit body 11, 12, 13 a 14, čili body, u kterých je garantem Ministerstvo spravedlnosti, do přítomnosti pana ministra spravedlnosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak dobře. Mám tady návrh na přerušení projednávání a mám tady nejprve faktickou poznámku pana poslance Chvojky.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, my to podpoříme, ale musím říct, že jsem z toho docela smutný, protože minimálně zákon o znalcích a samozřejmě i ten další o soudních tlumočnících a zákony související jsou velmi důležité. My na ně čekáme docela dlouho a já jsem trošku smutný z přístupu pana ministra Pelikána, který se tady dnes neukázal, od rána je omluvený. A teď je taky otázka - on už dal najevo, že ministrem nebude a nechce být - jestli tedy ještě vůbec přijde. Protože my nevíme, kdy bude ta další možná druhá vláda. Jestli vůbec dorazí, jestli se prostě tohle neprodlouží zase o nějaké dva tři měsíce. Protože pan ministr už prostě pracovat nechce, minimálně ve Sněmovně. A já to považuji za docela nehorázné z jeho strany. Takže jsem chtěl vyjádřit určitou nedůvěru v jednání pana ministra, protože on sám na to docela tlačil, na tyhle body. Chtěl, aby byly projednány co nejdříve, a teď se tady neukáže.

Takže já bych apeloval na hnutí ANO. A neříkám, že za to může pan předseda Faltýnek, ale apeloval bych na to, aby se toho někdo například ujmul. Máme tady institut, že to může vzít nějaký jiný ministr, a třeba by... (Poslanci se domlouvají mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím nepokřikujte na sebe. Takže já tedy musím říci k těm bodům 12 až 14, že z organizačního výboru mám stejně informaci, že nemáme informaci, že by někdo pana ministra zastoupil. Proto tyto body pro nepřítomnost nelze projednat, takže by byly stejně automaticky zařazeny na poslední pořadí v rámci prvního čtení. Takže tak jako tak s těmito body jsme - to jsem chtěl tedy oznámit až po projednání tohoto bodu. Takže teď tedy bychom asi rozhodli.

Já navrhuji, jestli máme rozhodnout o tomto jednom jediném bodu, že bychom tedy hlasovali o tom, že bychom ho přerušili. Nebo chcete hlasovat o celém tom bloku? Dobře. Takže bychom přistoupili... (O slovo se hlásí poslanec Výborný.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, jenom faktickou. Já se domnívám, že se týká i bodu 15 a 16.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já mám informaci, že 12,13,14. To jsou návrhy ODS, tam ta žádost není. Tedy respektive těch se to netýká, o tom informovat nemám. Takže zůstáváme u toho, co je - 12 až 14 by tady tak jako tak byly zařazeny na konec bloku prvních čtení, protože je nelze projednat.

A teď je tady návrh - vraťme se tedy zpátky - že bychom 11, 12, 13, 14 odložili do přítomnosti pana ministra.

Takže přistupme k hlasování. Je žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím... Myslím, že se nám kvorum ustálilo. Budeme hlasovat o tom, že bychom přerušili body 11, 12, 13, 14 do přítomnosti pana ministra. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dneska odpoledne nemůžeme přerušit body, které jsme nezahájili, pane místopředsedo. My můžeme přerušit bod 11. To je určitě legitimní návrh. Pak musíme postupně zahajovat jeden bod za druhým a pak případně hlasovat o přerušení, anebo prostě zjistíte, že tady není předkladatel, a automaticky bez hlasování to jde pryč.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem podobnou proceduru navrhoval. Že bychom se nejprve vypořádali s bodem 11 a tak jako tak bychom bod 12 až 14 potom vyřadili. Takže jestli tedy můžeme zůstat u té procedury, o které jsem hovořil.

Pan poslanec Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Prostě z hlediska ministra spravedlnosti Pelikána tohle není opravdu dobrá práce. On dneska nejspíše bohužel makat nechce. Ale mě by zajímalo, co se týče toho návrhu na usnesení, a souhlasím s tím, že každým tím bodem se bohužel musíme zabývat zvlášť - jak zní ten návrh? Jestli budeme čekat na přítomnost ministra Pelikána, který už se ukázat nemusí, protože už se mu asi ve Sněmovně pracovat nechce, je znechucený podle svých slov, nebo na přítomnost ministra spravedlnosti, kterým může být už někdo jiný za pár týdnů? Takže mě by zajímala ta formulace, co se týče těch dalších bodů a přerušení těch bodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nemám tady žádnou žádost o další vystoupení. Takže bychom hlasovali k bodu číslo 11. Mám tady návrh pana poslance Leo Luzara na přerušení do přítomnosti pana ministra. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do přítomnosti pana ministra, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40. Přihlášeno 148 poslanců, pro 136, proti 3, zdrželo se 9. Návrh byl přijat. Tento návrh tedy přerušuji do přítomnosti pana ministra Roberta Pelikána.

 

Nyní jsme tedy měli v plánu projednat body 12 až 14. Nicméně pro nepřítomnost pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána - který je však řádně omluven, to musím dodat jako předsedající - není možno tyto body projednat, jelikož není zpravodaj a nemáme informaci na vedení Sněmovny ani na organizačním odboru, že by ho někdo měl zastoupit. Takže já tímto tyto tři tisky - jenom konstatuji, že budou zařazeny na konec bloku prvních čtení.

 

Přistoupíme následně k projednávání bodu číslo

 

15.
Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 77/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 77/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, máte slovo. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně. Rád bych vám jménem předkladatelů představil návrh na změnu zákona o dani z příjmu. A poprosil bych pana předsedajícího, aby ztišil sál.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pane poslanče, rád vám vyhovím. Prosím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, o klid. Jestli máte k projednání něco jiného, než co se týká projednávaného bodu, prosím popovídejte si mimo jednací sál.

Tak, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Rád bych vám jménem předkladatelů představil návrh na změnu zákona o dani z příjmu. Tato novela je velmi prostá. Klade si za cíl vrátit snížené limity pro uplatnění daňových výdajových paušálů u příjmu ze samostatné činnosti na úroveň dvou milionů korun, a to i při podání daňového přiznání za rok 2018. To znamená, že by fakticky ke snížení limitu nedošlo.

Osob samostatně výdělečně činných je v naší zemi skoro jeden milion. Největším problémem malého podnikání je administrativa a nestabilita prostředí. Minulá Sněmovna snížením limitu - pozměňovacím návrhem, nikoliv vládním návrhem zákona - zvýšila mnohým živnostníkům administrativu a uvrhla je do nestabilního prostředí. Představte si situaci, že podnikáte a jednou přes noc, aniž by se změnil charakter vašeho podnikání, jste vrženi do spárů byrokracie a stát vám změní podmínky vašeho podnikání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP