(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho návrh. Nyní pan poslanec Radim Fiala, připraví se kolega Luzar.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já se chci jenom v podrobné rozpravě přihlásit k návrhu usnesení SPD, a to zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby v zahraniční politice podporovala pouze vojenské akce, které probíhají v souladu s mezinárodním právem."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Luzar. Pak se hlásí paní ministryně obrany. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady přednesl návrh usnesení Komunistické strany Čech a Moravy: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby v zahraničněpolitických otázkách a otázkách obrany a bezpečnosti vždy jednala s úplným respektem k mezinárodnímu právu a rezolucím Rady bezpečnosti OSN."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní ministryně obrany Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi zmínit ještě jednu takovou věc. My tady řešíme v podstatě ex post situaci a dovolte mi - svým jménem i jménem pana ministra zahraničních věcí, který předpokládám, že ten souhlas k mému vyjádření by mi dal - abych poděkovala všem zaměstnancům Vojenského zpravodajství, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, kteří celý týden monitorovali danou situaci, 24 hodin a celý týden, a to, že jsme si všichni mezi sebou volali ve tři ráno, ve dvě ráno, v jednu ráno, monitorovali jsme celý ten útok, který byl, zachovali jsme si chladnou hlavu. Za mě osobně, možná ne za vás, ale za mě osobně si tito lidé opravdu zaslouží ocenění, protože stav je takový, že bezpečnost českých občanů byla zajištěna. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni obrany. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Pan premiér. Prosím o klid. Slovo má předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já za mě určitě nemám problém konzultovat, telefonovat. Já myslím, že jsem to i prokázal, když mě oslovil pan předseda ODS Fiala a žádal o schůzku, abychom si vyměnili názory na politiku v rámci Evropské unie. S tím problém nemám. Ale já jsem tady vystoupil a mluvil jsem o tom, co měla ta Evropa udělat. To znamená, že hned po inauguraci pana prezidenta Trumpa, když už tedy pan Obama úplně to teritorium nezvládl, měla Evropa požádat o tu schůzku na nejvyšší úrovni, na úrovni bezpečnostní rady státu (?). Ano, když jsou tam veta, ale proč tam nebyla ta schůzka, Trump, Putin, Erdogan a všichni? Evropa měla o to požádat. Otázka je, když Kissinger volal do Evropy, kdo je Evropa. Ano, ale to nechci tady rozvádět. Já si neumím představit, co tedy - já souhlasím s tím usnesením, nemám s tím problém, co ta naše ambasáda tam bude koho koordinovat. To nevím. My jsme zkrátka propásli tu možnost jako Evropa v tom teritoriu mít nějaký klid. My jsme to pustili. A to byla jedině moje kritika. To je všechno. Já znovu opakuji, pan bývalý ministr tady má návrhy, to je super, ale nevím, co ta naše ambasáda tam bude organizovat. To si neumím představit. Ale se zbytkem usnesení určitě nemám problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Jsme stále v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom krátkou poznámku. Já jsem hlasování o svém prvním bodu návrhu usnesení podmínil jednoznačným a srozumitelným vystoupením předsedy vlády, takže po tomto vystoupení bohužel trvám na tom, aby se o tom bodu hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních, tak jak byla dohoda na té schůzce při nějakém přerušení jednání toho bodu. Pana zpravodaje požádám, aby jednotlivé návrhy přednášel - jednotlivě nebo v bloku.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobře, kolegové, já to zkusím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já ještě požádám o klid. Byl zařazen mimořádný bod na toto jednání vůlí většiny Sněmovny. Není to bod nijak jednoduchý, tak bych prosil o klid, abychom se soustředili na návrhy na usnesení. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobře, já bych tedy navrhl, abychom postupně hlasovali o všech návrzích usnesení, které tu byly přečteny. Říkal jsem, že jsou tady takové čtyři body, na kterých byla poměrně slušná shoda. Tak je otázka, jestli ty čtyři body mám třeba přečíst a hlasovat je společně, nebo jestli někdo navrhne, abychom hlasovali -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já to beru jako procedurální návrh, jestli lze o těch čtyřech bodech hlasovat jedním hlasováním, en bloc. Procedurálně je to třeba schválit, protože nejsou úplně z jedné dílny, abych řekl jednoduše.

 

Rozhodneme o hlasování v jednom bloku v hlasování číslo 73, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 73, z přítomných 175 pro 81 poslanec, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat jednotlivě, takže každý návrh zvlášť. Tak, jak byly předloženy, prosím, pane zpravodaji, je načítejte.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Ano, takže znovu. První čtu první bod. (Ano.)

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedům výboru pro obranu a zahraničního výboru uspořádat společné jednání těchto orgánů k otázce současného vývoje v Sýrii za přítomnosti předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministryně obrany a jimi přizvaných hostů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě než o něm budeme hlasovat, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu budeme hlasovat v hlasování číslo 74, jakmile se ustálí počet přihlášených, což se nyní stalo.

Zahajuji hlasování číslo 74. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 171 poslance pro 171 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Druhý bod je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedovi vlády, aby v případech závažných událostí mezinárodněpolitického charakteru konzultoval pozici České republiky s předsedy jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 171 poslance pro 105, proti 1. Návrh byl také přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Teď je tady ta trojka: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby vyvinula veškeré úsilí k maximálnímu využití kapacit velvyslanectví České republiky v Damašku ve prospěch dlouhodobého mírového řešení současné situace v Sýrii, a to včetně zapojení odborných útvarů a složek našeho státu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 76, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 76, z přítomných 170 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Teď je čtvrtý bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby podpořila reformu mezinárodních institucí směřující k jejich větší funkčnosti a efektivnosti.***
Přihlásit/registrovat se do ISP