(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě omluvím pana ministra dopravy, který se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím paní poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře školství, mládeže a tělovýchovy v demisi, rozpočet Ministerstva školství, jak známo, se skládá z platů učitelů, mezd neučitelů, nároků dětí a také samozřejmě investic. Každý ví, že to, co přísluší učitelům a neučitelům, jsou nároky, o kterých máme jasno ze zákona, stejně tak že to, co přísluší dětem, jsou také nároky a musí být v rozpočtu respektovány. Podotýkám, že tyhle dvě věci nejsou k žádné diskusi. Je to povinnost ministra školství takto vyjednávat a je povinností ministra financí to takto respektovat. Proto také tyto zákony a pravidla právě v Poslanecké sněmovně směrem ke školství schvalujeme.

Podle všeho, jak nyní běží rozpočet roku 2018, není dost finančních prostředků na platové tarify a osobní příplatky učitelů, ačkoli byly rekordně zvednuty od 1. listopadu minulého roku. Proč tomu tak je? Protože bývalé Ministerstvo financí v čele s ministrem Pilným za hnutí ANO nerespektovalo podle všeho zákonné nároky, které Ministerstvo školství uplatnilo. Je povinností pana ministra Plagy v demisi, aby toto ihned narovnal. A musím říct, že je mi velmi líto, že ho slyším měsíce mlčet. Ve školách zatím probíhá to, že ačkoli mateřské a základní školy avizují nedostatek finančních prostředků, velmi často obce s rozšířenou působností toto vůbec nesdělí krajským úřadům a ty potom ani nemohou tyto nároky vypořádat. I k těmto metodám Ministerstvo školství mlčí.

Stejně tak se mlčí k tomu, co pokládám za zcela skandální, když Poslanecká sněmovna dala zelenou zvýšení příspěvku na žáka z rozpočtového určení daní (upozornění na čas), a je dobře, že to je to z 8 tisíc 14 tisíc, že tyto finanční prostředky školám zřizovatelé nepostupují v celém rozsahu, ale krátí je.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Golasowskou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci chladicích čepiček pro onkologicky nemocné pacienty. Víme, že ztráta vlasů po chemoterapii je bohužel téměř u každého prakticky jistá. Je samozřejmě také traumatizující. Týká se to především pacientek žen. Nicméně pražské Onkocentrum nabízí řešení, které používá jako jediné v České republice, novinku pro onkologické pacienty, vlastně to Onkocentrum má přístroj, který slouží k předcházení ztráty vlasů působením chemoterapie a funguje na principu ochlazování vlasové části pokožky hlavy během podávání chemoterapie. Nicméně cena je kalkulována v rozmezí 850 až 1 500 korun za jedno chlazení, záleží na typu a frekvenci aplikací. Cena metody samozřejmě může být limitující, obzvlášť v situaci, kdy pacient nemůže pracovat a má tak mnohdy omezený příjem. Ani v západních zemích sice metodu zdravotní pojišťovny v rámci základního pojištění nehradí, nicméně například v Německu, kde je jiný systém pojištění, a v rámci určitého nadstandardního připojištění mají onkologičtí pacienti hrazeno i chlazení při chemoterapii.

Mám na vás, pane ministře, dotaz, zda by Ministerstvo zdravotnictví mohlo vstoupit do jednání s pojišťovnami, aby tato pomoc, která je zejména pomocí psychickou, mohla být nějakým způsobem pojišťovnami hrazena. Jedná se o pomoc, jak už jsem říkala, zejména pro ženy, které jsou v důsledku nemoci často vyřazeny z pracovního procesu, mají v tomto období tzv. hluboko do kapsy a navíc ztráta vlasů je pro ně deprimující. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k této interpelaci samozřejmě musím říci, že tu metodu znám, ona je teď mediálně docela publikována. Myslím si, že to je určitě velmi důležité zejména pro pacientky, které jsou onkologicky nemocné. Je to nový zdravotnický prostředek, který byl vyvinut právě pro ochlazování vlasové pokožky u pacientů, kteří podstupují léčbu chemoterapií. Chlazení probíhá před, případně po celou dobu chemoterapeutické relace a je nutné v něm pokračovat po dobu 30 minut až 2,5 hodiny po skončení právě té terapie. Ten prostředek skutečně není hrazen. V současné době je standardní systém veřejného pojištění. Ten proces funguje tak ovšem, že musí toto, nebo měla by toto navrhnout odborná společnost, která navrhne vlastně zařazení tohoto zdravotnického prostředku jako součást zdravotního výkonu, protože to není o tom hradit ten zdravotní prostředek, ale hradit ten výkon, tedy to samotné chlazení. Odborná společnost navrhne hrazení daného výkonu do pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů na Ministerstvu zdravotnictví, to je standardní procedura, a tato skupina, která je složena z reprezentativních členů, právě i z odborníků z Ministerstva zdravotnictví, ze zdravotních pojišťoven a podobně, posoudí účinnost výkonu a podobně, další související otázky, a může zařadit právě do seznamu zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění tento výkon.

Takže Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru to udělat nemůže. Musí to právě udělat odborná společnost, která toto do pracovní skupiny navrhne. V tomto směru bych asi doporučoval se na ně obrátit, případně samozřejmě i Ministerstvo zdravotnictví se může na odbornou společnost v tomto obrátit, pravděpodobně na odbornou společnost onkologickou. Takže určitě ano. Je pravdou, že pro pacientky se standardně hradí paruky, a z mého pohledu toto je určitě alternativa, která je namístě a zejména z toho psychického hlediska pro ty pacientky může být velmi přínosná.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně má zájem vystoupit. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za odpověď, pane ministře. Vy už jste tady vlastně nastínil, že podnět k tomu musí dát odborná společnost a že by eventuálně do té komunikace mohlo vstoupit Ministerstvo zdravotnictví. Já bych vás velmi požádala, zda byste tohle jako ministerstvo mohli udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ano, já se rád zkontaktuji s odbornou společností, s paní docentkou Prausovou, která vede odbornou společnost, a určitě to s ní budu řešit. Myslím si, že skutečně tato metoda může výrazně přispět ke kvalitě života pacientek, které podstupují chemoterapeutickou léčbu, takže si myslím, že je to namístě, a uvidíme. Takže určitě můžu tady za sebe slíbit, že se na odbornou společnost obrátím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP