(Jednání zahájeno v 14.02 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den přerušené 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvu z dnešního jednání požádali tito kolegyně a kolegové: Ivan Adamec bez udání důvodu, Ivan Bartoš od 14.30 do 17.00 z pracovních důvodů, Jan Bartošek do 15.30 z pracovních důvodů, Josef Bělica z důvodu zahraniční cesty, Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Stanislav Blaha do 16 hodin ze zdravotních důvodů, Pavel Blažek z osobních důvodů, Marian Bojko do 16 hodin ze zdravotních důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Stanislav Grospič od 15 hodin z pracovních důvodů, Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Milan Hnilička do 16 hodin z pracovních důvodů, Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, Jan Chvojka z pracovních důvodů, Aleš Juchelka do 16.30 z pracovních důvodů, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Kobza od 18 do 19 hodin z pracovních důvodů, Helena Langšádlová do 16 hodin z pracovních důvodů, Jan Lipavský ze zdravotních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková bez udání důvodu, Radka Maxová do 15.30 z pracovních důvodů, Jakub Michálek od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, Jan Řehounek z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Jan Skopeček z důvodu zahraniční cesty, Lucie Šafránková ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají Richard Brabec od 17 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Ilja Šmíd z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan kolega Mašek.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme pevné zařazení těchto bodů: Bod 28 schváleného pořadu, to je sněmovní tisk 109, zákoník práce, prvé čtení, zařadit na pátek 20. 4. jako třetí bod po bloku třetích čtení, to znamená za již pevně zařazený bod 21. Dále body 37 a 38 schváleného pořadu, to je sněmovní tisk 138 a 139, osobní údaje a související zákon, prvé čtení, zařadit na středu 18. 4. jako první a druhý bod jednání.

A ještě bych vás chtěl upozornit, že bod 67, odpovědi členů vlády na písemné interpelace, je již vyčerpán, takže naše jednání zahájíme ve čtvrtek v 9.00 dalšími body dle schváleného pořadu. Ještě jednou písemné interpelace ve čtvrtek nebudou. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

Pokud nezazní námitky, nechal bych o návrzích z grémia hlasovat najednou. Ptám se, zda je zde návrh. Hlásí se pan předseda Faltýnek (Poslanec Faltýnek: K pořadu schůze.) K pořadu schůze, ano. Takže pan předseda Faltýnek k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já jsem se pokusil na jednání grémia najít shodu na vyřazení některých bodů z pořadu schůze, bohužel se mi to nepodařilo. Proto chci přednést svůj konkrétní návrh, a to abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl vyřadit z pořadu schůze následující body. Bod číslo 61, zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2016, tisk 78, bod 63. Dále zpráva rady o činnosti České televize za rok 2016, sněmovní tisk 113. A dále body 64, výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2016, a číslo 65, výroční zpráva ČTK za rok 2016, sněmovní tisk 116.

Můj návrh se opírá o fakt, že ne ještě všechny tyto body, konkrétně dva, byly projednány ve volebním výboru. S touto prosbou, žádostí, se na mě obrátil předseda volebního výboru Standa Berkovec, aby byly projednány na příští schůzi v rámci jednoho bloku všechny tyto čtyři zprávy. Ale rozumím tomu, pokud tento návrh neprojde, tak bych ho potom modifikoval, aby byly vyřazeny z pořadu schůze ty dva body, které ještě nebyly projednány na volebním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mohu jenom upřesnit, které ty dva body to jsou? (Poslanci se domlouvají mimo mikrofon. Z pléna zaznívá, že body 61 a 65.) Děkuji.

Ptám se, kdo dál? Vím, že se s přednostním právem hlásil pan předseda Stanjura. Eviduji přihlášku pana poslance Zaorálka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já mám jeden návrh na vyřazení z programu, a to bod číslo 42, vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, zjednodušeno přeloženo fiskální pakt, nebo fiscal compact, jak chcete - abychom to vyřadili z programu této schůze.

A k tomu, co před chvílí říkal pan předseda Faltýnek. Aby to bylo hlasovatelné, tak kdyby s tím souhlasil, že bychom ten jeho návrh rozdělili na dva. Že bychom mohli hlasovat o vyřazení bodů 61 a 65, to jsou zprávy, které volební výbor ještě neprojednal, takže je logické je vyřadit. Naopak si myslím, že zprávy 63 a 64 volební výbor projednal, přijal dost jednoznačné stanovisko. A pokud mohu soudit podle výsledků hlasování ve volebním výboru - mě tedy překvapuje jako člena volebního výboru, že pan předseda to chce vyřadit, když to máme odpracované - není žádný důvod. Takhle budeme jenom hrnout ty body před sebou. Takže my vyřazení těchto dvou konkrétních bodů nepodpoříme právě proto, že už byly řádně projednány ve volebním výboru, ale jsme připraveni podpořit vyřazení bodů 61 a 65. Takže pokud by pan předseda Poslanecké sněmovny o tom nechal hlasovat zvlášť, tak se s tím vypořádáme hlasováním. Protože nemůžeme hlasovat o vyřazení všech čtyř, a když to neprojde hlasovat, znova o vyřazení dvou. To si myslím, že nedává smysl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP