(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud jde o ten krok, který očekávám, že si tady zopakujeme, že nebude připuštěno projednání podle § 90 odst. 2, s tím se nedá nic dělat, to je právo kolegů. Budeme tedy déle diskutovat jak ve výborech. Já jsem připraven k té argumentaci. A jestli o to opravdu stojíte, mohu jmenovat firmy, jejich vlastníky, kteří na tom vydělávají, kteří ač nás vyzývají, abychom tak nečinili, tak ve skutečnosti chrání své vlastní podnikatele, a to jak sousední stát, který nás žádá, abychom to nedělali, protože i v jeho ekonomickém zájmu je, aby jako vlastníci těch firem v jiných zemích mohli produkovat právě zařízení pro energetické zdroje v Íránu.

Tolik tedy - shrnu jednoduše. Jde o jednoduchou derogační normu, jejíž text je shodný s textem, který minulá vláda schválila. Odůvodnění odpovídá současné situaci, současné i mezinárodněpolitické situaci. A připomínám tedy, že sankce vůči Íránu OSN zrušila a Mezinárodní agentura pro atomovou energii podporuje, aby tímto způsobem došlo v tomto státě k mírovému využívání jaderné energie. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupci navrhovatele panu poslanci Filipovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já tak optimistický nebudu. Je pravdou, že mezinárodní společenství včetně Rady bezpečnosti OSN zrušilo sankce v jaderné oblasti vůči Íránu s tím, že vývoz položek včetně zboží, technologie a softwaru uvedených na seznamu režimu kontroly raketových technologií zůstává i nadále zakázán. Nicméně situace na Blízkém východě zůstává i nadále velmi komplikovaná a vzhledem k událostem posledních dnů se nedá očekávat její významné zlepšení.

Přestože vláda ČR dala k tomuto bodu neutrální stanovisko, z dlouhodobého hlediska upřednostňuje bezpečnostní hledisko před hlediskem ekonomickým. Existují stále vážné obavy o využití jaderného programu nejen k mírovým účelům. Tyto obavy zaznívají jak ze Spojených států amerických, tak z Velké Británie, ale především ze Státu Izrael, s nímž má ČR strategické partnerství. Proto si myslím, že nemohu doporučit projednávání tohoto bodu v režimu 90, protože tento bod si vyžaduje odbornou diskuzi ve výborech a tam poslanci musejí zvážit všechna pozitiva a negativa přijatého zákona. To je z mé strany všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji tedy zpravodaji pro prvé čtení a tímto otevírám obecnou rozpravu. Mám tady s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Zbyňka Stanjuru. Prosím, máte slovo. Připraví se předseda Kalousek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejdřív formálně: jménem čtyř poslaneckých klubů - ODS, KDU, TOP 09 a STAN - vetujeme projednávání podle § 90 odst. 2.

A ještě jednou formálně: navrhujeme zamítnutí již v prvém čtení. Vrátit návrh k novému přepracování nemá žádný smysl. Určitě pan předseda Filip měl pravdu, když říká, že ten zákon je velmi jednoduchý. To je pravda. Technicky je velmi jednoduchý, tam není co přepracovávat. Čeká nás politické rozhodnutí, zda takový zákon podpoříme, nebo ne. V té debatě se nic nového nedozvíme. Jenom připomenu, že v minulém volebním období to tady bylo dvakrát. Bylo to komické. Byly dva stejné návrhy zákona - jeden byl vládní a jeden byl z dílny KSČM. Ani jeden nebyl schválen, což bylo dobře. Já myslím, že nejlépe pro tento návrh zákona uděláme, když dneska jeho cestu legislativním procesem ukončíme.

Já myslím, že důvody jsou naprosto jasné, a nemá cenu říkat nebo používat argumenty, že jiní dělají něco jiného. Děláme to kvůli sobě. Ten návrh, který dáváme, dáváme v zájmu České republiky, ne v zájmu někoho jiného. Je možné, že to někomu z cizích firem ekonomicky vyhovuje. To já ani nevylučuji, ani po tom nebudu pátrat, protože to v tuto chvíli není důležité. A je pravděpodobné, že když to nebudou dělat firmy české, že to mohou dělat firmy jiné. Ale to není argument pro to, abychom my tento návrh zákona schválili.

A musím popravdě říct, že to, že to v minulém volebním období neprošlo, bylo i díky postoji a hlasování poslanců a poslankyň hnutí ANO a já věřím, že budou v tomto konzistentní. A teď jedna věta. Ona vás možná rozčilí, ale doufám, že ne, že ji posoudíte s chladnou hlavou: Za to vám podpora vaší vlády od komunistů nestojí! Oni vás podpoří i bez tohoto návrhu zákona. Věřte mi! (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy registruji váš návrh na zamítnutí, registruji i veto. Dále mám faktickou poznámku pana poslance Benešíka. Prosím. A připraví se dále do obecné rozpravy s přednostním právem pan poslanec Kalousek a následně paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já mohu místopřísežně říct, že mě nikdo nelobboval, s nikým jsem nemluvil. Je to otázka principu. Já si prostě nemyslím, že ČR by se měla podílet na jaderném programu teokratické islámské vlády Íránu přímo nebo nepřímo. Pokud máte jaderné části programu, máte i vedlejší nejaderné. Je to otázka principu, a pokud firmy z kterékoliv země, bylo tady jmenováno Rakousko nebo Spojené království, tam dodávají, tak je to od nich pokrytecké. Já to dělám pro své vlastní děti. Jsem absolutně proti tomu, abychom jakýmkoliv způsobem umožnili, byť přímo nebo nepřímo, takovémuto režimu rozvíjet svůj jaderný program. A já pevně věřím, že pokud náhodou toto přijde, že pan prezident Zeman takový zákon bude vetovat!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní bych tedy požádal o vystoupení pana předsedu Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, jen velmi stručně, protože vy z vás, kteří jste byli poslanci již v minulém volebním období, si pamatujete poměrně dlouhé a bouřlivé diskuze o vládním návrhu zákona. Tenkrát ho navrhovala vláda, dnes k tomu vláda zaujala jenom neutrální stanovisko, a přesto Poslanecká sněmovna ten návrh neschválila a ponechala zákon o nezákonnosti dodávek do Búšehru v platnosti. Od té doby se nic nezměnilo k lepšímu. Od té doby se situace v regionu ještě o něco více zhoršila a ještě pro naše spojence je o něco naléhavější a o něco palčivější. A je v zájmu národních zájmů a národní bezpečnosti ČR, aby byl tento zákon ponechán v platnosti. Jsem o tom přesvědčen. Dovolím si se za celý klub TOP 09 připojit k návrhu na zamítnutí.

A jenom si dovolím jednu osobní poznámku pro vás, kteří máte lidsky blízko k panu prezidentovi Zemanovi. On pořádá ve Španělském sále oslavu k 70. výročí existence Státu Izrael, který vznikl za velmi účinné pomoci tehdejšího Československa. Víte, že pan prezident je velký přítel Izraele. Přece ho nechcete dostat do té situace, že by tam svým přátelům měl vysvětlovat, že ta Sněmovna nezamítla tenhle návrh zákona! No to Milošovi nemůžete udělat! Prosím, zamítněme to hned v prvním čtení! (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a další v pořadí je paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezký večer, dámy a pánové. V minulém volebním období jsem také několikrát k tomu návrhu, jak k tomu vládnímu, tak k tomu z pera KSČM, vystupovala. Argumenty zůstávají v platnosti i nyní. Možná po dnešku ještě silněji, protože určitě si ještě všichni pamatujeme tu tříapůlhodinovou diskuzi na téma Sýrie. A i v souvislosti se Sýrií tady několikrát zaznělo to, jakým způsobem je, v jaké koalici a jak zaangažován Írán.***
Přihlásit/registrovat se do ISP