(16.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Za druhé. Ačkoliv tato Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které vládu zavazuje a které má zajistit už v průběhu tohoto roku provedení navýšení platů učitelů a mezd neučitelů do rozpočtové strategie státu a také do výdajových rámců, ani tady nevidím žádnou aktivitu stávajícího ministra školství v demisi, a to i přesto, že toto usnesení je (upozornění na čas) jakýmsi esem v rukávu a měl by ho minimálně provést do usnesení vlády před právě formulací výdajových rámců a rozpočtové strategie státu. Věřím, že pan ministr Plaga v demisi nabere odvahu a dostaví se do Poslanecké sněmovny, aby mohl toto odpovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Golasowskou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Krásný den všem, kolegyně, kolegové. Vážený nepřítomný pane ministře, dneska je po vás poptávka. Škoda, že tady nejste.

Jedním z problémů českého zdravotnictví je vzdělávání lékařů, kdy řada nadaných studentů není přijata na lékařské fakulty, protože počet míst na fakultách je omezen. Téměř polovinu míst zabírají zahraniční studenti a školy nechtějí snižovat jejich počet z důvodu finančních prostředků, které jim z těchto studentů plynou.

Dalším problémem je odměňování odborných asistentů, kteří jsou erudovanými lékaři, ale mají poloviční plat než lékaři v nemocnici. Při navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách se výsledek projeví nejdříve za deset let. U mladých žen, kterých je dnes v medicíně a na fakultách většina, je tato doba ještě delší, minimálně o dva roky s každým dítětem, které žena lékařka porodí během atestační přípravy. Také systém atestací je u nás velmi komplikovaný a řada mladých lékařů odchází raději atestovat do Německa a jinde a jejich nástupní platy tam jsou mnohem vyšší. Dle odhadu ročně odchází 300 až 500 lékařů do zahraničí. Někteří se sice také vracejí s nabytými zkušenostmi, ale těch, kteří odejdou, je více. Ti mladí, kteří zůstávají, pak nejsou počtem schopni nahradit přirozený úbytek lékařů. Zpočátku výpadky nahrazovali lékaři ze Slovenska, ale se zavedením eura se zvedly platy a hodně lékařů se vrátilo na Slovensko zpět.

Vážený pane ministře, není jiná cesta, jak zajistit dostatek lékařů pro české pacienty, než lékaře vychovat na univerzitách. Co vy osobně uděláte pro to, aby se srovnal plat odborných asistentů na vysokých školách s platem lékařů v nemocnicích a lékaři byli ochotni vzdělávat své mladé kolegy? Jaké vidíte řešení? Jakékoliv oddalování řešení problému znamená, že v českých nemocnicích (upozornění na čas), ale i v ordinacích nebudou lékaři. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře dopravy v demisi, rád bych se vás zeptal na okolnosti výběru provozovatele mýtného systému. Dne 28. srpna 2016, to byla neděle, jste ráno vypsal výběrové řízení bez uveřejnění, odpoledne jste ho ukončil, podepsal smlouvu a takříkajíc z ruky jste zadal Kapschi miliardovou zakázku na výběr mýta, tehdy na další tři roky, a ještě jste se pochlubil tím, že jste státu ušetřil a jaké to byly stamiliony. Teď se jasně ukazuje, že neušetřil, že jste naopak svým jednáním připravil stát o nějaké dvě miliardy korun. O tolik levněji totiž byla stejná služba nabídnuta v následně provedeném otevřeném výběrovém řízení.

A tak bych se rád zeptal, proč jste na konci roku 2014, a to 17. prosince, zrušil soutěž na projektového manažera výběru mýtného systému, když jste nakonec nebyl schopen soutěž v roce 2016 vlastními silami vypsat. Dále bych se chtěl zeptat, jestli byl jednání s firmou Kapsch, na které se odsouhlasilo prodloužení té smlouvy o tři roky za několik miliard, jestli na tom jednání byl přítomen Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu, a jakou tam hrál roli. Dále se chci zeptat, jak se mohlo stát, že v tak pečlivě připravovaném výběrovém řízení, které připravujete několik let, jste cenu odhadli na téměř 30 mld., ale nabídka byla 10 mld., takže jste se sekli o nějakých 200 %. A otázka na závěr: Vyvodíte z těchto pochybení nějakou odpovědnost? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že jsem trošku v šoku, jak se dá krásně seskládat spousta informací do příběhu, který se vůbec nestal. Já to zkusím trošku rozplést.

Bylo tady řečeno, že jsem zrušil soutěž na mýtného poradce začátkem roku 2015. Bylo to pár měsíců po mém příchodu. Ano, zrušil jsem ji, protože nebyla vypsána dobře a hrozilo, že ji stejně zruší ÚOHS, a stejně nebyla jiná šance. Takže to s tím nemá vůbec nic společného a tudy cesta nevedla. A hlavně to, co měl ve svém rozsahu mýtný poradce v roce 2015, bylo něco naprosto jiného než další mýtný poradce, který byl vybrán později.

Co se týče vámi popisovaného dramatického podepsání JŘBU, tak to bylo samozřejmě připravováno řádně, dlouze. Že se lhůty pro jeho realizaci udělaly tak, jak se udělaly, tak to byla ryze technická záležitost. A já bych chtěl říct jednu zásadní věc. To není - smíchat dohromady, že jsme dneska vysoutěžili cenu v hodnotě, v jaké jsme ji vysoutěžili, a proč jsme se nedohodli na podobné ceně v té době, to je záležitost samozřejmě vyjednávání. A hlavně my jsme vůbec netušili, kolik je cena, která se může vysoutěžit. Tu vám řekne trh, tu si nevymyslíte, když se podíváte z okna.

Já se vrátím k JŘBU. Prosím vás, my jsme to JŘBU museli udělat z několika důvodů. A ten zásadní důvod byl, abychom vůbec mohli soutěžit. Smlouva v roce 2005 a 2006, a její dodatky, byla podepsána tak, že jsme nebyli schopni tu soutěž vypsat, protože jsme nebyli schopni popsat vůbec systém mýta a systém, který vlastně by popisoval současnou situaci, a nebylo lze způsobem, který by mohl být úspěšný, tu soutěž vypsat. Tím dodatkem se nám situace odblokovala a byli jsme schopni ji vypsat a jejím výsledkem je vyhlášení, které proběhlo ve středu, nebo včera, kdy jsme byli schopni i vyhlásit vítěze. Takže je vidět, že opodstatnění JŘBU v roce 2016 tady v každém případě bylo, bylo nutné a pomohlo. V té době Kapsch zlevnil z 2,4 mld. ročního poplatku na 1,5, a to si myslím, že je docela - nebo v té době to byl velmi výrazný úspěch. A já dodnes trvám na tom, že se nemáme za co stydět.

Spekulace - a nezlobte se, jsou to spekulace a nevím, kde jste k takovým informacím přišel - že by se na jednání s Kapschem na Ministerstvu dopravy podílel pan Faltýnek, musím striktně odmítnout a přijde mi to jako absurdní tvrzení. Pan Faltýnek nemá co do činění s Ministerstvem dopravy. Žádných jednání, kterých já jsem se účastnil, se pan Faltýnek s firmou Kapsch neúčastnil.

Co se týče ceny. Cena, kterou jsme dělali, byla určena jako cena expertní. Neurčovalo ji Ministerstvo dopravy, ale určoval ji náš mýtný poradce firma Deloitte a byla určena hrozně jednoduše. Prostě se vzalo to, co se doposud mezi lety 2006 až 2016 platilo firmě Kapsch, a rozšířilo se to na ten rozšířený rozsah mýta, které se soutěžilo. Proto vyšlo oněch 29 mld. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP