(15.50 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já mám vlastně spíš takové připomenutí pro paní ministryni Schillerovou, ministryni financí, kterou tu ale nevidím, tak aspoň doufám, že mi odpoví písemně.

Ona už na rozpočtovém výboru, když jsme projednávali novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, avizovala, že nechá zpracovat na můj podnět analýzu dopadů, resp. nákladů zavedení EET pro podnikatelskou sféru a i nákladů pro veřejnou správu. Protože ministerstvo se dnes chlubí tím daňovým výnosem, ale pokud uvalujeme povinnost, která stojí poplatníky řádově miliardy korun, a současně výnos v jednotkách miliard korun, tak si nejsem jistý, jestli je to efektivní. Takže proto mě zajímá, jaký je ten náklad pro soukromý sektor na udržování těch pokladen, na nákup vybavení atd. Takže jen jsem chtěl ověřit, že ta analýza skutečně vzniká, abychom ji měli k dispozici pro to projednávání zákona o elektronické evidenci tržeb, který musíme novelizovat už kvůli nálezu Ústavního soudu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká problémů, které nastaly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde v současnosti Evropská komise pozastavila vyplácení finančních prostředků. Pod tento program spadá podle našich informací 114 miliard korun a tento problém se dotkne jistě tisíců podnikatelů. Podle našich informací, které jsou veřejně přístupné, přitom audit Ministerstva financí ve vašem resortu našel chyby již na konci minulého roku.

Takže moje otázka zní, proč se to tři měsíce neřešilo, případně jak se to řešilo. Proč jste se nesnažili tuto situaci dopředu vyřešit? Jen upozorňuji, že Evropská komise sama oznámila, že dokud a pokud se chyby neopraví, Česku žádné peníze nepošle. Moje doplňující otázka k té první, co to vlastně znamená konkrétně pro výzvy. Dojde k posunutí výzev a není tím vlastně ohroženo vyčerpání prostředků z tohoto operačního programu? Protože přece jenom už jsme v půlce období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi v záležitosti operačních programů konstatovat, že v letech 2015 až 2017 došlo bohužel k hrubým pochybením za bývalých vedení Ministerstva průmyslu a obchodu a hlavně sekce pro čerpání strukturálních fondů. Ty důvody, potom se k nim můžu vyjádřit. Díky tomu to následně, a bylo to předvídáno v jedné části vlastně tím auditem z Ministerstva financí, došlo ke stavu, kdy skutečně minulý pátek Evropská komise zaslala dopis, kdy pozastavuje čerpání těchto fondů.

K tomu, jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu adekvátně reagovalo na audit Ministerstva financí. Bezesporu ano, protože ihned následoval vnitřní audit, vnitřní audit Ministerstva průmyslu a obchodu, který se zabýval těmito věcmi. My jsme díky organizačním změnám a neschopnosti zase z jiných důvodů, ale bohužel ve stejné sekci strukturálních fondů, vedené tenkrát panem Ing. Novotným, díky tomu, že se ze 14 miliard na vysokorychlostní internet kvůli špatně vypsané výzvě ve smyslu jejího obsahu došlo k tomu, že lze čerpat 50 milionů na tyto projekty, z čehož logicky plyne, že hrozí velké nebezpečí z toho, že se nevyčerpá objem prostředků, tak i z těchto důvodů jsem přistoupil k personální změně na tomto postu, která byla mnohokrát kritizována, ale ty důvody, které postupně vyplynuly a plynou tady z těchto auditů, daly za pravdu nejenom tomu, že se nedočerpává, nebo není schopné vyčerpat to, co můžeme, ale navíc došlo ještě k hrubému pochybení právě během těch poslední tří let i tam, kde jsme už vlastně čerpání zahájili.

Pro uklidnění podnikatelů a všech příjemců těchto dotací mohu s ulehčením říct, že díky tomu, že jsme nespali a skutečně bryskně reagovali ne na dopis Evropské komise, ale právě na základě vnitřního akčního plánu, který jsme přijali během té doby, tak jsme zajistili financování těchto projektů z vnitřních zdrojů. Co se týče plynulosti čerpání, vypisování nových výzev, tato záležitost nemá pro podnikatelskou sféru žádný vliv. Zřídili jsme také call centrum, kde množství a stovky podnikatelů během krátké doby, kdy se to objevilo ve sdělovacích prostředcích, tato neblahá záležitost, volají, my je informujeme. A využiji rád této příležitosti, abych uklidnil podnikatelskou sféru, že z hlediska stávajícího čerpání a budoucího vypisování výzev tato záležitost nemá žádný vliv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující dotaz. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já poděkuji panu ministrovi. Přece jen mi to nedá, abych se nezeptal na dvě věci: jestli to neukazuje na komplikovanost nastavení pravidel přijatých minulou vládou v jednotlivých operačních programech a jestli skutečně to zpoždění, které nastalo za prvé už při předjímání, protože se přijaly pozdě ty operační programy u nás v naší zemi plus tohleto, jestli neohrozí ten konečný termín čerpání a jestli to, co jste tady řekl, že nahrazujete vlastně teď evropské peníze těmi českými, aby to tak potom nezůstalo i na konci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Tak začnu odzadu. Bezesporu naší maximální snahou je, aby ty peníze, které jsou čerpané z domácích zdrojů, nezůstaly na daňovém poplatníkovi a na státním rozpočtu, takže to je jeden obrovský kus práce, který musíme udělat. V současné době aktivně komunikujeme s Evropskou komisí spolu ruku v ruce s kolegyní Klárou Dostálovou přes Ministerstvo pro místní rozvoj, přes kterou tato komunikace musí běžet, a pevně věříme tomu, že se maximum z těchto v rozporu s pravidly, která nám byla určena, vyplácených dotací podaří vykomunikovat. V současné době už se mnoho věcí podařilo, takže chceme věřit, že ten finální účet bude nepoměrně lepší, než je ten dnešní.

Co se týče toho nečerpání, nebo řekněme způsobu, nebo z jakých důvodů k těm chybám docházelo, bylo tady vzpomenuto i to, že některé programy byly pozdě nastartovány, takže byla nějaká prodleva. Bohužel i ta naše analýza identifikovala záležitost, kdy jsme od externích hodnotitelů těch programů a projektů přešli k interním, tím se ztratil minimálně rok a půl jenom tím, že jsme hledali lidi na Ministerstvu průmyslu a obchodu, následně školili a ne všichni se povedli. Takže to je jeden příklad za všechny, proč k takovým věcem může docházet. A potom souhlasím s tím, že v tom horem pádem kalupu ta chybovost je daleko větší, než by byla při klidovém stavu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, tedy ti, co jste měli odvahu se dostavit, interpeluji Roberta Plagu, ministra školství, a upřímně mě ani nepřekvapuje, že nedorazil.

Ráda bych ho vyzvala prostřednictvím pana předsedajícího zde na půdě Poslanecké sněmovny, aby konečně začal konat a skutečně řešil financování škol, a to jak v běžícím rozpočtu, který v tuto chvíli stále plyne do našich škol, tak při přípravě nového financování škol od 1. ledna 2019.

V případě běžícího rozpočtu jsme na jedné straně svědky toho, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy nemá problém s tím uvolňovat tzv. rezervy a úspory v resortu školství ve prospěch jiných priorit vlády. Na druhé straně je zcela hluchý k tomu, že v republikových normativech podle ředitelů, šéfů odborných asociací, ale také školských odborů chybí 800 milionů korun až miliarda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP