(17.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

To bylo v podstatě v rámci koalice neprojednatelné. Nikdo z bývalé koalice tady dnes nevystupoval. Takže jsme přišli s návrhem snížit strop na milion korun. Proč? Protože milion korun je hranice, kdy vzniká povinné plátcovství DPH, to znamená, kdy pro toho poplatníka, potažmo následně plátce, vzniká povinnost vést celou řadu evidencí a celou řadu dalších administrativních povinností. To znamená, že hlavní smysl, který mělo opatření spočívající ve výdajových paušálech, tak v podstatě se ztrácí, protože smyslem výdajových paušálů je právě zjednodušit administrativní náročnost. A to bylo jediné, na čem se na platformě bývalé koalice dalo domluvit. Celkově to znamenalo propad asi 1,3 mld. Takže ne 2,5, ale asi o miliardu a něco méně.

Pro rok 2018 jsme do zákona o daních z příjmů do tzv. balíčku na rok 2017 dali přechodná ustanovení, kde si ten poplatník může vybrat: buď tedy uplatňuje v té původní výši i s tím původním stropem a neuplatní si slevu na manželku a děti, anebo si uplatní slevu na děti a manželku. Měla jsem na to celou řadu příkladů - omlouvám se, dnes je tady nemám, ale samozřejmě je mohu komukoli poskytnout - celou řadu příkladů, kde ta nová právní úprava, pokud ten poplatník samozřejmě má děti a manželku, byla do určité poměrně vysoké hranice příjmů, asi 1,8, byla výhodnější ta nová právní úprava než ta původní.

Takže tolik k historii, proč se to zavedlo, proč se tam dal ten strop.

Jinak k výdajovým paušálům. My nehodláme ani do budoucna sahat na výdajové paušály. Přestože jsou nejvyšší v Evropě, máme 80, 60 a 40 %, skutečně je pravda to, že nejvíc jsou využívány 60%, ale 80% využívají zemědělci, nicméně nehodláme s nimi nic dělat. Toto byla v podstatě jediná změna, která měla tyto fiskální důvody. A protože tam je to vlastně spojeno s tou hranicí plátcovství DPH, a tedy tím smyslem, kde se ztrácí smysl administrativní náročnosti.

Bylo tady řečeno mnoho o tzv. nespotřebovaných výdajích ve výši 170 mld. Teď tady nemám tu přesnou tabulku, ale už je v médiích a klidně vám ji, pane předsedo Stanjuro, pošlu. To jsou dvě různé věci. Skutečně existují nespotřebované výdaje ve výši zhruba necelých 170 mld; 100 mld. činí evropské peníze, 70 % (?) tuzemské peníze. Na tyto peníze, které jsou v jednotlivých kapitolách resortů a vznikly tím, že ty resorty v podstatě nestihly tyto peníze utratit, a tím pádem se jim překlopily do dalšího období na tzv. nespotřebované výdaje, se sahat podle rozpočtových pravidel nemůže. To znamená, to jsou peníze, které ty resorty mají k dispozici, a není možné je vázat na cokoli jiného. Ale pak jsou další peníze přidělené jednotlivým kapitolám a ty s nimi hospodaří. My se snažíme s péčí řádného hospodáře sledovat, jak se jim ty peníze daří utrácet. A je celá řada objektivních faktorů a důvodů, proč se to nedaří v tom daném čtvrtletí, to znamená, sledujeme to čtvrtletně z důvodu - připravuje se určitá stavební připravenost, soutěží se zakázky atd. A ty peníze, když se je nepodaří v tom roce utratit, tak se překlopí do těch nespotřebovaných výdajů, na které podle rozpočtových pravidel už samozřejmě může dosáhnout jenom ta konkrétní kapitola. Takže se snažíme hledat rezervy v penězích, které si samy kapitoly stanoví, že nejsou schopny v daném období utratit, a ty podle priorit, které si stanoví vláda, potom použít na tyto priority. Takže nic víc, nic míň.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika členů ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni. Přečtu omluvu. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 17.45 do konce jednání z pracovních důvodů.

Nyní mám jednu faktickou poznámku, pan poslanec Munzar, a následně přihlášku s přednostním právem, pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Chtěl bych stručně zareagovat na paní ministryni, na dvě věci, které tady zazněly v úvodu jejího vystoupení. První věc je ta historie a zavedení slev na děti. Podle mého názoru jsou slevy na děti prvkem sociální politiky státu, že chce podporovat rodiny s dětmi. A mně přišlo nešťastné to spojovat se snížením limitů pro uplatnění výdajových paušálů, protože ne každý živnostník, který má děti, uplatňuje výdajové paušály a ne každý živnostník, který uplatňuje výdajové paušály, má děti. Podle mě tady došlo k nešťastnému smíchání dvou oddělených věcí. To je první věc.

Druhá věc. Už jsem to tady říkal ve svém úvodním slově, co se týká těch povinností k DPH. Tam skutečně dochází k nárůstu administrativy. Takže jsme přidali těm, kteří jsou plátci DPH, kontrolní hlášení a díky snížení limitu jsme jim přidali další administrativní povinnosti na evidování všech svých výdajových dokladů, které neobsahují DPH.

Takže to je jenom krátká reakce na paní ministryni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám další faktickou poznámku a je to pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom říct, že po domluvě s paní ministryní financí stahuji svůj návrh na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vy stahujete svůj návrh, takže si škrtám. A nyní již s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejprve chci poděkovat paní ministryni za to, že domluvila to stažení. Myslím, že nám to vytváří prostor k debatě o těch daňových dopadech. Ale paní ministryně říkala, že jsem smíchal jablka a hrušky. Tak kdybych použil podobnou metaforu, tak já o koze a paní ministryně o voze. Ale v pořádku.

Co řekla paní ministryně jako vysvětlení k tzv. nespotřebovaným nárokům, to já jsem věděl. Já tomu rozumím a potvrzuji, že to je tak, jak to říká paní ministryně. Zkuste to vysvětlit premiérovi, ne mně, který našel ty miliardy. (Potlesk zprava.) Já jsem netvrdil, že jsou volné a že jsou k dispozici. Já jenom reaguji, že když byla kritika, kde vláda vezme 5,8 miliardy, někdo říkal 6 miliard, na slevy ve veřejné dopravě, tak pan premiér, a teď se to bralo z těch kapitol, jak jste říkala, nějak se poskládalo těch 5,8. Někteří, kteří se zajímáte o konkrétní kapitoly, teď nemyslím ministři, ale někteří z veřejnosti, říkají: ale my nechceme, aby se na ty slevy sahalo zrovna v kapitole například školství, technologické agentury, teď bych mohl jmenovat. A reakce pana premiéra byla: co to říkáte, vždyť já jsem našel 170 miliard, nikdo o nic nepřijde. Kouzlo! Vláda rozdá, nebo dotuje, jak to nazveme, 6 miliard, a nikdo o nic nepřijde! Kde se vzalo těch 6 miliard? Já tomu úplně nerozumím.

Já vím, že z nespotřebovaných nároků. Ale pokud chceme vést například v ekonomické oblasti věcnou debatu, a potvrzuji, že s paní ministryní ji už roky vedeme, věcnou debatu, tak nemáme mást veřejnost tím, že jsme našli někde 170 miliard. To číslo je vymyšlené. Žádných volných 170 miliard není. Paní ministryně vysvětlila, proč tomu tak je. Já s tím vysvětlením souhlasím. Jenom ji poprosím, ať to řekne premiérovi. To je všechno. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. A teď tady mám do obecné rozpravy pana poslance Ferjenčíka. (Jmenovaný komunikuje z lavice.) Pardon. Tak to já tady mám, že jsem si to neškrtl. (Pobavení v sále.) Tak to se omlouvám. A nyní tedy nemáme již nikoho přihlášeného do obecné rozpravy ani na faktickou poznámku. Takže tím pádem obecnou rozpravu končím a táži se na závěrečná slova. Je zájem? Není zájem ani od pana zpravodaje, ani od pana navrhovatele. A nemáme tady ani návrh na nějaké hlasování ohledně nějakých návrhů, protože návrh byl stažen. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se tedy táži ještě pléna, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nemám tady ten návrh. Nemám ani návrh na odhlášení. Přistoupíme k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP