(16.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Takže samotná vláda konstatuje, že situace na bytovém trhu v Praze je nepřijatelná, a přesto ta opatření, ke kterým dochází, jsou zatím velmi malá. Já chápu, že vláda je v demisi, že ten prostor pro aktivitu není úplně široký, ale myslím si, že by měla plnit aspoň svoje strategické dokumenty, a to zejména pokud jde o digitalizaci stavebního řízení, která by umožnila, že by ten jeden spis, který dneska musí obíhat 30 až 40 úřadů, které se vyjadřují k té dokumentaci, bylo možno poslat elektronicky, aby jednotlivé úřady na sebe nemusely čekat, protože ony vydávají na sebe navázaná stanoviska, ale mohly by to řešit paralelně a celé by se to zrychlilo.

Chtěl jsem se paní ministryně zeptat, jaké konkrétní kroky provedla v oblasti digitalizace stavebního řízení (upozornění na čas), zejména s ohledem na využití technologií, jako je BIM. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jandu.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená paní ministryně - i když tady dnes není. Novela zákona, kterou Parlament přijal v loňském roce, přinesla kromě jiných změn také povinnost pořídit tzv. závazné stanovisko orgánů územního plánování příslušného úřadu. To znamená, že kdokoli, kdo dnes staví, potřebuje posudek, jestli je jeho stavba v souladu s územním plánem. Příslušný odbor územního plánování úřadu obce s rozšířenou působností tak nově posuzuje soulad navrhovaných staveb s územními plány. Takovou agendu však dosud tyto odbory nevykonávaly, a proto na ni nebyly a nejsou připraveny, přičemž zákonná lhůta na vyhotovení takového stanoviska je 30 dnů. Posudky se ale vydávají v řádu několika měsíců a vinou této novely se tak po celé České republice prodlouží stavební řízení až o měsíce. V některých obcích je takřka znemožněn jakýkoli stavební rozvoj, neinvestuje se a řadě rodin to přináší potíže kvůli financování hypoték. To vše v důsledku toho, že úřady nejsou absolutně schopné vydávat tisíce naprosto zbytečných dokumentů s razítky. Tato novela měla podle plánu věci zjednodušit, ale naopak přináší nesmírné komplikace. Za to vše může vaše předchůdkyně. V domnění, že vyřešila problém, který neexistoval, však vyrobila problém zcela nový.

Vážená ministryně, proto se vás ptám, pokud se nechystáte toto zbytečné ustanovení zrušit, jak tuto situaci hodláte jako zodpovědná osoba řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Profanta. Než dorazí, tak omluvím pana poslance Vondráka mezi 16.30 až 19.00 a pana ministra životního prostředí, který se omlouvá od 15.50 do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane ministře dopravy, já jsem si v novinách přečetl, že Ředitelství silnic a dálnic připravuje mobilní aplikaci pro navigaci. Ono samo to i přirovnává např. k aplikaci Waze. Tato zakázka je vypsaná za 267 milionů korun, tedy vysoutěžená, její původní cena byla ještě vyšší. Moje zkušenost z veřejné správy je, že tohle nemůže dopadnout dobře. Vůbec veřejná správa díky dynamice veřejných zakázek de facto není schopna rozumně provozovat mobilní aplikace s dostatečně kvalitním UX, takže uživatelským rozhraním a dalšími prvky pohodlnosti užívání. Dobrou zprávou je, že v daném článku jsem se dočetl, že data se budou dále zveřejňovat. Nicméně v současnosti obdobná data nejsou zveřejňována příliš kvalitně. Je potřeba podepsat smlouvu, je potřeba uvádět ŘSD atd. To podle daného zákona nejsou open data. To jsou data sice uveřejněná, ale nejsou to open data. A to si myslím, že je velká škoda.

Proto bych se vás chtěl zeptat, jestli mám úplné informace, co všechno je obsahem té zakázky, jestli je to i nějaké velké budování sběru dat atd., jestli data budou zveřejněna opravdu v open datovém formátu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážený pane poslanče Profante prostřednictvím pana předsedajícího, dovolte mi, abych zdůraznil, že se vůbec nejedná o mobilní aplikace, ale o nákup dat z plovoucích vozidel, tzv. FDC Floating Data Car. Uvedený projekt navazuje na výzkumný projekt Technologické akademie České republiky, který skončil úspěšně, realizovala ho Vysoká škola báňská a je to projekt RODOS.

Legislativní podpora tohoto projektu vychází z usnesení vlády č. 538 ze dne 15. června 2016 a následně i jeho aktualizované verze z usnesení vlády č. 374 ze dne 15. května 2017, kterým byl schválen implementační plán k akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů v České republice do roku 2020 s výhledem do roku 2050. Implementační plán ITS je zaměřen na rozvoj informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií v běžné dopravní praxi.

ŘSD jako provozovatel autorizovaných dopravně informačních služeb, které poskytuje ze zákona prostřednictvím Národního dopravně informačního centra, NDIC, připravilo v souladu s vládou schválenou strategií projekt založený na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění zdroje dat z tzv. plovoucích vozidel. Hlavním přínosem dat FCD je celoplošné měření plynulosti dopravy. Data představují plošný zdroj dat, tedy komplementární zdroj k datům sbíraným z indukčních detektorů, kamer, úsekových měření, mýtného systému a systémů vážení, které naopak měří intenzitu dopravy, rychlost a další informace pouze v konkrétním řezu - profilu - komunikace, což je tzv. profilový zdroj dat.

Mandatorním cílem projektu ŘSD s názvem Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na sít komunikací ČR je kombinace plošného a profilového zdroje dat, zpracování těchto dat v reálném čase, jejich využití v rámci Národního dopravního a informačního centra a poskytování otevřených dat zdarma ve strojově čitelném formátu třetím stranám v podobě tzv. open dat. Data z vozidel budou pořízena jako anonymizovaná, budou zcela v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů, GDPR, s vypořádanými licenčními právy, takže přístup k těmto datům získají všichni včetně např. měst, krajů, privátních poskytovatelů služeb, výrobců vozidel, ICT průmyslu a rozvíjejícího se sektorů sdílené ekonomiky. Poskytovaná open data budou zdarma každou minutu poskytovat státem autorizovaný náhled na aktuální dopravní situaci na pozemních komunikacích v ČR.***
Přihlásit/registrovat se do ISP