(10.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Problematika neschopnosti lékařů a zdravotníků v době těhotenství je problematika nesmírně složitá. Já o tom něco vím, zabývám se tím celý život. Rizika, která to povolání přináší, jsou veliká a vyhnout se jim je velmi obtížné. Je to jenom typická ukázka toho, o čem bychom v tuto chvíli neměli diskutovat, protože teď diskutujeme o tom, jestli ten zákon půjde do druhého čtení. Jenom tento problém je tak závažný, že si ten zákon zaslouží, aby prošel do druhého čtení, a tam si o tom můžeme povídat a já vám pak můžu třeba asi tak půl hodiny říkat, jaká je problematika neschopnosti v těhotenství, v jeho prvé fázi, v jeho druhé fázi, jaký to má dopad pro ty pacientky, to jejich přeřazení, jak nejde to přeřazení udělat, a můžeme to řádně probrat. Tady, budeme-li to probírat v aktuálních poznámkách, je to naprosto nesmyslné.

Moje výzva je, pojďme ten zákon pustit do druhého čtení a o tom všem si můžeme popovídat. Je to nesmírně, nesmírně důležitá věc, která pomůže i gynekologům, protože jejich práce v této oblasti je více než obtížná a riziková.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě než budeme pokračovat další faktickou poznámkou paní poslankyně Richterové, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Řehounek mezi 12.30 až 14.00 z pracovních důvodů. Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Richterové a stále čeká paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom v reakci na tu diskusi, abych neporušila jednací řád, bych ráda zdůraznila, že není pravda bonmot, že už bylo slyšet mnoho dobrých a zajímavých řečí ve Sněmovně, ale ještě žádná, která by ty ostatní přiměla změnit názor. Já třeba jsem nabyla přesvědčení z té diskuse dnes, že skutečně je dobré se o tom bavit dál ve druhém čtení, a jsem ráda, že ta diskuse je takhle věcná, a děkuji za to. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, která trpělivě čekala, až skončí faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, připraví se paní kolegyně Maxová.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, už mi trošku vzali vítr z plachet pan Svoboda a paní Richterová, protože když jsem tak trpělivě tady čekala přes faktické poznámky, tak jsem si musela ještě potvrdit to, že je dobře, že tento návrh zde je, protože je vidět, že diskuse je potřebná a je důležitá. Takže díky za to předkladatelům.

Já se přiznám, že to mám vždycky nastavené tak, že nevím, co by mělo být hodno větší podpory, než jsou děti. A propopulační politika, a já už jsem o tom mluvila myslím posledně u školského zákona, prostě i z analýz, které dělali sociologové, funguje právě u těch víceméně středně příjmových rodin. Tam ti lidé skutečně přemýšlejí, jestli to další dítě, především další dítě uživí, jestli se o ně dokážou postarat atd. Takže každý krok, který těmto skupinám pomůže, který je podpoří v péči o děti, je dobře, protože znamená, a znova to tady opakuji, že ti rodiče potom mají tolik dětí, kolik skutečně chtějí. A zase analýzy říkají, že většina rodin si přeje kolem těch dvou dětí, ale jak znám ta čísla, tak většina rodin u nás má, nebo největší procento rodin má pouze jedno dítě a to prostě není dobře.

Debata ale i k tomuto návrhu zákona by měla možná být i o tom, jestli není přežité skutečně to, že platíme mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou dneska z nemocenského pojištění. To je skutečně asi k debatě, protože i argumenty, které tady byly i od mých kolegů v tom smyslu, že pokud to tady navýšíme, tak nám to bude chybět někde jinde, a přitom, jak říkal pan docent Svoboda prostřednictvím pana předsedajícího, tak těhotenství, mateřství je fyziologický stav, to není nemoc, neměla by být nemoc. Takže debata je možná i na toto téma. A samozřejmě určitě debata musí být o těch parametrech, tak jak je to navrženo. Ale to neuděláme nikde jinde než ve výboru a prostě v případě, že to pustíme do druhého čtení.

Takže já se přimlouvám za to, abychom tento návrh propustili do jednání na výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Věry Adámkové, stále je připravena paní kolegyně Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já si myslím, že to je opravdu hodné naší pozornosti, protože to je velmi důležitá a zajímavá problematika. A jenom co se týče těch příjmů, kde byl strach, abychom se náhodou nestarali o ty vícepříjmové skupiny - viděli jste nástupní platy lékařů a sester? Nebojte se, ty jsou opravdu spíše v dolní části toho spektra, které se pobírá, takže nástupní plat je okolo 21 000 a opravdu se domnívám, že to není vysokopříjmová skupina. Takže se věnujme tomuto tématu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Adámkové za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom v krátkosti. Myslím si, že každý jsme zodpovědný za svá rozhodnutí, za svou rodinu, ale pokud se rodina ocitne v určité životní situaci, stát by jí měl pomoci nebo nějakým způsobem ne se o ni postarat ve sto procentech, ale samozřejmě ji nějakým způsobem zabezpečit. Mezi toto samozřejmě počítám nějakým způsobem problematiku, kterou řešíme dnes.

Princip zásluhovosti a solidarity samozřejmě by měl být zachován, nicméně je také potřeba se podívat na zásluhovost i v důchodovém systému. Je pravda, že nemocenské pojištění bylo v minulém volebním období v přebytku, nicméně díky našim legislativním úpravám, ať je to otcovská, dlouhodobé ošetřovné, či zvýšení podpory v dlouhodobé nezaměstnanosti, tento účet vyčerpaly a je otázka, ačkoli je to jeden z nejlépe vybíraných účtů, jestli budeme i letos v přebytku. V rámci Evropské unie se můžeme chlubit daňovými úlevami pro rodiny, jsme na místě číslo jedna možná i v celém světě. Na druhou stranu podle Evropské unie máme velký deficit, co se týká podpory rodin v rámci předškolního zařízení, v podstatě nedostatku míst, jeslí, dětských skupin, a dále samozřejmě v podpoře flexibilních úvazků, sdílených míst, částečný home office atd.

Za sebe si myslím, že je potřeba tento sněmovní tisk propustit do druhého čtení, a to z mnoha důvodů. Musíme se bavit o podpoře rodin. Ve výboru pro sociální politiku, myslím, že i teď díky změně názoru Pirátů, že chtějí propustit do druhého čtení, a díky tomu, že komunistická strana nedala návrh na zamítnutí, předpokládám, že bude velká debata, a to minimálně o výši té redukční hranice. Myslím si, že i paní předkladatelka je ochotná se o výši této redukční hranice bavit, abychom našli nějakou společnou cestu.

Samozřejmě v neposlední řadě je potřeba řešit prorodinnou politiku opravdu systémově, ačkoli to slovo nemám úplně ráda, ale musíme řešit přídavky na děti, rodičovský příspěvek, podporu předškolního vzdělávání, podporu částečných úvazků a mnoho dalších věcí, ale ne úplně tak, jak byla schválena prorodinná koncepce v minulém volebním období. A protože předpokládám velkou diskusi, jak vnímám tady od kolegů, minimálně na výboru pro sociální politiku, navrhuji, abychom prodloužili lhůtu na jednání ve výboru o 20 dnů, to znamená na 80 podle jednacího řádu. A jsem i ráda, že kolegyně Procházková upozornila na to, že v rámci projednávání ve výboru musíme napravit některé nedostatky, které byly zmíněny ve zpravodajské zprávě, a velmi intenzivně pracovat jak s Ministerstvem financí, tak s Ministerstvem práce a sociálních věcí na najití kompromisu. Takže se přimlouvám za propuštění do druhého čtení a děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Ještě než dám slovo paní poslankyni Margitě Balaštíkové, konstatuji, že pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 5.

Paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP