(14.40 hodin)
(pokračuje Filip)

A tady jsme jasně u toho, kdo porušil a kdo neporušil mezinárodní právo. Je zřejmé, že tento akt agrese se stal. Je také zřejmé, že občanská válka v Sýrii nevznikla sama od sebe. Já si dobře pamatuji výroky pana bývalého prezidenta Spojených států amerických Obamy, který říkal, že dál bude finančně, materiálně a technicky podporovat tzv. umírněné islamisty na to, aby dál bojoval proti režimu, který v Sýrii panuje. To je ovšem v rozporu s článkem 1 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, u nás známého pod číslem 120/1976 Sb.

Tak pokud chcete diskutovat, můžeme o tom diskutovat samozřejmě teď a hned, ale je také potřeba si uvědomit, že ta diskuse nemůže být jakýmsi ideologickým plácáním, ale musí to být otázka jasných faktů, která, žel, tady nemáme, protože bychom se museli ptát, proč zablokovaly Spojené státy americké to, aby včas odešli zástupci mezinárodní organizace pro chemické a bojové látky, aby se nemohli dostavit na místo. Jestli o tom chcete diskutovat, prosím, můžeme. Nepovažuji ale za možné, abychom o tom diskutovali, aniž bychom měli minimálně projednanou zprávu a informace, které proběhly v pátek, byť asi v omezené míře na zahraničním výboru, a aniž bychom znali stanoviska našich expertů, kteří by asi toto museli nejdřív projednat ve výborech Sněmovny. Klidně je možné se tady domluvit s vládou, že takový materiál připraví, že přerušíme schůzi Sněmovny, zařadíme jednání výborů, zahraničního, výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, příp. dalších orgánů Sněmovny, a pak tady budeme věcně jednat. Ale promiňte mi, takové řeči, které tady vedl pan kolega Benešík, to se na mě nezlobte, to je jenom ukázka toho, kam se může taková debata svrhnout.

Jestli chcete, já jsem na takovou debatu připraven. Věcně, mezinárodněprávně a klidně budu argumentovat právě ve prospěch toho, aby se něco takového už v životě nemohlo opakovat. Protože tento útok je podle mezinárodního práva aktem agrese proti suverénnímu státu! Nikdo nemá právo vnucovat jinému státu, jaký má mít režim. Nikdo nemůže zneužívat jeho surovinovou základnu. A tady jsme jasně svědky toho, že někdo financuje a také ozbrojenými silami podporuje svržení legitimního režimu. Co bylo před námi v Sýrii? Bylo jasné, že vláda Syrské arabské republiky se vypořádala s islámskými radikály a Bašár Asad chtěl vyhlásit volby. To asi někomu vadilo. Zeptejte se sami sebe, jestli vám to vadí, že někde proběhnou demokratické volby! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. A nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura, poté pan místopředseda Benešík. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko našeho hnutí SPD k útokům na Sýrii.

Považujeme útok na Sýrii za porušení mezinárodního práva ze strany USA, Francie a Velké Británie. Naše hnutí SPD odsuzuje v této věci stanovisko ministrů české vlády v demisi. Útok předcházel mezinárodnímu vyšetření údajného použití chemických zbraní. Byl proveden na základě informací islamistů. SPD takovým zdrojům nevěří. Ve svém důsledku se USA, Velká Británie a Francie postavily na stranu islamistické opozice proti mezinárodně uznávané vládě Sýrie. Útok svými důsledky může prohloubit destabilizaci regionů, vyvolat další migrační vlnu a ohrozit mír v Evropě. Podpora útoku ze strany NATO a Evropské unie je v naprostém rozporu s existenčním zájmem České republiky a českého národa. Slepá poslušnost k NATO a vůči Evropské unii může mít v budoucnu nejtěžší následky pro náš stát a národ.

SPD považuje za zásadní podpořit dodržování mezinárodního práva, stabilizaci Středního východu, zastavení podpory islamistům, zabránění migrace do Evropy a zastavení zvyšování napětí v Evropě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já mám k zahraniční politice Baracka Obamy milion sto šest výhrad. To byl prezident, který se bál i vlastního stínu. Vinit ho z toho, že on rozpoutal nějakou válku, mně přijde naprosto směšné. To byl takový Chamberlain americké zahraniční politiky, který vyklízel pozice a právě vytvořil podle mého názoru prostor pro celou řadu velmi komplikovaných situací. To je můj názor, který snad tady mohu říct. Takže já k Baracku Obamovi v tomto ohledu žádné velké sympatie nemám.

Nejsem si vědom toho, že by kdy řekl, že bude podporovat - a to je na jeho obranu - umírněné islamisty. Pokud to řekl, tak já si myslím, že pan předseda Filip to doloží, je to docela možné, já si toho nejsem vědom. On možná řekl, že bude podporovat demokratickou opozici vůči Bašáru Asadovi, a teď je otázka, co se dá klasifikovat pod pojmem umírněná opozice. To je naprostá pravda. Ale co je naprosto jasný fakt, je to, že ten poslanec, který podpoří zrušení embarga na vývoz atomových technologií do islámské teokracie, diktatury v Íránu, tak podpoří ty pravé islamisty. Protože v Íránu vládnou radikální islamisti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Formálně se zeptám, jestli má někdo ještě zájem o nějaké vystoupení k pořadu schůze. Není tomu tak. Takže konečně se dostaneme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat... Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se za zdržení, nicméně já akceptuji návrh Zbyňka Stanjury na rozdělení těch dvou bodů - čtyř bodů, pardon, ohledně těch zpráv. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Nejprve se tedy vypořádáme s návrhem z grémia, tak jak jsem ho přečetl na začátku. Doufám, že si to ještě pamatujete po diskusi na téma Sýrie. Mám to zrekapitulovat? Já myslím, že nemusíme, nebylo to zas až tak složité. Vidím, že kolegové vcházejí do sálu, tak ještě vydržím několik vteřin. Zazvoníme. Poprosím vás, abyste se posadili na svých místech, přihlásili se kartou.

 

A budeme hlasovat o návrhu grémia k pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno je 169 poslanců, pro 165, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dvěma hlasováními vypořádáme s návrhem pana předsedy Faltýnka. Nejprve hlasujeme o vyřazení bodu 61 a 65, což jsou body, které doposud neprojednal volební výbor.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno 170 poslanců, pro 166, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP