(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan ministr Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve ještě obecněji řeknu, že docela nesouhlasím s tím, že by příčinou dluhových pastí byly exekuce. Exekuce jsou již následkem jiných věcí, které vedou do dluhové pasti, jsou průvodním jevem dluhové pasti a bezesporu přehnanými náklady, které dlouho byly spojeny s exekucemi, a už se nám to naštěstí povedlo alespoň trochu změnit, nebo zmírnit, nebo dost zmírnit, tak přispívaly k dalšímu propadu v té dluhové pasti.

Ministerstvo ještě přede mnou zavedlo povinné spojování exekucí, to nám funguje od 1. 1. 2013. Takže od 1. 1. 2013 exekuce, které jsou vedeny stejným věřitelem proti stejnému dlužníkovi, se ze zákona automaticky spojují. Starší exekuce už dnes spojit nemůžeme a ty náklady už tam vznikly, takže už bychom si stejně nepomohli. Do budoucna je cílem rozšířit spojování exekucí tak, aby i exekuce různých věřitelů vůči stejnému dlužníkovi byly vedeny jediným exekutorem. To už je ovšem podstatně komplikovanější, protože to nejde učinit nějakým rychlým pohybem, protože to zasahuje do celé té struktury, kdy věřitelé si dnes mohou vybírat exekutory, takže je v podstatě ne úplně kompatibilní s tímhle systémem a ten systém se musí celý předělat. Ale počítám, že to brzy bude.

Pokud jde o kontroly, tak kontroly jsme zněkolikanásobili a posílili výrazně personálně oddělení na ministerstvu, které to činí. V tuto chvíli děláme 75 kontrol ročně jenom na ministerstvu, což znamená, že každého exekutora v průměru zkontrolujeme jednou za dva roky. Těch exekutorů je asi 150. Krom toho jsme dali každému soudu jednoho úředníka jenom na kontrolu exekutorů, každému okresnímu soudu, což zase znamená, že jeden takový úředník vychází v průměru na dva exekutory, nebo exekutorské úřady. Tam ovšem musím říct, že teď jsme to právě nějak vyhodnocovali a že zatím nejsem docela spokojen ještě s tím, v jaké výsledky je přetavováno tohle personální posílení. Ale na tom také zapracujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující otázku? Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Už budu mít pouze stručnou doplňující otázku. Samozřejmě si, pane ministře, rozumíme v tom slučování exekucí v jednom dlužníkovi, nikoli ve věřiteli. Tam je to samozřejmě jasné. Jenom se stručně zeptám, kdy vidíte tu budoucnost. Chápu, že to není úplně jednoduchá věc. Nicméně jestli už je nějaká fáze, že už je to rozpracované? Dočkáme se třeba letos nějakého návrhu? Nebo kdy to v budoucnu nastane? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Je to rozpracované. Dokonce novelu, která tohle obsahovala, jsem v minulém volebním období předložil do vlády, ale neprošla tehdy ani vládou, takže my ji přece jenom upravujeme, ještě využíváme toho času navíc a přidáváme tam ještě nějaké další věci. Ale myslím si, nemohu mluvit za tu budoucí vládu, ale počítám, že to je věc, kterou pokud bude mít budoucí vláda chuť udělat, tak může udělat v řádu - řekněme do konce roku to předložit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Aulická Jírovcová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. Připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v odpovědi na interpelaci kolegy poslance Ivana Adamce z 1. března 2018 jste uvedl, že Česká republika jednostranně vypověděla memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings, které se týkalo těžby lithia na Cínovci. Přestože jste několikrát deklaroval, že vaše ministerstvo připravuje analýzu, co by z hlediska penalizací nebo finančních postihů takový krok znamenal, doposud jste ji nepředložil a memorandum jednostranně zrušil.

Ptám se tedy, zda se na této analýze vůbec začalo pracovat. Pokud ano, kdy ji budeme mít k dispozici? Dále bych se vás ráda zeptala, zda se připravuje nová surovinová strategie České republiky s ohledem na vyhrazené a strategické suroviny tak, aby z našeho nerostného bohatství měli zisk především naši občané, a nikoli jen zahraniční firmy a konsorcia. Pokud ano, kdy bude dokončena a předložena Poslanecké sněmovně a odborné veřejnosti? V návaznosti na výše uvedené dotazy by mě rovněž zajímalo, zda se Ministerstvo průmyslu a obchodu zabývá případnou novelou horního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan ministr Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k dotazu číslo jedna - memorandum, jeho zrušení a analýza dopadu, který způsobí takovýto krok, jak bylo řečeno. Dne 1. 3. tohoto roku jsem jako ministr průmyslu a obchodu splnil zadání Poslanecké sněmovny a memorandum vypověděl. Samozřejmě k takovémuto kroku by bylo velmi nezodpovědné přistoupit v případě, že by nebyla provedena analýza právních dopadů, které by plynuly z případné arbitráže. Samozřejmě tato analýza provedena je. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ji k dispozici máme, a pokud bude zájem, tak ty, kteří o to budou mít zájem především z řad poslanců, jsme schopni s tou analýzou seznámit.

Co se týče přípravy nové agendy, která souvisí se surovinovou politikou, tak ta navazuje na v červnu 2017 schválenou moderní státní surovinovou politiku, která vychází, jak už bylo mnohokráte řečeno, ze surovinové strategie Raw Materials Initiative z Evropské unie. V rámci této nové státní surovinové politiky vyplynula řada úkolů, které byly postupně plněny, a aktuálně pro členy vlády České republiky byly zpracovány dva informační materiály, které to popisují, a to je vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických, takzvaně kritických surovin Evropské unie v České republice a státní ingerence při využívání superstrategických surovin v členských státech EU. Nerad bych se pouštěl tady teď do podrobností, které jsou spojeny s tím, co se těmi surovinami rozumí. Ale na případný dotaz na to mohu odpovědět.

Následně mohu říct, že se v současné době zpracovává další právní akt, což je aktualizovaná surovinová strategie České republiky, která by měla obsahovat všechno to, co jste, paní poslankyně, řekla, to znamená způsob ochrany nerostných surovin a ložisek těchto nerostných surovin s vazbou na to, aby byly těženy pouze státní firmou, v tomto případě je to firma Diamo, státní podnik. Tento návrh surovinové politiky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení a čekáme na připomínky, které zapracujeme do této zprávy, a předložíme ji následné vládě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Přejete si, paní poslankyně, položit doplňující otázku?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Pardon. Ještě tam byl jeden dotaz - horní zákon. Omlouvám se. (Ministr má ještě dvě minuty ze svých vymezených pěti minut na odpověď.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je to trošku netypické, ale samozřejmě pokračujte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Novela horního zákona - v současné době je dopracováván tento materiál, bude předložen na poradě vedení, hned následně bude zaslán na vládu a budeme čekat na jeho zařazení do programu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Bude doplňující otázka? Ano. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Já bych se přece jenom zeptala aspoň na ty hlavní suroviny, které v rámci té aktualizace budou. A co se týče novely horního zákona, tak by mě zajímaly aspoň ty nejzákladnější, nebo ty nejhlavnější, nejzásadnější body, které by se měly v té novele měnit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP