(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Bojka.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení pánové tři mušketýři ministři, kteří jste tu zbyli. Já bych se chtěl obrátit na pana ministra průmyslu a obchodu Hünera ohledně prodeje firmy ArcelorMittal. Sám vlastně celý život žiju v Moravskoslezském kraji a nedávno proběhl prodej víceméně, nebo byly uzavřeny Vítkovické železárny a přišlo o práci asi 500 nebo 600 lidí a teď jsme dověděli během minulého nebo tohoto týdne, že se bude prodávat firma ArcelorMittal Ostrava. Takže to je podobný scénář. A jsou rodiny, které - třeba manželka pracovala ve Vítkovických železárnách, otec v ArcelorMittal Ostrava, nebo to bylo naopak, a teď hrozí, že vlastně přijde o práci další, takže to bude znamenat opravdu snížení kvality života těchto lidí. A tady se jedná o sedm tisíc rodin. Takže někdo tvrdí, to zase nebude taková hrůza, protože hodně těch zaměstnanců jsou agenturní zaměstnanci, ale i ti agenturní zaměstnanci jsou naši nebo potřebují jíst, mají stejné žaludky. A tady opravdu hrozí, že ta kvalita života se hodně sníží. A mám obavy z toho, protože pár desítek kilometrů za hranicemi v Katovickém vojvodství a Dabrowa Górnicza jsou vlastně totožné závody, nebo stejné závody s podobnou výrobou. Pokud projde ten kompenzační balíček, který se bude schvalovat 23. května Evropskou komisí, tak ArcelorMittal přejde a koupí vlastně továrnu v Itálii, tu huť v Itálii. Zajímalo by mě tedy, co bude s těmi lidmi, jestli máte nějakou představu, kdo to bude kupovat, nebo jedná se o tom, jestli v tom jsou opět Poláci. Takže je to -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Čas, pane poslanče. Prosím pana ministra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče, na úvod: já jsem také z tohoto kraje, takže možná máme trochu ještě senzitivnější vztah k celé záležitosti, ale to tady možná ani na tuto půdu nepatří.

Daleko důležitější je, že se jedná u ArcelorMittal Ostrava o klíčového zaměstnavatele v tomto regionu, který zaměstnává, jak jste říkal, sedm tisíc zaměstnanců. Ale na to je třeba si uvědomit, že nejsou navázáni jenom rodinní příslušníci, ale další krát tři zaměstnanci v jiných odvětvích, která dodávají nějaké práce nebo služby do tohoto odvětví. Takže určitě je to záležitost, která byť by šlo o ryze soukromou akciovou společnost, musí zaměstnávat každou seriózní a zodpovědnou vládu a primárně samozřejmě ministra průmyslu a obchodu.

Já jsem obdržel tuto informaci od generálního ředitele Ašóka Patila minulý týden v pátek. Ihned jsem na to reagoval tím, že jsem všemi dostupnými zdroji a kanály, které existovaly, zjišťoval situaci, v jakém stadiu skutečně je. Spojil jsem se i s předsedou odborových svazů panem Středulou, kdy jsme tu situaci vzájemně komentovali a předávali si informace. Myslím si, že také důsledkem našich jednání bylo to, že se s generálním ředitelem této huti příští týden v úterý setkám a přesně ty dotazy, které jste vznesl, to znamená "co budete dělat, když", budou souviset s případným prodejem. Proto je třeba říct, že, jak jsme zjistili, tak není zatím, možná trošku odlehčím, Ostrava jedinou hutí, která byla nabídnuta v rámci kompenzace při nákupu tady té italské hutě. Jedná se také o Lucembursko, Belgii, Francii a Rumunsko, respektive hutě, které Mittal vlastní v těchto teritoriích. Čili teď čekáme samozřejmě na to, jak dopadne jednání s Evropskou komisí v oblasti posouzení té pozice na trhu.

Následně, je třeba říct, existují tři možnosti. Buď se zruší vůbec možnost kompenzace touto formou, nebo se požádá o nový, jiný balíček, anebo se schválí navržené řešení. A potom samozřejmě je třeba znát, jaké řešení pro takovou situaci má Mittal a jakou formou a za jakých podmínek chce tuto huť prodávat. Tady si myslím, že se zatím ArcelorMittal vždycky choval seriózně a komunikoval, a je příslib, že komunikovat dál bude. Já si myslím, že je to určitě platforma, na které je naší povinností se nějakým způsobem podílet, na té komunikaci, a nějakým způsobem přinutit, pokud to možné bude, aby se prodávalo tak, aby nedošlo ke spekulativnímu prodeji, k nákupu hutě za účelem jejího postupného utlumení, nebo dokonce likvidace.

Takže další možná interpelace, nebo v nějakém bodě určitě vás poslance budu informovat o tom, jak se celá záležitost vyvíjí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Marian Bojko: Mně jde hlavně o to, že během necelého půl roku je to vlastně třetí prodej v tomto regionu. V polovině prosince se prodala firma Válcovny plechů Frýdek-Místek polské společnosti Stalprodukt. Bylo to podle mě docela nestandardním, rychlým způsobem. Lidé z toho byli úplně v šoku, překvapeni. Teď máte Vítkovice, teď je Nová huť. A mě zajímá, jestli v případě třeba toho Arceloru tam nebyly nějaké klauzule, když oni to tenkrát koupili, tuším, že to bylo snad za korunu, s těmi miliardovými dluhy. Jestli tam nebyly třeba nějaké daňové prázdniny a ty daňové prázdniny třeba skončí, a proto oni chtějí z té republiky odejít. Já tak ty informace nemám, možná vy je máte. To bych se chtěl zeptat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Na to mohu reagovat s tím, že o žádné daňové prázdniny nešlo v tomto případě tohoto způsobu prodeje hutě z pozice státu, takže určitě důvodem ke změně vlastnických vztahů žádné jiné pobídky, vyčerpání nebo nějaké dotace státní bezesporu nejsou. Ten důvod je zatím jediný, jak jsme identifikovali, a to je nabídnout Evropské komisi nějakou sadu hutí, nebo huť, protože neznám přesně rozsah toho, co požaduje Evropská komise, což je také otázka našeho následného jednání teď v Bruselu, abychom se začali o to zajímat i na této půdě, o celý vlastně tento prodej, proces vlastně, který se nás bezesporu týká.

Protože jak jste řekl, já bych ještě podotkl jednu věc, aby neunikla. Tato huť je úzce navázána na OKD, které těží z 80 % uhlí vhodné pro koksování, a v případě výpadku takovéhoto odběratele dojde i k zásadním problémům, nebo by mohlo dojít k zásadním problémům v této společnosti, která je, jak známo, od 1. 4. ve vlastnictví Priska, což je stoprocentně státem vlastněná společnost. Čili tam, souhlasím s vámi, dochází k řadě kruhových jevů, které, možná víme sami z regionu, o kterých se mluví už dvacet let, že jejich kombinace může být primárně smrtelná.

Takže určitě věřte tomu, že z mojí pozice a z pozice nakonec i vlády bude učiněno všechno pro to, abychom z hlediska našich kompetencí, které máme, udělali vše pro to, aby skutečně huť pokračovala po následném případném odprodeji minimálně v té kondici, jak je dneska.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kaňkovského.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, v dubnu 2016 proběhl rozsáhlý zátah celní protidrogové jednotky a dalších orgánů v městysu Křižanově, kde byla odhalena jedna z největších varen pervitinu za poslední roky. Křižanovu po odvezení několika tun chemikálií zbyl obrovský ekologický a hygienický problém a tím je zamořený objekt samotné varny a okolních objektů v centru městyse. Velkým problémem je zejména zdravotní středisko v nejbližším okolí, ale také kontaminovaná půda a spodní vody v okolí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP