(16.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

Kvalita dat je v projektu definována a bude průběžně vyhodnocována a sledována nezávisle na dodavateli. Kromě využití dat pro ovlivňování dopravního proudu v reálném čase bude možné pracovat i s historickými daty, což je důležité i při plánování rozvoje výstavby dopravní infrastruktury nebo např. při plánování uzavírek či objízdných tras. Předmětný projekt má i celospolečenský přínos, neboť přispívá k efektivnímu šíření dopravního toku v síti, snižuje celospolečenské ztráty způsobené kongescemi, produkci skleníkových plynů a v neposlední řadě zvyšuje i bezpečnost na silnici.

A jestli můžu ještě doplnit. Tady byly mnohdy v médiích uváděny naprosto scestné údaje o tom, jak je to strašně drahé a jak je to všechno dostupné. Ta data dostupné v této šíři nejsou. A jenom chci říct, že původně to bylo vázáno, že to bude dáno přímo univerzitě jako zakázka z ruky. ŘSD se rozhodlo, že ji bude soutěžit. Připravilo soutěž. Dělalo průzkum. Do toho průzkumu se přihlásili všichni operátoři, že mají zájem ta data poskytovat a zakázku realizovat, plus další subjekty. Bylo jich tehdy asi šest nebo sedm. Když se vypsala soutěž, tak nám přišly dvě nabídky. Jedna nabídka byla od O2 Česká republika. Z očekávané ceny 350 oni nabídli 345 milionů. A vítěz soutěže VARS Brno nabídl 267 milionů, takže je tam výrazná úspora proti tomu, co tam bylo v minulosti.

A jenom dodávám, že ten projekt je uvažován a je schválen v rámci (upozornění na čas), nebo z fondu Evropské unie a jako takový by měl být realizován v nejbližší době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já vám děkuji za rozptýlení mých obav, a to mi asi zatím stačí.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr si nepřeje reagovat. V tom případě prosím pana poslance Feriho.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne. Rád bych položil panu ministru dopravu tři otázky, které se týkají železniční trati č. 097 z Teplic do Lovosic, která byla poničena sesuvem půdy v roce 2013. Jak je možné, že se cena opravy vyšplhala z původních 240 mil. na 800 mil.? Jaké další kroky Ministerstvo dopravy ve věci opravy trati 097 chystá? A proč porušujete slib daný vámi a premiérem, že tuto trať opravíte?. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Tak já bych, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zase řekl, že tyto tři otázky jsou trošku návodné a úplně neodpovídají pravdě. Předně chci říct, že trať 097 byla poškozena sesuvem. Při dokončování dálnice D8 bylo dohodnuto několik věcí. Předně bylo dohodnuto, že se ta trať nebude opravovat vzhledem k tomu podloží dohromady s tou dálnicí D8 a že počkáme do budoucna. Pak byla dohoda s Ústeckým krajem o tom, že tu trať nebudeme obnovovat. Na základě této dohody jsme se dohodli, že Ministerstvo dopravy bude na jiných železničních tratích k Ústeckému kraji kompenzovat to, že nebudeme obnovovat tuto trať, dalšími investicemi. Ty investice byly provedeny nebo budou provedeny. Takže ze strany Ministerstva dopravy je všechno, co jsme my slíbili, splněno.

Následně přišel pan hejtman Bubeníček s tím, že zastupitelstvo s touto dohodou nesouhlasí a že trvá na tom, že se ta trať má opravit. My jsme na základě tohoto požadavku s krajem dohodli, že uděláme studii, jak by ta oprava mohla být v tomto složitém území opravena anebo dokončena. Musím říct, že to území je sesuvné. Dostat se na podloží, které se neposouvá, je docela složité. Takže geologické poměry v době, kdy se debatovalo o tom, že by to mohlo stát 240 mil., tak to byl prostě odhad opravy v území, které je bezproblémové. Musím vás upozornit, že studie proveditelnosti ukázala, že by to nestálo ani vámi zmiňovaných 240 mil., ani 800. Oprava celkově by mohla vyšplhat na částku 1,8 až 2,8 mld., a to bez nákladů na sanaci širšího okolí sesuvu, které zatím nejsou známy.

Já bych jenom rád upozornil, že na této trati jezdí v průměru v tom každém vlaku zhruba 45 cestujících a kraj tam objednával 9 vlaků v jednom směru za 24 hodin. To znamená, že to je 18 vlaků v obou směrech. Tedy je otázky, zdali ve vědomí toho, že Česká republika ad 1 má jednu z nejhustších železničních sítí na počet obyvatel a SŽDC ze zákona je povinnost se starat o každou tu trať, zdali jsme natolik bohatí na to, abychom na trať, kde ve vlaku je průměrně 45 osob, dali zhruba 2 až 3 mld. na opravu této tratě v tomto území.

My jsme dali na vládu materiál pro informaci, že z ekonomických důvodů tuto opravu nepovažujeme jako ekonomickou a že s ní nepočítáme. A myslím si, že kdybychom - a teď to přeženu - každému člověku, který po této trati (jezdí), koupili osobní auto a platili mu i nádrž benzinu na měsíc, tak je to pořád levnější než tu trať opravovat. Je otázka, jestli z hlediska řádného hospodáře k takovému kroku přistoupit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, pana poslance.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi za částečné osvětlení. Nicméně k tomu slibu. Dovolím si citovat Daniela Pitka, člověka, který pro region dělá mnohé: Osobně jsem seděl v místnosti na konferenci v Praze, kde Andrej Babiš po zhlédnutí prezentace o sesuvu půdy na železniční trati u Dobkoviček vyskočil a přímo před účastníky volal ministra dopravy Ťoka a potom přede všemi přítomnými prohlásil, že oni tu trať prostě opraví. Tak mu přítomní zatleskali, a po dvou letech se dočtu, že ji prostě neopraví. Tady někdo prostě jenom populisticky kecal. - Stalo se tohle, nebo se to nestalo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak na tuto příhodu si opravdu nevzpomínám. Možná je to dáno tím, že si ve svém věku už nevzpomenu na všechno. Ale já si pamatuji na oficiální jednání s Ústeckým krajem. S Ústeckým krajem jednání probíhala tak, jak jsem vám vylíčil. S panem hejtmanem Bubeníčkem jsme se nejdříve shodli na tom, že tu trať opravovat nebudeme, to, že to nebudeme opravovat, budeme kompenzovat jinde. A on s tou dohodou souhlasil. Následně to rada kraje shodila ze stolu. Nicméně na základě tohoto shození ze stolu jsme řekli, že to prozkoumáme.

Já jsem nikde neslíbil bez vědomí toho, kolik ta oprava může stát, že tu trať opravíme. Můžeme o tom vést jednání, pokud kraj přesvědčí vládu, že to je tak důležitá trať pro kraj, aby byla za 3 mld. opravená. Tak pokud takové usnesení vlády bude, já se jím samozřejmě řídit budu. Ale hlasoval bych proti.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Válka. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já mám dotaz, resp. prosbu na pana ministra školství na pana ministra Plagu, který jako kolibřík teď létal od kytičky ke kytičce a neposedí. Ten dotaz se týká reakreditace vysokých škol, kdy vysoké školy procházejí teď procesem reakreditace.

Proces reakreditace, pevně věřím, je dobře nastavený. A můj dotaz se týká těch vysokých škol, které jsou zdravotnicky zaměřené, tedy které potřebují nejenom projít tím reakreditačním procesem Ministerstva školství, ale na tento musí být navázán reakreditační proces Ministerstva zdravotnictví a vše musí probíhat poměrně svižně a být to dobře propojeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP