(14.40 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne dámy a pánové.

Vážený pane premiére, dovolte mi obrátit se na vás ve věci, kterou tu asi všichni přítomní zaregistrovali - slevy na jízdném za peníze na školství. Na školství, které je objektivně podle různých žebříčků OECD podfinancované ve srovnání s jinými státy Evropské unie. Na to stejné školství, kterému měly být prioritně převedeny nevyčerpané prostředky z ostatních kapitol státního rozpočtu dle usnesení této Sněmovny.

Vážený pane premiére, proč vláda v demisi nerespektuje usnesení této Sněmovny? A nejde tady jednom o problém platy učitelů. Ty peníze mohly jít do lepšího vybavení tříd, do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba do podpory dostupnosti výměnných pobytů žáků na středních a odborných školách. A není to jen o základním a středním školství, protože vláda škrtá i peníze na vědu Technické agentuře a Grantové agentuře České republiky, nebo peníze Akademie věd, tedy institucí, které přímo financují českou vědu a vynálezy. V roce výročí roku 1948 a 1968 se cynicky škrtají peníze na výzkum Ústavu pro studium totalitním režimů.

Vážené dámy a pánové, celkem se jedná o miliardu, která se bere české budoucnosti. A je to v rozporu s usnesením této Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana předsedu vlády. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Mrzí mě, že pan poslanec je obětí zase vyřčené lži a stokrát opakované lži.

Ministři a rezorty mají tzv. nespotřebované výdaje. Ty činily k 1. lednu 2018 167 miliard. To jsou peníze, které dostali v minulých rozpočtech a neutratili. My jsme zdědili rozpočet 2018. To není rozpočet této vlády. To je rozpočet bývalé vlády domluvený kompromisně ve Sněmovně na základě dohody všech stran. My jsme samozřejmě prioritně hledali peníze na opravy silnic II. a III. tříd. Celkově jsme našli možnost čerpání v rozpočtu 2018 z těch nespotřebovaných výdajů ve výši asi 8,3 miliardy.

A prosím vás, neříkejte, že peníze bereme učitelům. Je to lež! Já jsem to říkal médiím x-krát, ale samozřejmě jsou některá vybraná média, která ráda opakují ty lži. Takže těch 400 milionů Ministerstva školství, které jsme ušetřili, jsou 300 milionů nedočerpané prostředky na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Jsou to účelové prostředky vázané na uhrazení poplatků za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje. A ten poplatek je hrazený nějakým kurzem. A tím, že posílila koruna, tak jsme ušetřili. Takže to je ušetřené absolutně. Proto těchto 300 milionů použijeme na úspory.

A kdo vám říká, že je to na jízdné? Je to 8,4 miliardy a nemá to nic společného s platy pedagogů. Absolutně nic!

A co se týče vědy a výzkumu prosím vás. Věda a výzkum má nespotřebovaných 6,9 miliardy - 6,9 miliardy. Já jsem teď předseda Rady pro vědu a výzkum. My navyšujeme meziročně o 2 miliardy do vědy a výzkumu. Bude to 36,8 miliardy. Je to nejvyšší meziroční nárůst. Takže není to pravda.

A těm 100 milionů z MŠMT jde na vrub investičního programu pro vysoké školy, kde je vlastně prodloužený termín, ty školy to nečerpají a jsou to také účelově vázané prostředky pro investiční program pro vysoké školy. Takže já znovu opakuji, prosím vás, neopakujte ty nesmysly a ty lži.

Není pravda, že ty peníze, které jsme našli, a celkově jich bylo k 1. lednu 167 miliard, a teď jsme našli v roce 2018 8,3, budou prioritně použity na opravy silnic II. a III. třídy. A tak jsme se domluvili... ano, a samozřejmě, budete i o tom jízdném. My máme v programovém prohlášení, a těch interpelací je dnes více na stejné téma, tak snad to bude i ostatním kolegům stačit, že vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let a studenty do dovršení věku 26 let. Pokud někdo má důchod 12 240 korun, to je průměr, a zaplatí nájem a léky, tak si myslím, že ta sleva, kterou jsme navrhli a schválili, je přilepšení životní úrovně všech důchodců. A možná i nějakých studentů určitě ze sociálně slabších rodin, které dnes musí platit vysoké nájmy v Praze a Brně. Proč? No protože jsme zapomněli stavět byty.

Takže neříkejte, že jsme ty peníze vzali učitelům. Není to pravda. My jsme dokonce i jako vláda odsouhlasili zákon, který ještě navrhla paní Valachová, který znamená dramatické navýšení o desítky miliard do rozpočtu MŠMT. A bavíme se o rozpočtu 2018. Rozpočet 2019 bude úplně jiný rozpočet. Takže znovu opakuji: není pravda, že bychom brali peníze učitelům, jak se to tady někdo snaží demagogicky v mediálním prostoru neustále opakovat. A samozřejmě i více politiků tuto lež dokola opakuje. Není to pravda!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, zda má pan poslanec... má zájem o doplňující otázku. Takže vaše jedna minuta.

 

Poslanec Dominik Feri: Pan předseda vlády v demisi tradičně reaguje na něco, co jsem vůbec neřekl. Já jsem neřekl, že ty peníze berete učitelům, já jsem říkal, že ty peníze máte dát učitelům, tak jak jsme se na tom usnesli na podzim minulého roku.

A moje otázka, na kterou jste neodpověděl, kterou jste přešel, zněla: proč vláda v demisi jde proti usnesení této Sněmovny týkajícímu se navyšování prostředků ve školství? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda vlády chce reagovat. Má na to dvě minuty. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Evidentně pan poslanec, nevím, jestli tomu nerozumí, tak já mu to zopakuju. My máme program jako hnutí ANO, že navýšíme platy pedagogů o 50 % do roku 2021. Takže učitelé by měli mít 45 tisíc korun navýšených. A to držíme. 2018 není náš rozpočet! 2019 bude náš rozpočet, který navrhujeme, a uvidíme, jak to tady podpoříte, ten náš rozpočet. My těm učitelům, ano, chceme dát. A my chceme dát dokonce cíleně na vysoké školy peníze, protože s Adamem Vojtěchem chodíme a všude nám říkají: že nejsou lékaři. Když se studenti hlásí na lékařskou fakultu, udělají přijímačky a jsou to dobří studenti, tak je nevezmou. Proč? Protože není dostatek pedagogů. Takže my dáme i na vysoké školy. Na profese, které tady chybí. To znamená pro pedagogy pro lékaře a pro pedagogy, kteří budou učit naše učitele.

Takže neříkejte, že jdeme proti usnesení Sněmovny! Rozpočet 2018 je rozpočet bývalé koaliční vlády schválený touto Sněmovnou v nějaké modifikaci. Ten rozpočet 2019 bude poprvé náš a my tam vyrovnáme dokonce i ty průměrné platy učitelů, protože např. pedagogové ve Zlíně mají nejmenší platy v porovnání s Libercem, kde jsou nejvyšší. A vyrovnání této platové úrovně nás bude stát 5 miliard. A nový systém odměňování pedagogů nás bude stát 10 miliard. A ještě navýšení platů. Tak to neříkejte. My ty peníze učitelům určitě dáme.

A vy tady argumentujete... My se bavíme o úsporách rozpočtu 2018, o penězích, které nespotřebujeme, protože kurzový rozdíl byl ušetřen absolutně. Absolutně! 300 milionů díky silné koruně. Tak pokud tomu nerozumíte, tak přijďte, já vám to rád ještě osobně vysvětlím. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP