(9.50 hodin)
(pokračuje Richterová)

A poslední bod - taková praktická námitka. Představte si, jak byste se zachovali vy sami, kdybyste byli OSVČ a věděli byste, že plánujete dítě. Představte si, že jste dva lidé ve svobodném povolání a manželé se rok dva předem dohodnou, že tak zhruba by to dítě plánovali. Potom se skutečně v takovémto případě, pokud tohle přijmeme, nabízí cesta optimalizování, a sice psaní faktur prostě na tu ženu, aby mateřská byla ve výsledku co nejvyšší. Vím, že to teď zní možná nepříjemně, ale přesně takovouhle cestou nečekaných optimalizací by se tenhle návrh mohl vydat.

Takže prosím, bavme se o tom, jestli nějak zvýšit peněžitý příspěvek v mateřství a o kolik, ale určitě ne o tolik, jako je předloženo v tom navrhovaném návrhu. A myslím, že skutečně meritum věci je podpora péče o malé děti, podpora vůbec podmínek, v nichž se staráme jako stát o děti v mateřských školkách, podpora toho, jaké platy mají tam ty učitelky, podpora dětských skupin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou s faktickými poznámkami reagovat pan poslanec Kalousek, paní poslankyně Pekarová Adamová, pan poslanec Klaus v tomto pořadí. Pan předseda Kalousek je na řadě se svou faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jen stručnou reakci na moji předřečnici. My přece netvrdíme, a bylo by to zcela scestné, že natalita souvisí s hmotným blahobytem. Kdyby tomu tak bylo, tak prožívá euroatlantický prostor nebývalý porodní boom, zatímco nejchudší světové oblasti by pomalu vymíraly. Ono je to přesně naopak. Ale jde nám o to, že je to prostě nefér. Někdo platí jak mourovatý a bere potom skoro tolik jako ten, kdo platí velmi málo. A to v případě tak zásadní věci, jako je mateřská dovolená, je rovnostářství, které pokládáme za nefér. A myslíme si, že by ona maminka měla být oceněna zejména podle toho, kolik přispívá, nikoli podle rovnosti žaludku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dámy a pánové, jenom chci reagovat taktéž na předřečnici, jenom v trošku jiné rovině. Samozřejmě že jeden návrh zákona nemá ambici vyřešit celou rodinnou politiku v České republice. Je to nemožné. To bychom se teď tady museli bavit případně o koncepci, ale ani to není řešení, protože koncepce není zákon. Takže jsem si vědoma a souhlasím s tím, že velkou motivací třeba právě k přijetí dalšího dítěte do rodiny je pro tyto rodiny často právě možnost sladit pracovní a rodinný život, služby péče o děti atd. Naprosto s tím souhlasím a rozhodně podporuji i takovéto změny. Chystáme se předložit spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi návrh zákona, který zase pomůže zřizování částečných úvazků a určité nespravedlnosti, která tam panuje, atd. Takže podporuji dětské skupiny, ostatně za několik dní tady ve Sněmovně pořádáme seminář se záštitou výboru pro sociální politiku, se kterým jsem přišla, s tou iniciativou, já, a organizujeme to vlastně právě za cílem toho, aby dětské skupiny lépe fungovaly, byla větší jejich dostupnost atd. Takže si myslím, že tohle všechno mohu jenom podtrhnout, že si to uvědomuji a že je to pravda, a zabýváme se i těmito věcmi, ale to přece neznamená, že potom takovýhle jiný nástroj bychom měli automaticky považovat za méně důležitý. To, že k tomu chybí studie dle vašeho, tak samozřejmě můžu případně dodat, ale není úplně obvyklé, abychom dodávali v rámci důvodové zprávy i takové rozsáhlé materiály. Samozřejmě není problém se v rámci dalších čtení a ve výboru bavit i o takovýchto zahraničních zkušenostech a praxi, jak funguje jinde.

Takže souhlasím s celou řadou toho, co tady zaznělo, ale nemohu souhlasit, že by to měl být důvod, proč tento zákon nepodpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Klause. Mezitím vás seznámím s tím, že pan poslanec Gazdík se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z dnešního dne z důvodu návštěvy u lékaře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já také využiji faktickou poznámku k tomu, k čemu má sloužit, k reakci na moji předřečnici. Když jste tady uváděla příklady těch podnikatelů, jak budou spekulovat, na koho psát faktury, a ty vysoké manažery, tak vám řeknu osobní zkušenost. Já jsem vždycky jako manažer měl vysoké příjmy, nikdy jsme nedostali nic. A v životě, když jsme chtěli mít dítě, tak se to neodehrávalo na tom, co dělá, nebo nedělá stát. Takže trošku bych mírnil takovou tu tezi, že poslanci přijímají zákon a díky tomu mají lidé více dětí. Sociální dávky nemají být pro bohaté lidi, jako je to například u sociální dávky na bydlení, která většinou končí v kapsách podnikatelů s ubytováním. Ale tohle není sociální dávka. Toto je podpora rodin s dětmi. A rodiny, ať jsou chudé, bohaté, veliké, malinké, jsou všechny stejné, proto má být pro všechny stejná, proto tenhle zákon podpořím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Richterová. Dále bude následovat faktická poznámka pana poslance Munzara. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jenom velice stručně reakce na pana Kalouska. V podstatě řekl, když řekl, že se chováme nefér, pokud toto nechceme podpořit, že nefér je vlastně celá nemocenská, celý systém dávek nemocenského pojištění.

Ráda bych vrátila diskusi k otázce míry, že je to skutečně o tom, do jaké míry si dáme princip solidarity k principu zásluhovosti, princip toho, že jako společnost se tady bavíme o nějaké zhruba jedné miliardě a o tom, jak bude nejlépe využita, zda podporou právě třeba školek, dětských skupin, případně mikrojeslí, anebo přímo do kapes jednotlivých lidí. A to je diskuse o míře, nikoli o nějakých absolutních věcech. Takže pokud je celá nemocenská nefér, tak se neshodneme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Munzara. Po něm jsou s faktickými poznámkami přihlášeni pan poslanec Sklenák, Kalousek, paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na vystoupení, ale na to předchozí, paní kolegyně Richterové, která neposlouchá, prostřednictvím pana předsedajícího. (Poslankyně Richterová se baví se spolustraníky. Po upozornění obrací svou pozornost na řečníka.) Děkuji.

Paní poslankyně, mě překvapil závěr toho vašeho vystoupení. Já bych s vámi i souhlasil, že je potřeba se zamýšlet nad zkrácenými úvazky a nad podporou toho, aby se ženy mohly, pokud chtějí nebo pokud potřebují, aby se mohly vrátit do pracovního procesu. Nicméně mě překvapila ta poslední poznámka o tom, že by mohlo docházet k optimalizacím, a proto to nepodpoříte. Mě fascinuje na tom ta permanentní nedůvěra k našim občanům, k našim lidem. To se opravdu nedotýká mého naturelu, to, co jste řekla, protože si myslím, že bychom měli v prvé řadě lidem věřit, a pokud my budeme věřit lidem, oni budou věřit nám. To zaprvé.

A zadruhé mi přijde tento návrh fér, daleko víc fér dát jednu miliardu, nebo oželet jednu miliardu státního rozpočtu na pomoc střední třídě, která dává nejvíce do státního rozpočtu, na to, abychom pomohli jejich rodinám a jejich dětem. \přijde mi to daleko více fér než například jízdné zdarma, které stojí šest miliard, osm miliard, co jsme viděli v médiích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím vás s pořadím faktických poznámek. Poslanci Sklenák, Kalousek, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Juchelka, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Ferjenčík. Prosím pana poslance Sklenáka a jeho faktickou poznámku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP