(17.20 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu interpelovat paní ministryni v její nepřítomnosti, a to na téma, jak se MPSV snaží předejít odebírání dětí do ústavní péče kvůli nevyhovujícímu bydlení.

Máme totiž jasná data o tom, jak souvisí bydlení v nevyhovujícím prostředí s tím, že rodina nezvládne péči a děti skončí v ústavech. Dneska víme, že zhruba 50 tisíc lidí žije na ubytovnách v České republice a z toho je téměř 8,5 tisíce dětí. To je ohromně vysoké číslo. Právě proto tady stojím a ráda bych se Ministerstva práce a sociálních věcí zeptala, jak podporuje to, aby se právě těmto rodinám pomáhalo. V podstatě se dá postupovat dnes pouze na úrovni jednotlivých obcí. Já jsem teď třeba z Prahy 10 a tam víme, že máme 37 rodin s dětmi na ubytovnách. Ale otázka je, zda ministerstvo pracuje s takovými daty, zda je sbírá, zda nějak podporuje sociální pracovníky a obce metodicky nebo jiným způsobem, aby právě tyto rodiny měly maximální možnou pomoc.

Je také jasná souvislosti s tím, jak odpovídající, vyhovující bydlení podporuje třeba dobré školní výsledky, případně budoucí pracovní uplatnění těch dětí.

Poslední moje otázka míří na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a skutečně na to, jak celkově koncepčně MPSV se zaměřuje na prevenci. Na to, aby se rodinám v různých krizových situacích a v ohrožení dostala podpora hned na začátku, v době, kdy ještě většinou (upozornění na čas) může svoji situaci ta rodina zvládnout sama, právě jenom s nějakou menší a mnohem levnější pomocí státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Veselého.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane poslední ministře, opravdu jste statečný, že jste tady jediný zůstal. Nebojte se, nicméně já budu interpelovat paní kolegyni v nepřítomnosti, opět paní ministryni Němcovou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v tomto roce příručku o výchově mládeže a tato příručka vyvolala nefalšovanou bouři mezi kurátory, orgány SPOD pečující, resp. se věnující dětem starším 15 let. Původní záměr této příručky byl velmi chvályhodný. Cílem bylo, aby to, že 15letý a starší mladistvý odmítá navštěvovat školské zařízení nebo vykonávat pracovní činnost, klasickou práci, tak aby to nebylo důvodem, proč má být umístěn do ústavu výchovné péče. Nicméně se celá tato věc zvrhla jednak z toho důvodu, že není nastaven jiný model, jak s těmito mladistvými zacházet, a dokonce to teď vypadá tak, že snad jsou i kurátoři a pracovníci orgánů SPOD vedeni k tomu, že nemohou být tyto děti nijakým způsobem nuceny, aby tuto činnost vykonávaly. Já nevím, jak by na tom byla paní ministryně, ale já jsem v 15 letech, kdybych tu možnost měl, tak bych do žádné školy nechodil, dělal bych všechno možné a jenom ne to.

Takže moje dotazy zní: Jak mají kurátoři a pracovníci orgánů SPOD zacházet s těmito mladistvými, kteří odmítají navštěvovat školská zařízení a odmítají nastupovat do zaměstnání, když nemají žádný prostředek, jak na ně tlačit, a snaží se dokonce přemlouvat rodiče, že ani oni tuto možnost nemají? A druhá věc, protože jediným řešením, když tedy nebudeme využívat ústavy, což považuji za chvályhodné, je nějaká síť služeb jiných, tak jakou síť terénních a ambulantních služeb MPSV připravuje pro tyto případy a jakým způsobem bude financována? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl opět interpelovat paní ministryni financí Schillerovou, bohužel stále nepřítomnou. Tentokrát ve věci DIČ živnostníků a na dokladech.

Nedávno byla Ústavním soudem zrušena povinnost uvádět DIČ na dokladech v souvislosti s EET, nicméně zůstala tato povinnost u plátců DPH. Takže živnostník, který platí DPH, musí uvádět své DIČ na pokladních dokladech. A ve chvíli, kdy je DIČ konstruované jako rodné číslo, resp. obsahuje rodné číslo, tak to považuji za dost nešťastný stav, aby všichni živnostníci s obratem, který je nutí platit DPH, dávali automaticky všem svým zákazníkům svoje rodné číslo. Myslím si, že tato praxe by se měla změnit, to za prvé, zrušením této povinnosti. A dále i v souvislosti s tou samotnou konstrukcí DIČ, která dneska na internetu vlastně u těch živnostníků je vidět taky. Takže myslím si, že Ministerstvo financí by mělo zapracovat na tom, aby se tahle praxe změnila a DIČ stejně jako třeba IČO bylo skutečně unikátní pro toho živnostníka.

Chci se zeptat, jestli pro to ministerstvo něco dělá, případně co brání tomu, aby se tato absurdita změnila, aby živnostníci nemuseli zveřejňovat své rodné číslo na internetu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Vážená paní nepřítomná ministryně Schillerová, já bych se vás chtěl zeptat na otázku týkající se daně z nabytí nemovitosti, resp. výjimek. Od daně z nabytí nemovitosti jsou osvobozeny podle § 7 zákonného opatření 340/2013 novostavby, rodinné domy a bytové jednotky. Problém nastává u novostaveb jednotek v rodinných domech, nebo chcete-li ve viladomech. Chápu, že z doslovného znění zákonného opatření nevyplývá přímo, že by mělo být osvobozené i nabytí bytu v rodinném domě. Na druhou stranu, z teleologického výkladu ve smyslu příslušného ustanovení není důvod k tomu, aby se osvobození nevztahovalo i na tyto případy. Tím se zřejmě na počátku řídili úředníci Finanční správy, když lidem sdělovali, že z nabytí bytů v rodinných domech daň odvádět nemusí. Pak se zřejmě změnila praxe, změnil se názor, změnil se výklad a teď po nich Finanční správa bude daň z nabytí nemovitosti vymáhat a vymáhá.

Nemyslíte si, paní ministryně, že v daném případě by se mohlo postupovat v souladu se zásadou "v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu" a daň nevyměřovat? Může to být obdobný případ jako s tím, když do základu daně z nabytí nemovitých věcí bylo zahrnováno DPH. Není možné se omezovat pouze na jazykový výklad právní normy. Tady je přece smyslem osvobodit prvotní nabytí domu nebo bytu a není důvod z takového pravidla vyjímat byty v rodinných domech.

Ten zákon fungoval celé funkční období minulé vlády. Já se domnívám, kdyby se chtělo, tak by byla příležitost to změnit. Bavíme se o dani, která má chaoticky nastavené výjimky u novostaveb, velcí se mohou vyhnout placení daně z nabytí nemovitosti, když prodávají např. obchodní společnost. Nebylo by lepší tuto daň rovnou zrušit, když se jedná pouze o jedno procento příjmů státního rozpočtu?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kaňkovského.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážený pane ministře.

Každý, kdo se aspoň trošku zajímá o problematiku zdravotnictví, tak ví, že interní lékařství patří mezi čtyři základní obory, dá se říci páteřní obory pro zdravotnictví kdekoliv na světě, Českou republiku nevyjímaje. O to více považuji za alarmující situaci, kdy se v posledních dvou letech opakovaně setkáváme se zprávami o hrozbě uzavření interních oddělení napříč Českou republikou. Prozatím se alespoň v některých nemocnicích s vypětím všech sil podařilo krizi interního oddělení zažehnat, ale bohužel už víme o případech, kdy interní oddělení či minimálně některá stanice interního oddělení byla v různých nemocnicích uzavřena.

Jako lékař znám situaci poměrně velké části nemocnic v České republice a ta situace opravdu není optimistická. V létě 2017 byl tehdejšímu ministrovi Ludvíkovi adresován otevřený dopis vedení České internistické společnosti pod názvem Interní oddělení v českých nemocnicích již fungují v krizovém režimu, který parafovala většina přednostů interních oddělení jak fakultních nemocnic, tak nemocnic v regionu. Snahou bylo velmi naléhavě upozornit vedení resortů, že krize interních oddělení je už natolik závažná, že ohrožuje fungování nemocniční péče České republiky. Důvody: zejména jde o personální nedostatek, a to jak lékařů, tak zdravotních sester, ale dále je to nefungující systém lékařské pohotovostní služby atd.

Je třeba jasně říci, že situace se od té doby nejenže nezlepšila, ale stav se dále zhoršuje. Považuji řešení tohoto problému za jeden z klíčových pro fungování zdravotnického systému v naší zemi. Proto se vás dovoluji zeptat, pane ministře, jaká opatření má Ministerstvo zdravotnictví připraveno k řešení tohoto opravdu závažného problému a jak spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví na řešení tohoto problému se zdravotními pojišťovnami a kraji.

Děkuji vám za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP