(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Procházkové. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Leo Luzar, připravena je paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se zeptal vaším prostřednictvím své předřečnice - já jsem pozorně poslouchal její projev a zaujala mě tam jedna věc, když hovořila o tom, že zastupuje tisíce sester a lékařek - budu parafrázovat, omlouvám se, to není přesné - které ihned po zjištění, že jsou těhotné, odcházejí na nemocenskou a díky tomu jim klesá životní úroveň. Jinými slovy, hned po zjištění těhotenství. Odcházejí z jakých důvodů? Z důvodu, že když je těhotná, už nemůže dále pracovat? Jinak se odchází šest týdnů před porodem, nebo kolik je tam ta lhůta. Čili jak je to chápáno. Zdravotnický personál ví, že když otěhotní, okamžitě jít na nemocenskou, hlavně nepracovat, protože? Zkuste vysvětlit ten termín hned odchází na nemocenskou, protože v tomto pohledu to považuji za zavádějící.

Druhá věc. Ono by se to z té skupiny, o které říkáte, že ji hájíte, týkalo asi pouze lékařů. U zdravotních sester s jejich příjmy, které mají, a v rámci tohoto návrhu, který je, dle mého názory ony do toho vůbec nespadnou. Čili zase ta skupina, kterou tady říkáte, že hájíte, se silně omezí na ty nejvíce příjmové, a to jsou ty lékařky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Reagovat bude s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová jako zpravodajka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych chtěla reagovat na pana poslance Luzara prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud to vnímám tak, tak já budu mluvit konkrétně a říkám, že to je špatně, ale sestra na záchranné službě, která zjistí, že je těhotná, tak prostě nemůže dále pracovat, ona nemůže jít do výjezdu, protože prostě někdo ji tam kopne do břicha a je zle. Takže ona musí zůstat okamžitě, ona nemůže jít na dispečink, protože tu práci nezná. Takže sestra na záchranné službě konkrétně, jakmile zjistí, že je těhotná, musí zůstat doma.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Aulické Jírovcové. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych tedy ještě reagovala vaším prostřednictvím na paní zpravodajku. Já musím říci, že to chápu, ale to asi není to gros, co teď probíráme v rámci této novely. Je to situace nejen u zdravotního personálu, ale i v jiných oblastech a to by se mělo řešit zcela jinak. Ale bavíme se teď o novele nemocenského pojištění. To jen zdůrazňuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Procházková také ještě s faktickou poznámkou. Kolegyně Gajdůšková je jistě trpělivá, tak to vydrží. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Moje faktická poznámka k oběma předřečníkům. Ano, je to tak, lékařka, ale i zdravotní sestra. Podotýkám, například zdravotní sestry z oddělení ARO, které je vysoce rizikové a infekční, odcházejí na rizikovou pracovní neschopnost. Často právě proto, že se jim sníží příjmy, odcházejí na rizikovou pracovní neschopnost co možná nejdéle a skrývají své těhotenství. Tím samozřejmě riskují změny v prvním trimestru na plodu a může se stát, že porodí potom ne zrovna zdravé dítě. Takže ano, je to tak. A chápu, že to možná nesouvisí s touto novelou, ale já jsem to řekla jako příklad.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, resp. dvě. Nejdříve pan poslanec Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Dobrý den ještě jednou. Já bych strašně moc nerad, aby se tato diskuse zploštila jenom na finance, abychom tady říkali, že mít děti nám snižuje životní úroveň v rodině, že mít děti je vlastně drahé. Není to tak. Mít děti je především radost v rodině. Tohoto bychom se hlavně měli držet. Nezplošťujme diskusi jen na finance, na náklady, na životní úroveň atd. Není to tak. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Připraví se k faktické poznámce Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se omlouvám za tu faktickou, ale přiznám se, trošku to nechápu. Těhotenství je nemoc? Já si myslím, že těhotenství není nemoc, čili když ty sestřičky nemohou vykonávat práci, na které pracují, protože je riziková, tak je to problém na straně zaměstnavatele, že jim nemůže nabídnout jinou práci a měl by dorovnávat to přeřazení, ne že ji nutí jít na nemocenskou. Potom přejímáme tu reguli, že těhotenství je nemoc, a dochází ke zneužívání nemocenských dávek. Ona může pracovat. A jestliže může pracovat a zaměstnavatel, který jí nemůže nabídnout práci, ji nutí jít na nemocenskou, tak je to zneužívání toho systému, a to je úplně jiný problém, na který bychom se měli podívat, jestli nedochází k obcházení ze strany zaměstnavatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Patrik Nacher také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem myslel, že k tomuto nebudu mluvit, ale musím reagovat na kolegyni Aulickou prostřednictvím pana předsedajícího. Já tady nebudu mít ekonomickou přednášku o míře solidarity, míře zásluhovosti atd. To by bylo nadlouho. Nicméně nepochopil jsem vůbec ten příspěvek, že se tady s tímto návrhem snaží předkladatel nadržovat nějaké skupině. Já tomu nerozumím. Protože zatím to je tak, že redukční hranice jsou nastavené v současné době, a také s tím máme osobní zkušenost u nás v rodině, takovým způsobem, že si myslím, že spíše ty středněpříjmové - o těch bych tady hovořil, ne že vy si vždycky vyberete ty, co mají sto tisíc a víc, o tom tady vůbec není řeč - jsou tím dnes bity. Takže mě by zajímalo - my se tady bavíme zatím o něčem, co ani neprošlo do druhého čtení, a vy už hovoříte o tom, že někomu je nadržováno. Já si myslím, že tomu je přesně naopak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máme ještě dvě další faktické poznámky - paní poslankyně Procházková a paní poslankyně Aulická. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Procházková: K mému předřečníkovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího. Věřte tomu, že se stává velice často, že na odděleních ARO a v podstatě na všech odděleních, která jsou dnes riziková v nemocnici, otěhotní najednou dvě i tři sestry. A vy byste si představoval, že tyto sestry my pošleme do kanceláří? Protože na těch odděleních, kde je infekce, prostě dělat nemohou. To je jedna poznámka.

A druhá poznámka. Sestry, které pracují na ARO, které mají noční služby, které zvedají těžké pacienty, nejenom že patří do středněpříjmové skupiny, se službami opravdu mají přes třicet tisíc, ale to riziko pro ně v těhotenství je opravdu vysoké.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Procházkové. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Hany Aulické. K faktické poznámce se přihlásil ještě pan poslanec Svoboda. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych reagovala vaším prostřednictvím na kolegu Nachera. Bude to už určitě naposledy. Já bych jenom chtěla zdůraznit - já jsem reagovala na předešlou diskusi, která tu byla, protože víceméně se tady hovořilo o vysokopříjmových rodinách, a musím říci, že i ta novela hovoří právě o umožnění vysokopříjmových rodin, a je tam zdůrazněno, že tam je nejvíce těch rodin, na které to dopadá. Ale já jsem především reagovala na předešlou diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aulické za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody, potom řádně přihlášená paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP