(10.00 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan poslanec Klaus řekl, že projednáváme zákon, který je podporou rodin s dětmi. A já si nejsem úplně jistý, jestli podpora rodin s dětmi by měla být řešena právě novelou zákona o nemocenském pojištění. Já určitě patřím k těm lidem, kteří výrazně podporují rodiny s dětmi, podporují pracující rodiny s dětmi. Jen připomenu, že v minulém volebním období jsem tady předkládal poslanecké pozměňovací návrhy, kterými jsme výrazně, ale skutečně výrazně zvýšili daňové úlevy pro pracující rodiny s dětmi. Zejména ti, kteří mají více dětí, tak skutečně to je významná pomoc. Schválili jsme tady řadu dalších legislativních opatření, která podporují rodiny s dětmi. Čili vůbec se nebavme o tom, že pracující rodiny s dětmi si zaslouží naši podporu a je potřeba je podporovat. V tom jsme ve shodě.

Ale uvědomme si, že zákon o nemocenském pojištění má nějaký příjem a nějaké výdaje a v podstatě, jak už název toho zákona napovídá, poskytuje určité plnění lidem, kteří jsou ve stavu nemocných, jinými slovy jsou ve stavu, kdy nemohou vykonávat svoji profesi, a z určitého pohledu jsou to i ty maminky těsně před porodem a po porodu. A uvědomme si, že pokud zvýšíme výdaje pro tuto skupinu lidí, tak se s tím budeme muset nějak vypořádat, ať už na příjmové straně, nebo na té výdajové krácením dávek někomu dalšímu. Čili můj názor je jenom ten, že bychom podporu rodin s dětmi zřejmě neměli řešit tímto zákonem.

A potom ještě jedna přátelská rada kolegyni, paní zpravodajce. Ona navrhovala prodloužit lhůtu na projednání na 90 dnů, ovšem učinila tak ve své zpravodajské zprávě. Je potřeba, aby to případně zopakovala v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sklenákovi za dodržení času k faktické poznámce. A v těch budeme také pokračovat. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Hezké dopoledne a doufám, že budeme rychle. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že mohu reagovat jak na paní předřečnici, tak na pana předřečníka. Samozřejmě že každý průběžný systém, ať už nemocenský, zdravotní, penzijní, má v sobě zabudovánu určitou míru solidarity a určitou míru zásluhovosti. A teď můžeme vést diskusi o tom, jestli je tam příliš mnoho rovnostářství, nebo příliš málo, a na to budeme mít každý trochu jiné názory. Ale o tom já teď nemluvím. Já mluvím o tom, že jakkoliv je mateřská dovolená vyplácena účetně podle nemocenského pojištění a patří i do kategorie sociálních dávek, tak to proboha není nemoc. To není nemoc! A s tímhle pohledem bychom se na to měli dívat. A jestliže jsme si řekli, že je to nějaké procento z výplaty, kterou ta máma dostává, když porodí, tak by to procento měla dostávat bez zastropování, protože to je nefér. V případě penzijního a skutečného nemocenského pojištění ve slově nemoc už je to samozřejmě diskutabilní. Ale v případě mateřské trvám na tom, paní poslankyně, že mateřská není nemoc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme faktickou poznámkou paní poslankyně Heleny Langšádlové, připraví se pan kolega Juchelka také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, bylo tady řečeno, že máme více peněz dávat do dětských skupin, mikrojeslí, ano, ano, platí to. Ale musíme mít ty děti, které do nich budou chodit. A my zkrátka jsme v situaci, že tady není ani prostá reprodukce společnosti. My zkrátka vymíráme. A já to opravdu považuji za něco naprosto zásadního, co se týče naší budoucnosti. A ta situace je vážná. Já prostřednictvím pana předsedajícího mám velké sympatie k paní poslankyni Richterové, která dokáže úžasně spojovat a sladit svůj profesní a rodinný život. A určitě je tady mnoho otázek v souvislosti s prorodinnou politikou, které jsme řešili. Které jsme řešili i v době, kdy jsem byla předsedkyní komise pro rodinu a které určitě budeme řešit, a musíme na to pohlížet komplexně. Ale určitě třeba pro mě je otázkou, zda by ženy, které jsou na mateřské, neměly mít možnost třeba na malý úvazek pracovat, aby si ten kontakt zachovaly. Byla bych hrozně ráda, abychom si o tom povídali. To není na úkor těch dětí, je to důležitá věc. Ty ženy mnohdy chtějí aspoň na kousek úvazku pracovat a zůstat v kontaktu se svou profesí. Samozřejmě, že platí, že to, jestli máme nebo nemáme děti, je naše osobní rozhodnutí. Ale s obrovským celospolečenským dopadem.

A když jsem tady mluvila o tom Německu, tam totiž jsou v situaci, kde jsou země, například Hamburk, kde už třetina žen nemá děti. Víte, co to znamená ve společnosti, když třetina žen nemá děti? Já chápu, že se to může stát vždycky, a když je to v situaci, že ta žena třeba nemůže mít děti. Ale když třetina žen nemá děti v nějaké společnosti, tak to je obrovský celospolečenský dopad. A když se podíváte na to, kdo to je, tak jsou to ženy s nejvyšším vzděláním a příjmy. Není to špatně?

Já jsem přesvědčena, že to je špatně a že to pak už není jenom osobní otázka těch žen a rodin, ale týká se to nás všech a naší budoucnosti. A proto i tenhle návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se také k faktické poznámce pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající, dámy a pánové, mockrát děkuji za slovo. Já můžu říct ohledně toho systému, zdali je fér, anebo nefér, já se domnívám, že to je samozřejmě otázkou jakési solidarity. Solidarity s těmi, kteří vydělávají více a kteří vydělávají méně. O tom se samozřejmě můžeme bavit, do jaké míry výška té solidarity je přípustná, anebo ne. My jsme samozřejmě s manželkou nezakládali rodinu proto, abychom nějakým způsobem počítali finance. Naopak, my jsme ji zakládali proto, že jsme se měli rádi, první, druhé, třetí dítě.

Domnívám se, že slaďování rodinného a pracovního života závisí skutečně i na tom, jakým způsobem tu rodinnou politiku podporujeme komplexně, jako celek. Jakou máme dostupnost služeb ve svém okolí atd. Pokud se ale zaměříme třeba, ať už se jedná o nemocenské pojištění, když se vám narodí třeba třetí dítě jako nám, které je postiženo, manželka, která má tři vysoké školy, musí s tím dítětem zůstat doma, byla s dítětem doma 15 let. A péče o osobu blízkou, která s tím podle mě také souvisí, protože potom jde s příjmem opravdu rapidně dolů, i do budoucna z hlediska důchodu atd., tak toto je myslím třeba zase jiný problém v tom, abychom podporovali rodinné finance i v tomto duchu. Takže péče o osobu blízkou mi tady v tomto jakýmsi způsobem rezonuje z mého osobního pohledu.

Jinak se těším, že garančním výborem bude výbor pro sociální politiku, kde toto budeme probírat. Souhlasím s tím, abychom to samozřejmě v 90 dnech nějakým způsobem projednali.

A také chci říct poznámku k ostatním, kteří tady neustále mluví o ženách. Pokud má žena vyšší příjmy, tak znám rodiny, kde jde na mateřskou se o dítě starat muž. Jde na tzv. otcovskou. Takže pojďme říkat mateřskou i otcovskou. Protože pokud má žena v rodině vyšší příjmy, tak znám i rodiny, kde otec se o to dítě stará. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, byl jste těsně v limitu faktické poznámky. Nyní pan poslanec Ferjenčík také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně Pekarová je po něm také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom prostřednictvím pana předsedajícího vysvětlit kolegovi Munzarovi, jak jsme to mysleli s tou optimalizací. My vůbec nemáme nic proti tomu, aby živnostníci využívali legální možnosti, co mají, jak zaplatit na daních méně, pokud je to v souladu se všemi předpisy. My jsme pouze upozornili na to, že v případě, kdy partner a partnerka např. oba poskytují konzultační služby a mohou si vybrat, který z nich to bude fakturovat, a můžou to dělat zcela legálně a spolupracují a klasicky to probíhá, že jedno školení se píše na partnera, druhé na partnerku a snaží se, aby jim to vyšlo nějak rozumně, aby ty daně vycházely. A je to úplně v pořádku a nikdo proti tomu nic nenamítá. Ale upozorňuji na to, že jednorázová změna toho systému na to, že umožní jednomu z nich čerpat následně 100 % toho platu, resp. velmi vysoké procento, může vést k tomu, že budou prostě ten rok a půl optimalizovat ti dva lidé tak, aby se jim to skutečně vyplatilo. Ostatně dneska už se to děje běžně. Ženy dostávají odměny, než jdou na mateřskou dovolenou, a je to úplně v pořádku. Já proti tomu vůbec nic nenamítám, jenom upozorňuji na to, že reálně hrozí, že potom ta dvojice s velmi výrazně nadprůměrnými příjmy po odchodu ženy na mateřskou dovolenou může dostávat v souhrnu vlastně více peněz než předtím, což asi kolegové napravo považují za žádoucí, ale já si nejsem úplně jistý, že to je ten stav, kterého chceme dosáhnout, když upravujeme ty parametry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP